• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bring smb to a sense of shame (252 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
hərfi məna literal sense noun general
mənası olmaq make sense noun general
ağıllı adam man of sense noun general
sağlam düşüncəli adam man of sense noun general
duyğu sense noun general
hiss sense noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
abır shame noun general
abır-həya shame noun general
həya shame noun general
xəcalət shame noun general
dəqiq məna strict sense noun general
ağıllı a man of sense noun general
böyüdülmə bring being brought up noun general
yerik change in gustatory sense noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
düşüncə sense noun general
hissiyyat sense noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə duyğusu sense of hearing noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
ritm duyğusu sense of rhythm noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
ar sense of shame noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
dadbilmə duyğusu sense of taste noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
ar shame noun general
ayıb shame noun general
eyib shame noun general
rüsvay shame noun general
xəcillik shame noun general
ağlı başında olmamaq be out of one's sense noun spoken language
dəli olmaq be out of one's sense noun spoken language
dərk etmə sense noun general
duyma sense noun general
hiss etmə sense noun general
qavrama sense noun general
bədnamçılıq shame noun general
biabırçılıq shame noun general
rüsvayçılıq shame noun general
ağıl sense noun spoken language
dərrakə sense noun spoken language
idrak sense noun spoken language
sağlam ağıl sense noun general
sağlam düşüncə sense noun general
məna sense noun general
gətirmək bring verb general
səbəb olmaq bring about verb general
doğurmaq bring about verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
endirmək bring down verb general
enmək bring down verb general
enməyə məcbur etmək bring down verb general
doğurmaq bring forth verb general
yaratmaq bring forth verb general
səbəb olmaq bring on verb general
göstərmək bring out verb general
büruzə vermək bring out verb general
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
özünə gətirmək bring to verb general
özünə qaytarmaq bring to verb general
böyütmək bring up verb general
tərbiyə etmək bring up verb general
tərbiyə vermək bring up verb general
anlamaq sense verb general
duymaq sense verb general
hiss etmək sense verb general
utandırmaq shame verb general
utanmaq shame verb general
xəcalət çəkmək shame verb general
biabır olunmaq be covered with shame verb general
ayıbını bilməmək be dead to shame verb general
abrı həyası olmamaq be dead to shame verb general
həyasını itirmək be lost to shame verb general
utandığından üzü rəng verib rəng almaq blush with shame verb general
xəcalətdən qızarmaq blush with shame verb general
xitam vermək bring a stop verb general
kimi isə məhkəməyə vermək bring an action against smb. verb general
geri gətirmək bring back verb general
küncə sıxmaq bring bay verb general
bəslənmək bring be brought up verb general
böyüdülmək bring be brought up verb general
tərbiyələndirilmək bring be brought up verb general
yekələndırılmək bring be brought up verb general
yaxınlaşdırmaq bring closer verb general
bədbəxtlik gətirmək bring disaster verb general
rüsvay etmək bring dishonor verb general
aşağı salmaq bring down verb general
aşağılatmaq bring down verb general
uçurmaq bring down verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
şöhrətləndirmək bring fame verb general
qədəmi yüngül olmaq bring good luck verb general
xoşbəxtlik gətirmək bring happiness verb general
fikir təlqin etmək bring home verb general
dil gətirmək bring in an identification prisoner verb general
gəlir gətirmək bring in an income verb general
uyuşdurmaq bring into concord verb general
toxundurmaq bring into contact verb general
dəbə salmaq bring into fashion verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
diriltmək bring life verb general
xoşbəxtlik gətirmək bring luck verb general
bədbəxtlik gətirmək bring misfortune verb general
sıfıra endirmək bring nothing verb general
xilas etmək bring off verb general
görsətmək bring out verb general
mövqeləri yaxınlaşdırmaq bring positions closer verb general
mədaxil gətirmək bring profit verb general
mənfəət gətirmək bring profit verb general
xar olmaq bring shame upon oneself verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
nəhayət vermək bring stop verb general
qaynatmaq bring the boil verb general
fokuslaşdırmaq bring to a focus verb general
gərginləşdirmək bring to a head verb general
uyğunlaşdırmaq bring to conformity verb general
zahir etmək bring to light verb general
yoxa çıxarmaq bring to nought verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ağıl vermək bring to reason verb general
ağıllandırmaq bring to reason verb general
başına ağıl qoymaq bring to reason verb general
məhkəməyə çəkmək bring to trial verb general
cəmləşdirmək bring together verb general
dostlaşdırmaq bring together verb general
isinişdirmək bring together verb general
küçə hərəkətini dayandırmaq bring traffic to a standstill verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
yekələtmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
tərbiyələndirmək bring up verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
xəcalətdən ölmək burn with shame verb general
gətirtdirmək cause to bring verb general
ayılmaq come to one's sense verb general
xar olmaq cover oneself with shame verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
arı yemək have no shame verb general
xəcalət çəkməmək lose all sense of shame verb general
abrını almaq put shame verb general
abırlamaq put shame verb general
qızartmaq put shame verb general
başını aşağı etmək put shame verb general
urvatsız etmək put to shame verb general
duyuxmaq sense verb general
özünü biabır etmək shame verb general
həyasını atmaq throw off all shame verb general
bais olmaq bring verb general
doğurmaq bring verb general
oyatmaq bring verb general
səbəb olmaq bring verb general
törətmək bring verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
vurub yerə salmaq bring down verb general
kömək etmək bring on verb general
dünyaya çıxarmaq bring out verb general
qusmaq bring up verb general
qaytarmaq bring up verb general
başa düşmək sense verb general
dərk etmək sense verb general
bədnam etmək shame verb general
biabır etmək shame verb general
rüsvay etmək shame verb general
çatdırmaq bring verb general
qaldırmaq bring up verb general
gəlir gətirmək bring verb general
gəlir vermək bring verb general
qaldırmaq bring verb general
irəli sürmək bring verb general
təqdim etmək bring verb general
inandırmaq bring verb general
məcbur etmək bring verb general
vadar etmək bring verb general
anlaqsız lacking common sense adjective general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
geniş mənada in the broad sense adverb general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
gurultulu alqışa səbəb olmaq bring down the house phrases general
gəlir gətirmək bring grist to the mill phrases general
sərfəli olmaq bring grist to the mill phrases general
qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözünü çıxartmaq bring haddock to paddock phrases general
hərracla satmaq bring hammer phrases general
həyat vermək bring into being phrases general
həyata gətirmək bring into being phrases general
yaratmaq bring into being phrases general
həyata keçirmək bring into effect phrases general
cəlb etmək bring into the picture phrases general
daxil etmək bring into the picture phrases general
toxunmaq bring into the picture phrases general
xatırlatmaq bring into the picture phrases general
özünə gəlmək bring oneself home phrases general
özünü düzəltmək bring oneself home phrases general
bir kəsi rüsvay etmək bring reproach on smb. phrases general
qaydaya salmaq bring rights phrases general
bit kəsin başına ağıl qoymaq bring smb. to his senses phrases general
hərraca qoymaq bring to a hammer phrases general
izahat istəmək bring to account phrases general
izahat tələb etmək bring to account phrases general
məsuliyyətə cəlb etmək bring to account phrases general
qovulub əldən salmaq bring to bay phrases general
həyata qaytarmaq bring to life phrases general
aşkar etmək bring to light phrases general
müəyyən etmək bring to light phrases general
heçə çıxartmaq bring to naught phrases general
yoxa çıxartmaq bring to naught phrases general
heç-heçə qurtarmaq bring to nought phrases general
yox etmək bring to nought phrases general
qaynama dərəcəsinə gətirmək bring to the boil phrases general
qaynatmaq bring to the boil phrases general
sınağa çəkmək bring to the touch phrases general
sınamaq bring to the touch phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
mənası olmaq have sense phrases general
məcazi mənada in a figurative sense phrases general
müəyyən mənada in a sense phrases general
müəyyən qədər in a sense phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
istifadəyə vermək bring into service phrases general
istifadəyə vermək bring into use phrases general
abrını almaq put to shame phrases general
Ar olsun! For shame! phrases general
Eyib olsun! For shame! phrases general
yerə girmək sink into the earth for shame phrases general
təqsirkar elan etmək bring in a verdict of guilty phrases law
təqsirkar elan etmək bring smb. in guilty phrases law
arzuolunan nəticəni vermək bring into effect phrases general
lazımi nəticəni vermək bring into effect phrases general
var-yoxdan çıxartmaq bring to naught phrases general
yer üzündən silmək bring to nought phrases general
qüvvəyə minmək bring into effect phrases general
düşüncə sense plural general
şüur sense plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bring smb to a sense of shame abır vermək phrases general
bring smb to a sense of shame abırını almaq phrases general
vero