• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of book a ticket in advance (191 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
buxalter kitabı account-book noun general
mühasib kitabı account-book noun general
irəliyə hərəkət advance noun general
yayılma advance noun general
kitab book noun general
çörək kartoçkası bread-ticket noun general
çek kitabı cheque-book noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
fal açmaq üçün kitab fortune-book noun general
fal kitabı fortune-book noun general
lətifələr toplusu jest-book noun general
şəxsi heyətin siyahısı muster-book noun general
frazeoloji lüğət phrase-book noun general
şəkilli kitab picture-book noun general
etüd qovluğu sketch-book noun general
bilet ticket noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book noun general
icmal work-book noun general
konspekt work-book noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
illik çıxan məcmuə year-book noun general
salnamə year-book noun general
əlifba ABC-book noun general
hesab kitabı account-book noun general
qabaqlama bucağı advance angle noun general
aviabilet airplane ticket noun general
kitabça book noun general
cild book cover noun general
qabıq book cover noun general
kitabxana book depository noun general
Nameyi əmal book for registration of activities of Moslems noun general
qabıq book jacket noun general
kabinet elmi book learning noun general
çörək talonu bread ticket noun general
kassa kitabı cash-book noun general
çek kitabçası cheque-book noun general
mövsümi bileti commutation ticket noun general
aşpazlıq kitabı cookery-book noun general
şəkil çəkmək üçün dəftər drawing book noun general
ibrətamiz kitab edifying book noun general
giriş bileti entrance ticket noun general
dəftər exercise book noun general
illüstrasiyalı kitab illustrated book noun general
sığorta kitabçası insurance book noun general
hücumun istiqaməti line of advance noun general
növbə jurnalı log-book noun general
not dəftəri music book noun general
bloknot note-book noun general
dəftərçə note-book noun general
pensiya kitabçası pension-book noun general
təqaüd kitabı pension-book noun general
qabaqlayıcı bənd phase-advance network noun general
poeziya külliyatı poetry-book noun general
müntəxabat reading-book noun general
zaçot kitabçası record book noun general
məlumat kitabı reference book noun general
ikitərəfli bilet return ticket noun general
kitabın qaytarılması returning of the book noun general
əmanət kitabçası savings-bank book noun general
abonement season ticket noun general
şəkil çəkmək üçün dəftər sketch-book noun general
formulyar ticket noun general
biletyoxlayan ticket collector noun general
kontrolyor ticket collector noun general
nəzarətçi ticket collector noun general
yoxlayıcı ticket collector noun general
biletsatan ticket seller noun general
tramvay bileti tram-ticket noun general
səyahətnamə travel book noun general
lazımlı kitab useful book noun general
kitab visitors book noun general
irihəcmli kitab voluminous book noun general
əmək kitabçası work-book noun general
dəftər writing-book noun general
qanun külliyatı statute-book noun law
qanun məcəlləsi statute-book noun law
hücum advance noun general
yoxlama dəftəri muster-book noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
yarlıq ticket noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
proqres advance noun general
tərəqqi advance noun general
nömrə ticket noun general
qəbz ticket noun general
tapşırıqlar məcmuəsi work-book noun general
avans advance noun general
beh advance noun general
borc advance noun general
ssuda advance noun general
vəsiqə ticket noun general
ordudan tərxis olunma haqqında şəhadətnamə ticket noun military
elan ticket noun general
yol qaydası pozuntusu üstündə məhkəməyə çağırış vərəqəsi ticket noun general
seçkidə seçkilərin siyahısı ticket noun American
order ticket noun general
sifariş ticket noun general
tələbnamə ticket noun general
plan ticket noun general
irəliləmək advance verb general
qabağa getmək advance verb general
kitaba qeyd etmək book verb general
kitaba yazmaq book verb general
registrasiya etmək book verb general
yarlıq vurmaq ticket verb general
yarlıq yapışdırmaq ticket verb general
irəlilətdirmək advance verb general
vəzifədə ucaltmaq advance verb general
vəzifədə yüksəltmək advance verb general
yürütmək advance verb general
şüarı irəli sürmək advance a slogan verb general
tərpənişmək advance all together verb general
fikir yürütmək advance an idea verb general
qocalaşmaq advance in age verb general
qəddi bükülmək advance in years verb general
kitabın cap olunmasına icazə vermək authorize the printing of a book verb general
qabaqda olmaq be in advance verb general
bilet almaq book tickets verb general
indidən bilet almaq book tickets beforehand verb general
duyuq salmaq give advance notice verb general
kitaba gözucu baxmaq glance over a book verb general
irəlidə getmək go in advance verb general
avans vermək make an advance verb general
qabaqlamaq notify in advance verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
qabaqdan ödəmək pay in advance verb general
bilet sifariş etmək reserve a ticket verb general
əvvəlcədən sifariş etmək reserve in advance verb general
kitabı kitabxanaya qaytarmaq return the book to the library verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
kitab üzərində işləmək work on a book verb general
getmək advance verb general
hücum etmək advance verb general
əvvəlcədən sifariş etmək book verb general
biletlə təchiz etmək ticket verb general
biletlə təmin etmək ticket verb general
irəli çəkmək advance verb general
yerimək advance verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
əvvəldən pul vermək advance verb general
ikimil exercise-book adjective general
öncədən in advance adverb general
əvvəlcədən in advance adverb general
öncə in advance adverb general
qabaqdan in advance adverb general
vaxtında in advance adverb general
vaxtkən in advance adverb general
indidən in advance adverb general
kitabın içərisində inside the book adverb general
biletsiz without paying for a ticket adverb general
əlifba kitabı abc book phrases general
nəzəriyyə irəli sürmək advance a theory phrases general
avanqard advance-guard phrases general
irəlidə gedən advance-guard phrases general
qabaqcıl advance-guard phrases general
əmanət kitabçası bank book phrases general
bilet almaq book a seat phrases general
kitabsevərlər klubu book club phrases general
həyatdan uzaq olma book learning phrases general
həyatdan uzaqlıq book learning phrases general
kitab biliyi book learning phrases general
bibliyaya and içmə book oath phrases general
kitab kiosku book stall phrases general
kitab köşkü book stall phrases general
kitab dükanı book stall phrases general
kitab mağazası book stall phrases general
kitab sərgisi book stand phrases general
kitab stendi book stand phrases general
avtobus bileti bus ticket phrases general
sinif jurnalı class book phrases general
qeyd üçün dəftər commonplace book phrases general
aşpazlıq kitabı cookery book phrases general
dağılmış kitab dog-eared book phrases general
vərəqələri düşmüş kitab dog-eared book phrases general
döyüş jurnalı field book phrases general
döyüş kitabı field book phrases general
and içmək kiss the book phrases general
dua kitabı prayer-book phrases general
pyesin suflyor nüsxəsi prompt book phrases general
müntəxabat reading-book phrases general
aşpazlıq kitabı recipe book phrases general
ikibaşa bilət return ticket phrases general
stolüsüt kitab table-top book phrases general
bibliya the book phrases general
gələnlərin qeydiyyat kitabı visitor's book phrases general
əmək kitabçası employment record book phrases general
mövsümi dəmiryol bileti commutation ticket phrases American
məzamir hymn book phrases religion
zəbur kitabı hymn book phrases religion
qeyd dəftəri visitor's book phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
book a ticket in advance irəlidən bilet almaq verb general