• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of break rules of the game deliberately (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
deşik break noun general
dəlik break noun general
oyun game noun general
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act noun general
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-certificate noun general
ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar game-law noun general
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-licence noun general
ov ətindən hazırlanmış piroq game-pie noun general
uşaq oyuncaqları play-game noun general
stolüstü oyun table-game noun general
ala-toran day-break noun general
ara break noun general
sınıq break noun general
danışıqlarda fasilə break in the talks noun general
iflas break-up noun general
boston card-game noun general
nahar fasiləsi dinner break noun general
yemək fasiləsi dinner break noun general
ov əti game noun general
ov quşu game bird noun general
cığallıq intentional breaking of the game rules noun general
ağac-ağac kind of game played with sticks noun general
ötür-ötür name of a kind of game noun general
ayaq tormozu pedal break noun general
deşilmə break noun general
yarıb keçmə break noun general
yarılma break noun general
yarma break noun general
yırtılma break noun general
boş şey play-game noun general
cəfəngiyat play-game noun general
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
fasilə break noun general
pauza break noun general
tənəffüs break noun general
partiya game noun sport
dəyişiklik break noun general
dəyişmə break noun general
idman oyunları game noun general
yarış game noun general
dan break noun general
şəfəq break noun general
zarafat game noun general
ayrılma break noun general
əlaqələrin kəsilməsi break noun general
münasibətlərin kəsilməsi break noun general
parçalanma break noun general
təfriqə break noun general
ov quşları game noun general
quş game noun general
başlanğıc break noun general
başlanma break noun general
arzu olunan qənimət game noun general
imkan break noun general
şans break noun general
qırmaq break verb general
sındırmaq break verb general
qaçmaq break away verb general
xilas olmaq break away verb general
alt-üst olmaq break down verb general
pisləşmək break down verb general
soxulmaq break in verb general
zorla girmək break in verb general
basıb girmək break into verb general
təpilmək break into verb general
yarıb girmək break into verb general
dayandırmaq break off verb general
kəsmək break off verb general
saxlamaq break off verb general
qəfildən başlamaq break out verb general
qəflətən başlamaq break out verb general
alışmaq break out verb general
yayılmaq break out verb general
qopmaq break out verb general
başlanmaq break out verb general
görünmək break through verb general
peyda olmaq break through verb general
zühur etmək break through verb general
üzə çıxmaq break through verb general
çat-çat etmək break up verb general
çatlatmaq break up verb general
əlaqəni kəsmək break with verb general
qırmaq break with verb general
küsuşmək break with verb general
aranı qırmaq break with verb general
qumar oynamaq game verb general
qumarda uduzmaq game away verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
aralamaq break verb general
ciliklənmək break verb general
kəsmək break verb general
parçalamaq break verb general
aldatmaq break a promise verb general
rekord qazanmaq break a record verb general
taydəyişik salmaq break a set verb general
tilsimi qırmaq break a spell verb general
peymanı pozmaq break a vow verb general
pəncərə qırmaq break a window verb general
ayrı düşmək break away verb general
ayrılmaq break away verb general
dağıtmaq break down verb general
sırıq çəkmək break down verb general
üzülmək break down verb general
maneələri dəf etmək break down barriers verb general
düşmənin müqavimətini qırmaq break down the enemy's resistance verb general
muştuluqlamaq break happy news verb general
bölünmək break into verb general
qan-tər basmaq break into a sweat verb general
tər basmaq break into a sweat verb general
alovlanmaq break into flame verb general
cilik-cilik etmək break into pieces verb general
cilikləmək break into pieces verb general
para-para etmək break into pieces verb general
qəlpələmək break into pieces verb general
ovuq-ovuq etmək break into smithereens verb general
bürüşmək break into wrinkles verb general
kəsdirmək break make smb. break off verb general
cırmaq break off verb general
fasilə etmək break off verb general
duz-çörəyi itirmək break off all kinds of relations verb general
aranı kəsmək break off relations verb general
söhbətə nəhayət vermək break off the conversation verb general
nişanı qaytarmaq break off the engagement verb general
gediş-gəlişi kəsmək break off with verb general
belini qırmaq break one's backbone verb general
iftarını açmaq break one's fast verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
andına xilaf çıxmaq break one's oath verb general
əhdinə vəfasız çıxmaq break one's oath verb general
əhdi pozmaq break one's promise verb general
əhdindən dönmək break one's promise verb general
ilqardan dönmək break one's promise verb general
vədinə xilaf çıxmaq break one's promise verb general
vədəyə xilaf çıxmaq break one's promise verb general
vədəxilaf çıxmaq break one's promise verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
səpişik tökmək break out verb general
gülləmək break out into blossom verb general
həbsxanadan qaçmaq break out of prison verb general
qırıq-qırıq etmək break pieces verb general
tərgitdirmək break smb. of the habit verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
fincanı sındırmaq break the cup verb general
oruc açmaq break the fast verb general
qanunsuzluq etmək break the law verb general
qanunu pozmaq break the law verb general
cərgələri pozmaq break the ranks verb general
sakitliyi pozmaq break the silence verb general
sükunəti pozmaq break the silence verb general
sükutu pozmaq break the silence verb general
parça-parça etmək break to pieces verb general
sınıq-sınıq etmək break to pieces verb general
tikə-tikə etmək break to pieces verb general
xırda-xırda etmək break to pieces verb general
xırdalamaq break to pieces verb general
buraxmaq break up verb general
dağılışmaq break up verb general
dağılmaq break up verb general
osurmaq break wind verb general
yardırmaq cause smb. to break verb general
qaydalar əməl etmək conform the rules verb general
fasiləyə çıxmaq have a break verb general
qaydaya riayət etmək keep the rules verb general
qayda-qanuna riayət etmək keep the rules verb general
məğlub olmaq lose the game verb general
bir əl bilyard oynamaq play a game of billiards verb general
bir əl şahmat oynamaq play a game of chess verb general
oyunu qaydasınca oynamaq play the game fairly verb general
oyunda udmaq win a game verb general
qırılmaq break verb general
sınmaq break verb general
dayandırmaq break away verb general
əlaqəni kəsmək break away verb general
qopartmaq break off verb general
sındırmaq break off verb general
qaçıb qurtarmaq break out verb general
qaçmaq break out verb general
çox əhəmiyyətli kəşf etmək break through verb general
pozulmaq break up verb general
əl çəkmək break with verb general
rədd etmək break with verb general
pozmaq break verb general
yarıb keçmək break through verb general
yarmaq break through verb general
yırtılmaq break through verb general
dağılmaq break through verb general
deşilmək break through verb general
dağıtmaq break up verb general
qovmaq break up verb general
buraxmaq break up verb general
dağılmaq break up verb general
öyrətmək break verb general
ram etmək break verb general
bağlanmaq break up verb general
fəaliyyətini dayandırmaq break up verb general
tətilə buraxılmaq break up verb general
qazanmaq break verb general
təzələmək break verb general
parçalamaq break up verb general
tikə-tikə eləmək break up verb general
məhv etmək break up verb general
məhv etmək break verb general
məğlub etmək break verb general
demək break verb general
xəbər vermək break verb general
sakitliyi pozmaq break verb general
başlamaq break verb general
korlamaq break verb general
xarab olmaq break verb general
dayandırmaq break verb general
təxirə salmaq break verb general
sirri açmaq break verb general
sirri öyrənmək break verb general
partlatmaq break verb general
mane olmaq break verb general
soxulmaq break verb general
zəifləmək break verb general
zəiflətmək break verb general
çəkilmək break verb general
dağılıb getmək break verb general
dağılmaq break verb general
səpələnmək break verb general
müflisləşdirmək break verb general
qaçıb qurtarmaq break verb general
qaçmaq break verb general
çırtlamaq break verb general
partlamaq break verb general
qorxulu break-neck adjective general
təhlükəli break-neck adjective general
xətərli break-neck adjective general
cəsur game adjective general
həris game adjective general
mübariz game adjective general
qızğın game adjective general
əyriayaq game-legged adjective general
həvəslə razı olan game adjective general
eybəcər hala salınmış game adjective general
iflic olmuş game adjective general
şikəst edilmiş game adjective general
bilə-bilə deliberately adverb general
qərəzlə deliberately adverb general
qəsdən deliberately adverb general
qəsdlə deliberately adverb general
ala-toran at day-break adverb general
işıqlaşar-işıqlaşmaz by the dawn break adverb general
düşünə-düşünə deliberately adverb general
qana-qana deliberately adverb general
qəsdsizlik deliberately; qəsdçi adverb general
arada during the break adverb general
peydərpey without a break adverb general
ehmallı deliberately adverb general
ehtiyatla deliberately adverb general
ətraflı düşünərək deliberately adverb general
ağır-ağır deliberately adverb general
tələsmədən deliberately adverb general
bərk at break-neck speed phrases general
cəld at break-neck speed phrases general
iti at break-neck speed phrases general
çaparaq at break-neck speed phrases general
hər şeyə hazır olmaq be game for anything phrases general
yağ kimi getmək break a butterfly wheel phrases general
adətdən əl çəkmək break a habit phrases general
adəti tərgitmək break a habit phrases general
vərdişdən əl çəkmək break a habit phrases general
vərdişi tərgitmək break a habit phrases general
rekordu təzələmək break a record phrases general
tilsimi qırmaq break a spell phrases general
tilsimi sındırmaq break a spell phrases general
andı pozmaq break an oath phrases general
bir kəslə çörək kəsmək break bread with somebody phrases general
bir kəslə süfrə yoldaşı olmaq break bread with somebody phrases general
səbr kasası dolmaq break camel's back phrases general
səbri tükənmək break camel's back phrases general
səbrini tükətmək break camel's back phrases general
xam torpağı əkmək break fresh ground phrases general
xam torpağı sürmək break fresh ground phrases general
naxırdan ayrı düşmək break herd phrases general
sürüdən ayrı düşmək break herd phrases general
qaçmağa üz tutmaq break into a run phrases general
qaçmaq break into a run phrases general
alışıb yanmaq break into flame phrases general
alışmaq break into flame phrases general
od tutmaq break into flame phrases general
yanmaq break into flame phrases general
gülümsəmək break into grin phrases general
qımışmaq break into grin phrases general
günün çıxması break of day phrases general
işıqlanma break of day phrases general
şəfəq break of day phrases general
adətdən əl çəkmək break off a habit phrases general
adəti tərgitmək break off a habit phrases general
vərdişdən əl çəkmək break off a habit phrases general
vərdişi tərgitmək break off a habit phrases general
gözlənilmədən qurtarmaq break off short phrases general
vədinə xilaf çıxmaq break one's promise phrases general
vədini yerinə yetirməmək break one's promise phrases general
ağır işlə məşğul olmaq break stones phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
break rules of the game deliberately cığallamaq verb general