• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bol məhsul verən bitki (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məsləhət verən adviser noun general
annotasiya verən annotator noun general
birillik bitki annual noun general
gələcəkdən xəbər verən augur noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
təkan verən booster noun general
rüşvət verən briber noun general
əlavə məhsul byproduct noun general
təsəlli verən cheerer noun general
təskinlik verən cheerer noun general
ürək-dirək verən cheerer noun general
təsəlli verən comforter noun general
təskinlik verən comforter noun general
məlumat verən communicant noun general
xəbər verən communicant noun general
ianə verən contributor noun general
iri çiçəkli dekorativ bitki corn-flag noun general
borc verən creditor noun general
kredit verən creditor noun general
sarmaşan bitki creeper noun general
məhsul crop noun general
bəzək-düzək verən decorator noun general
gələcəkdən xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
bəxşiş verən donor noun general
hədiyyə verən donor noun general
ianə verən donor noun general
tərbiyə verən educator noun general
bitki cövhərinin məhlulu elixir noun general
ianə verən endower noun general
imtahan verən entrant noun general
imtahan verən examinee noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
ilk məhsul first-fruit noun general
bitki örtüyü flora noun general
çiçək açan bitki flowerer noun general
gələcəkdən xəbər verən forecaster noun general
gələcəkdən xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
bar verən fruit-bearing noun general
meyvə verən fruit-bearing noun general
məhsul verən fruit-bearing noun general
məhsul yığımı harvest noun general
bitki herb noun general
bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd hothouse noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat verən informer noun general
xəbər verən informer noun general
məhsul yığımı ingathering noun general
məsləhət verən mentor noun general
xəbər verən messenger noun general
bitki mənşəli kley mucilage noun general
bitki kleyi mucilage noun general
son xəbərləri verən diktor newscaster noun general
öhdəçilik verən şəxs obligator noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
görməyə düzəliş verən mütəxəssis optician noun general
məhsul output noun general
pul verən paymaster noun general
çoxillik bitki perennial noun general
ərizə verən petitioner noun general
bitki plant noun general
bitki əkən planter noun general
girov verən pledger noun general
ağı verən poisoner noun general
zəhər verən poisoner noun general
məhsul produce noun general
məhsul product noun general
gələcəkdən xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
əvvəlcədən xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəkdən xəbər verən qadın prophetess noun general
gələcəkdən xəbər verən qız prophetess noun general
mal verən purveyor noun general
əlüstü buraxılmış zay məhsul quickie noun general
tələsik buraxılmış zay məhsul quickie noun general
vergi verən adam ratepayer noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
əlli ildə bir dəfə baş verən semi-centennial noun general
siqnal verən signalman noun general
gələcəkdən xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
əsas məhsul staple noun general
vergi verən taxpayer noun general
cəza verən thrasher noun general
əzab verən tormentor noun general
əziyyət verən tormentor noun general
əzab verən qadın tormentress noun general
əziyyət verən qadın tormentress noun general
əzab verən torturer noun general
əziyyət verən torturer noun general
bac verən tributary noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
xərac verən tributary noun general
sarılan bitki twiner noun general
sarmaşan bitki twiner noun general
zəmanət verən underwriter noun general
qiymət verən valuer noun general
zaminlik verən şəxs warrantor noun general
zəmanət verən şəxs warrantor noun general
sarmaşan bitki winder noun general
məhsul yield noun general
dad verən şey zest noun general
borc verən borrower noun general
borc verən lender noun general
ümumi daxili məhsul gross domestic product noun general
yan məhsul by-product noun general
verən commmon slut noun general
satış məhsul commodity product noun general
son məhsul end product noun general
məhsul toplanışı harvest noun general
əsas məhsul main product noun general
məhsul off-make noun general
bitki zərərvericisi plant pest noun general
qalıq məhsul residual product noun general
bərk məhsul solid product noun general
zay məhsul spoilage noun general
start verən starter noun general
niyaz verən suppliant noun general
niyaz verən supplicant noun general
izafi məhsul surplus production noun general
bitki vegetable noun general
bitki qidası vegetable food noun general
bitki yağı vegetable oil noun general
dırmaşan bitki creeper noun botanical
sarmaşan bitki liana noun botanical
paxla fəsiləsindən birillik bitki soy-bean noun botanical
cır bitki wilding noun botanical
yabanı bitki wilding noun botanical
apelyasiya verən tərəf appellant noun law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness noun law
bəxşiş verən grantor noun law
hədiyyə verən grantor noun law
zəmanət verən şəxs guarantor noun law
həm suda həm də quruda yaşayan bitki amphibian noun zoological
dəmyə bitki raincrop noun agricultural
toxumdan cücərən bitki seedling noun agricultural
zəif yun verən keçi növü angora noun general
balzam verən şam ağacı balsam noun general
sarmaşan bitki climber noun general
təqaüd almayan və yemək üçün pul verən tələb commoner noun general
bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd conservatory noun general
ürək-dirək verən crutch noun general
məhsul goods noun general
məhsul harvest noun general
icarəyə verən lessor noun general
məhsul istehsalı output noun general
preslənmiş məhsul pressing noun general
ərizə verən suitor noun general
tikanlı bitki thorn noun general
bəxşiş verən tipper noun general
üçyarpaqlı bəzəkli bitki trefoil noun general
bitki vegetation noun general
yaşıl bitki verdure noun general
sarılan bitki vine noun general
sarmaşan bitki vine noun general
alınan məhsul yield noun general
bitki xəstəliyi canker noun botanical
peyvəndlik bitki grafter noun botanical
paxlalı bitki legume noun botanical
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
məhsul toplayan maşın harvester noun agricultural
cəza verən castigator noun general
bitki crop noun general
məhsul fabric noun general
bitki green noun general
bitki greenery noun general
bitki growth noun general
yerli bitki native noun general
məhsul production noun general
sürünən bitki trailer noun general
cinsiyyətsiz heyvan və ya bitki neuter noun botanical
bol məhsul bonanza noun general
yaxşı məhsul bonanza noun general
bol məhsul verən bitki cropper noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
məhsul dövrü harvest noun general
məhsul mövsümü harvest noun general
məhsul zamanı harvest noun general
üçillik bitki triennial noun general
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
qolf oyununda üstünlük verən zərbə odd noun sport
rəy verən şəxs reference noun general
zəmanət verən şəxs reference noun general
məhsul work noun general
öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq botanize verb general
məhsul vermək yield verb general
öyrənmək məqsədilə bitki toplamaq botanise verb general
məhsul yığmaq reap the harvest verb general
məhsul gətirmək crop verb general
məhsul vermək crop verb general
yeni məhsul buraxma release verb general
xörəyə dad verən şey qatmaq season verb general
əzab verən agonising adjective general
iztirab verən agonising adjective general
ildə bir dəfə baş verən anniversary adjective general
əvvəlcədən xəbər verən anticipatory adjective general
eyni vaxtda baş verən attendant adjective general
ildə iki dəfə baş verən biannual adjective general
iki ildə bir baş verən biennial adjective general
ikiayda bir baş verən bimonthly adjective general
bədbəxtlikdən xəbər verən bodeful adjective general
şəhadət verən certificatory adjective general
əsas verən citable adjective general
eyni vaxtda baş verən coeval adjective general
eyni vaxtda baş verən concomitant adjective general
eyni vaxtda baş verən concurrent adjective general
ianə verən contributory adjective general
imkan verən enabling adjective general
ləzzət verən enjoyable adjective general
zövq verən enjoyable adjective general
pis iyi verən evil-smelling adjective general
baş verən existent adjective general
şəhərin kənarında baş verən extramural adjective general
bar verən fruitful adjective general
meyvə verən fruitful adjective general
məhsul verməyən fruitless adjective general
meyvə dadı verən fruity adjective general
meyvə tamı verən fruity adjective general
tüstü verən fumy adjective general
hər yarım saatdan bir baş verən half-hourly adjective general
ümid verən hopeful adjective general
içəridə baş verən indoor adjective general
məhsul verməyən infertile adjective general
təsadüfən baş verən isolated adjective general
hər şeyə fikir verən meticulous adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
can verən moribund adjective general
hər şeyə fikir verən observant adjective general
hər şeyə fikir verən observing adjective general
yaxşı iy verən odoriferous adjective general
yaxşı iy verən odorous adjective general
həyat verən originative adjective general
bayırda baş verən outdoor adjective general
amortizasiya verən paddy adjective general
təqaüd almağa hüquq verən pensionable adjective general
icazə verən permissive adjective general
izn verən permissive adjective general
sonra baş verən posterior adjective general
verən presenter adjective general
çox bar verən prolific adjective general
irəliyə təkan verən propulsive adjective general
reaksiya verən reactive adjective general
təsirə cavab verən reactive adjective general
eyni vaxtda baş verən simultaneous adjective general
eyni zamanda baş verən simultaneous adjective general
məhsul verməyən sterile adjective general
eyni vaxtda baş verən synchronous adjective general
eyni zamanda baş verən synchronous adjective general
vergi verən tributary adjective general
dənizdə və havada baş verən triphibious adjective general
hər üç həftədən bir çıxan baş verən triweekly adjective general
bitki vegetable adjective general
bitki vegetal adjective general
bitki vegetarian adjective general
parıltı verən winking adjective general
bitki örtüyündən məhrum olmuş bleak adjective general
çox ümidlər verən promising adjective general
pis iy verən smelly adjective spoken language
hər gün baş verən quotidian adjective medical
məhsul verməyən nonbearing adjective agricultural
təhlükə xəbəri verən alarming adjective general
məhsul verməyən barren adjective general
cürbəcür rəng verən changeable adjective general
seçməyə imkan verən choiceful adjective general
hər şeyə fikir verən circumspect adjective general
mükafat verən compensatory adjective general
tələbə cavab verən competent adjective general
hüquq verən enabling adjective general
səlahiyyət verən enabling adjective general
məhsul verməyən exhausted adjective general
çox bar verən fruitful adjective general
çox ümidlər verən hopeful adjective general
məhsul verməyən hungry adjective general
xırda təfsilatlar verən minute adjective general
hər gecə baş verən nightly adjective general
ləzzət verən odoriferous adjective general
ləzzət verən odorous adjective general
hər şeyə fikir verən perceptive adjective general
bəxşiş verən adam presenter adjective general
hədiyyə verən adam presenter adjective general
qıcığa cavab verən reactive adjective general
rezonans verən resonant adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
tez baş verən və ötüb keçən flash adjective general
eyni zamanda baş verən instantaneous adjective general
tez-tez baş verən perpetual adjective general
metal səsi verən tinny adjective general
məhsul verməyən dead adjective general
tez reaksiya verən quick adjective general
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
qarşılıqlı istiqamət mənası verən ön şəkilçisi inter- prefix grammatical
təzyiq verən cihaz air-gauge phrases general
heyvan və bitki aləmi animal and vegetal life phrases general
ət xörəyi verən restoran chop house phrases general
Bəy verən atın dişinə baxmazlar Don't look a gift horse in the mouth phrases general
hazır məhsul end item phrases general
hazır məhsul end product phrases general