• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of boya başa yetirmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
palıdı boya brown noun general
başa gəlmiş bygone noun general
yapışqanlı boya colour-wash noun general
başa çatdırılma completion noun general
asan başa düşülmə comprehensibility noun general
başa düşmə comprehension noun general
başa düşmə conception noun general
başa çatdırma consummation noun general
başa çatma culmination noun general
boya dye noun general
boya dyestuff noun general
boya maddəsi dyestuff noun general
başa salma elucidation noun general
başa çatdırma ending noun general
başa salma explanation noun general
başa salınma explication noun general
başa salma explication noun general
başa salma exposition noun general
başa çatdırılma finishing noun general
başa çatdırma finishing noun general
başa çatdırma follow-through noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
başa düşməmə incomprehension noun general
başa salma interpretation noun general
başa ağıl qoyan mentor noun general
başa düşməmə misapprehension noun general
pis başa düşmə misapprehension noun general
səhv başa düşmə misunderstanding noun general
təkrəngli boya ilə çəkilmiş naxış monotint noun general
təkrəngli boya ilə çəkilmiş rəsm monotint noun general
boya paint noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
başa düşmə understanding noun general
yanını basa-basa yerimə waddle noun general
başa çatdırma wind-up noun general
boya color noun general
davamlı boya fast dye noun general
yağlı boya oil paint noun general
boya pigment noun general
akvarel boya watercolor noun general
akvarel boya watercolour noun general
müalicəni başa çatdırma after-treatment noun medical
qara boya black noun general
boya colour noun general
boya colouring noun general
başa düşmə consciousness noun general
başa salma enunciation noun general
başa çatma expiration noun general
başa çatdırma fullfilment noun general
yaşıl boya green noun general
boz rəngli boya grey noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook noun general
tez başa düşmə pregnancy noun general
başa düşmə realisation noun general
başa düşmə recognition noun general
göy boya blue noun general
mavi boya blue noun general
başa düşmə feeling noun general
yağlı boya oil noun general
yağlı boya ilə çəkilmiş rəsm oil noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
müxtəlif boya ilə rəngləmək bespeckle verb general
başa vurmaq carry out verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yapışqanlı boya ilə rəngləmək colour-wash verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
başa düşmək comprehend verb general
başa düşmək concieve verb general
başa çatdırmaq conclude verb general
başa ağır zərbə endirmək conk verb general
başa çatdırmaq consummate verb general
başa gəlmək cost verb general
başa çatdırmaq culminate verb general
başa çatmaq culminate verb general
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove verb general
yerinə yetirmək effect verb general
başa salmaq elucidate verb general
başa çatdırmaq end verb general
yerinə yetirmək execute verb general
başa salmaq exemplify verb general
təfərrüatı ilə başa salmaq expand verb general
başa salmaq explicate verb general
başa çatdırmaq finalise verb general
başa çatdırmaq finish verb general
başlanmış işi başa çatdırmaq finish up verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
göz yetirmək glance over verb general
zərər yetirmək harm verb general
eyhamla başa salmaq hint verb general
başa salmaq illucidate verb general
yerinə yetirmək implement verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
səhv başa düşmək misapprehend verb general
səhv başa düşmək misconceive verb general
düzgün başa düşməmək misunderstand verb general
səhv başa düşmək misunderstand verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
qətlə yetirmək murder verb general
başa düşmək nose out verb general
diqqət yetirmək note verb general
diqqət yetirmək notice verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
boya vurmaq paint verb general
göz yetirmək peek verb general
başa düşmək perceive verb general
yerinə yetirmək perform verb general
yerinə yetirmək realise verb general
başa düşmək understand verb general
başa qaxmaq reproach verb general
baş-başa vermək act together verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
başa qaxınc olmaq be needless verb general
yetirmək be successful verb general
başa qaxınc olmaq be useless verb general
ərsəyə yetirmək breed verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
sona yetirmək carry through verb general
xəsarət yetirmək cause to damage verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
başa gəlmək come to verb general
başa çıxmaq come to an end verb general
ucuz başa gəlmək cost cheaply verb general
baha başa gəlmək cost dear verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
xətər yetirmək damage verb general
yetirmək deliver verb general
xətər yetirmək do harm verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
yetirmək do well verb general
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging verb general
başa salmaq explain verb general
başa çıxmaq finish verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
yetirmək get on well verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
boya vermək grow verb general
boya-başa çatmaq grow up verb general
başa gəlmək happen verb general
xətər yetirmək injure verb general
başa salmaq interpret verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
başa salmaq make clear verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
kisəni basa-basa doldurmaq pack a sack tight verb general
sulu boya ilə çəkmək paint in watercolor verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
nəzər yetirmək pay heed verb general
kama yetirmək perfect verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
isbata yetirmək prove verb general
yerinə yetirmək put through verb general
ərsəyə yetirmək raise verb general
ərsəyə yetirmək rear verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
yetirmək ripen verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
boya vermək shoot up verb general
eyhamı başa düşmək take a hint verb general
boya götürmək take the dye verb general
himi başa düşmək take the hint verb general
başa düşmək twig verb spoken language
mənasını başa düşmək appreciate verb general
qiymətini başa düşmək appreciate verb general
başa düşmək apprehend verb general
diqqət yetirmək attend verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
başa düşmək catch on verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
başa çatmaq conclude verb general
başa düşmək digest verb general
qətlə yetirmək dispatch verb general
boya götürmək dye verb general
başa salmaq enunciate verb general
tez başa çatdırmaq expedite verb general
başa düşmək fathom verb general
başa düşmək figure out verb general
başa çatdırmaq fullfil verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yetirmək give verb general
dərhal başa düşmək grasp verb general
başa düşmək guess verb general
başdan-başa örtmək inlay verb general
müddəti başa çatmaq lapse verb general
diqqət yetirmək mind verb general
yerinə yetirmək obey verb general
boya ilə şəkil çəkmək paint verb general
göz yetirmək peer verb general
başa çatdırmaq perfect verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
başa düşmək plumb verb general
başa düşmək realise verb general
başa düşmək recognise verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
başa düşmək sense verb general
göz yetirmək tend verb general
başa salmaq thwack verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
qətlə yetirmək scupper verb general
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
zərər yetirmək affect verb general
yetirmək arrest verb general
sübuta yetirmək avouch verb general
fırça ilə boya çəkmək brush verb general
diqqət yetirmək consult verb general
yetirmək convey verb general
başa düşmək discern verb general
yerinə yetirmək do verb general
minalı boya ilə rəngləmək enamel verb general
başa çatmaq end verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
başa çatmaq expire verb general
təhsilini başa çatdırmaq finish verb general
başa düşmək imagine verb general
başa düşmək interpret verb general
başa düşmək penetrate verb general
başa salmaq pose verb general
başa düşmək awake verb figurative meaning
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
başa düşmək catch verb general
başa çatdırmaq close verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
başa salmaq hammer verb general
başa çatmaq issue verb general
başa düşmək pierce verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
başa düşmək see verb general
başa düşmək think verb general
başa çatdırmaq top verb general
süquta yetirmək topple verb general
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
başa salmaq develop verb general
başa düşmək feel verb general
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
başa düşmək have verb general
göz yetirmək see verb general
başa çatdırmaq terminate verb computer
yetirmək bend verb general
yetirmək carry verb general
başa çatmaq close verb general
başa gəlmək close verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
başa düşmək get verb general
yetirmək render verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
başa çatmaq top verb general
yetirmək do verb general
başa salmaq grind verb general
başa düşmək wake verb general
başa çatmaq wear verb general
çətin başa düşülən abstruse adjective general
başa çatdırılmış accomplished adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
başa düşən aware adjective general
şəhərdə boya-başa çatmış city-bred adjective general
boya götürən colourable adjective general
başa düşülən comprehensible adjective general
başa düşülə bilən conceptive adjective general
başa düşən conscious adjective general
başa çatdırılmış ended adjective general
başa çatmış ended adjective general
başa salına bilən explainable adjective general
başa salına bilən explicable adjective general
başa çatmış finished adjective general
baş-başa head-on adjective general
əsl qiymətini başa düşməyən inappreciative adjective general
başa düşülməyən inapprehensible adjective general
başa düşülməyən incomprehensible adjective general
başa düşülməyən inconceivable adjective general
başa düşülməyən inexplicit adjective general
başa düşülən matter-of-course adjective general
səhv başa düşülə bilən mistakable adjective general
tez başa düşən nimble-minded adjective general
tez başa düşən nimble-winded adjective general
boya ilə çəkilmiş painted adjective general
boya ilə təsvir edilmiş painted adjective general
tez başa düşən percipient adjective general
tez başa düşən sagacious adjective general
gec başa düşən slow-witted adjective general