• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

bu: Zaman və ya məkan daxilində bilavasitə göz qabağında olan şeyi göstərir, həm də Read more
Translation of bu (129 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bu present adjective general
bu these pronoun general
bu this pronoun general
bu that demonstrative pronoun general
bu this demonstrative pronoun general
bu gün gecə tonight noun general
bu il this year noun general
bu axşam tonight noun general
bu gün today noun general
bu gün axşam tonight noun general
bu cür ətdən hazırlanmış xörək fillet noun general
yönü bu tərəfə olmaq get better verb general
o tərəfə bu tərəfə atmaq tosticate verb dialect
o yana bu yana çevrilmək wamble verb general
o yana bu yana dönmək wamble verb general
bu cür such adjective general
bu günədək gəlib çatan extant adjective general
bu vaxta qədər heretofore adjective general
bu kimi such adjective general
bu yaxınlarda only adjective general
bu kimi similar adjective general
bu cür similar adjective general
bu məsələyə aid olmayan external adjective general
bu səbəbdən as a result adverb general
bu şəraitdə under existing conditions adverb general
bu üsulla in this way adverb general
bu halda in this moment adverb general
bu və ya digər someway adverb general
bu günkü today adverb general
bu gün today adverb general
bu anda meanwhile adverb general
bu əyyamda nowadays adverb general
bu qəbildən this sort adverb general
bu cür such adverb general
bu dəfə this time adverb general
bu dəmdə at this time adverb general
bu dəqiqə this very moment adverb general
bu cür of this kind adverb general
bu dəfə on this occasion adverb general
bu və ya digər tərzdə somehow adverb general
bu dəqiqə at the present moment adverb general
bu baxımdan point of from this point of view adverb general
bu qayda ilə in this way adverb general
bu vasitə ilə in this way adverb general
bu dəfə for this once adverb general
bu əsnada at this moment adverb general
bu təhərlə in this way adverb general
bu surətlə in this way adverb general
bu cür in this way adverb general
bu günə - sabaha ere long adverb general
bu andan etibarən hence adverb general
bu günlərdə the other day adverb general
bu halda in this time adverb general
bu gündən etibarən from today adverb general
bu gün axşam tonight adverb general
bu vaxtdan belə hence adverb general
bu haqda hereon adverb general
bu günlərdə recently adverb general
bu anda meantime adverb general
bu andan etibarən henceforth adverb general
bu vaxtacan hither to adverb general
bu yaxınlarda lately adverb general
bu vaxtdan hence adverb general
bu xüsusda hereof adverb general
bu barədə hereon adverb general
bu qəbildən this type adverb general
bu barədə hereof adverb general
bu minvalla thus adverb general
bu səbəbdən therefore adverb general
bu başdan beforehand adverb general
bu qəbildən this kind adverb general
bu səbəbdən consequently adverb general
bu surətdə thereby adverb general
bu səhər this morning adverb general
bu dərəcəyə qədər thus adverb general
bu səbəbdən thence adverb general
bu xüsusda hereupon adverb general
bu əsasda hereon adverb general
bu səbəbdən hence adverb general
bu saat now adverb general
bu görə də hence adverb general
bu cəhətdən therein adverb spoken language
bu saat just adverb general
bax bu here adverb general
buyurun bu da here adverb general
bu da here adverb general
bu günlərdə freshly adverb general
bu yerdə there adverb general
bu yaxınlarda freshly adverb general
bu şərtlə ki provided that conjunction general
bu şərtlə ki providing that conjunction general
həm bu həm də o both preposition general
bu gündən belə from today preposition general
bu cür another preposition general
bu kimi another preposition general
bu nədir belə what the fuck interjection vulgar
bu dünyada on this side of the grave phrases general
bu yaxınlarda some of the days phrases general
bu mənimçün anlaşılmaz şeydir it's all Greek to me phrases general
bu nə ideyadır! what an idea! phrases general
bu mənimçün müəmmadır it's all Greek to me phrases general
o tərəfə bu tərəfə hither and thither phrases general
həm o yana, həm bu yana back and forth phrases general
istər bu gün, istər sabah today or tomorrow phrases general
Əli ətə çatmayan bu gün orucam deyər The grapes are sour phrases general
və digər bu qəbildən olan and others of that ilk phrases general
bu vaxtacan far thus phrases general
bu dəqiqə this moment phrases general
bu arada in between phrases general
bu yolla in this manner phrases general
bu yaxınlarda not long since phrases general
bu saat in a moment phrases general
bu dəmdə in between phrases general
bu anda for the moment phrases general
bu cür thus and thus phrases general
bu günəcən far thus phrases general
bu yaxında short time ago phrases general
bu kimi hallarda in cases like that phrases general
bu günlərdə some of the days phrases general
bu günlərdə not long since phrases general
bu səbəbdən on that score phrases general
bu təqdirdə ad hoc phrases Latin
bu saat this moment phrases general
bu dəqiqə in a moment phrases general
bu yaxınlarda on hand phrases general
bu yaxınlarda at hand phrases general
bu baxımdan on that score phrases general
bu vaxt for the time being phrases general
bu günə kimi up to date phrases general