• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of burst out (47 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
partlama burst noun general
partlayış burst noun general
partlayış burst noun general
alışma burst noun general
şölələnmə burst noun general
aşıb-daşma burst noun general
coşma burst noun general
partlamaq burst verb general
açılmaq burst verb general
od götürmək burst into flame verb general
ləçəklənmək burst into leaves verb general
ləçəklənmək burst into petals verb general
məcrasından çıxmaq burst its banks verb general
partıldamaq utter a strong sound as a result of burst verb general
parçalanmaq burst verb general
cırılmaq burst verb general
sökülmək burst verb general
parça-parça etmək burst verb general
qırmaq burst verb general
tikə-tikə etmək burst verb general
özünə yol açmaq burst verb general
yarıb keçmək burst verb general
qəfildən girmək burst verb general
soxulmaq burst verb general
başlamaq burst verb general
qopmaq burst verb general
azğınlaşmaq burst into a rage phrases general
hiddətlənmək burst into a rage phrases general
qeyzlənmək burst into a rage phrases general
qəzəblənmək burst into a rage phrases general
alışıb yanmaq burst into flame phrases general
alışmaq burst into flame phrases general
od tutmaq burst into flame phrases general
yanmaq burst into flame phrases general
hırıldamaq burst into giggle phrases general
istehza ilə gülmək burst into giggle phrases general
ağlamaq burst into tears phrases general
göz yaşlarına boğulmaq burst into tears phrases general
sındırmaq burst open phrases general
taybatay açmaq burst open phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
burst out qəflətən başlamaq verb general
burst out laughing şaqqanaq çəkib gülmək verb general
burst out laughing qaqqıldamaq verb general
burst out laughing all together qaqqıldaşmaq verb general
burst out ucadan demək verb general
burst out haylamaq verb general
burst out qışqırmaq verb general