• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bury one's face in one's hands (220 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
abırsız bold-face noun general
ədəbsiz bold-face noun general
həyasız bold-face noun general
sırtıq bold-face noun general
utanmaz bold-face noun general
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face noun general
kömür kəsmə coal-face noun general
surət face noun general
sifət face noun general
üz face noun general
qoruyucu maska face-guard noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
lekal face-mould noun general
qəlib face-mould noun general
şablon face-mould noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
yanaqları, gözləri boyayan face-painter noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver noun general
şöhrətini qoruma face-saving noun general
üzlük daş face-stone noun general
fasad face-wall noun general
üz divar face-wall noun general
solğun bənizli adam tallow-face noun general
şişkin sifətli adam tallow-face noun general
geriyə dönməsi about-face noun general
camal beautiful face noun general
ağız-burun face noun general
bəniz face noun general
bət-bəniz face noun general
qabaq face noun general
rüxsar face noun general
sima face noun general
üz kremi face cream noun general
araqat face disk noun general
fiqur face-card noun general
nominal dəyər face-value noun general
əl-üz hands and face noun general
qarışmamazlıq siyasəti hands-off policy noun general
əliqabarlılıq having horny hands noun general
qırışsifət person with wrinkled face noun general
şaqul sheer face noun general
şillə slap in the face noun general
sillə slap in the face noun general
şapalaq slap in the face noun general
iti əllər speedy hands noun general
gərgin sifət strained face noun general
naməhrəm əllər strange hands noun general
format type face noun general
şaqul vertical face noun general
dəyişiklik volte-face noun general
surətbaz worshipper of face noun general
surətpərəst worshipper of face noun general
əyrisifət wry face noun general
əyləndirən black-face noun American
geriyə dönmə volt-face noun sport
qaraağız black-face noun general
sir-sifət face noun general
üzün ifadəsi face noun general
qrim edən face-painter noun general
qrimçi face-painter noun general
üzdən təzələmə face-lift noun figurative meaning
dəyişiklik volt-face noun figurative meaning
dönüm volt-face noun figurative meaning
dönüş volt-face noun figurative meaning
qara şrift bold-face noun painting
xarici görünüş face noun general
portret çəkən face-painter noun general
portretçi face-painter noun general
qara şrift black-face noun art
sırtıqlıq face noun general
həyasızlıq face noun spoken language
səth face noun general
basdırmaq bury verb general
dəfn etmək bury verb general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
basdırtmaq ask smb. to bury verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
gömdürmək bury verb general
gömmək bury verb general
götürmək bury verb general
quyulamaq bury verb general
torpaqla örtmək bury verb general
diri-diri basdırmaq bury alive verb general
quylatmaq cause smb. to bury verb general
quyulatdırmaq cause smb. to bury verb general
çəpik çalmaq clap one's hands verb general
üz-üzə gəlmək come face face verb general
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
faktlarla hesablaşmaq face the facts verb general
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly verb general
küçəyə açılmaq face the street verb general
üz etmək face up verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
qızarıb-pörtmək get red in the face verb general
şillələmək give smb. a slap in the face verb general
pörtmək grow red in face verb general
üzü olmamaq have no face verb general
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved verb general
əl-ələ vermək join hands verb general
birləşmək join hands verb general
üzü üstə uzanmaq lie face downwards verb general
üzüqoylu yatmaq lie face downwards verb general
büzmək make a wry face verb general
əllərini qabarlatmaq make one's hands callous verb general
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face verb general
üzləşmək meet face to face verb general
üzündən təri silmək mop one's face verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
pudralanmaq powder one's face verb general
şapalaq yemək receive a slap in the face verb general
üzə demək say to face verb general
əl vermək shake hands verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
üz-üzə oturmaq sit face to face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
əllərini isitmək warm one's hands verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
əllərini qurulamaq wipe one's hands verb general
quylamaq bury verb general
qarşılamaq face verb general
qarşılaşmaq face verb general
sinə gərmək face verb general
batırmaq bury verb general
unutmaq bury verb general
yaddan çıxartmaq bury verb general
qarşıda durmaq face verb general
gizlətmək bury verb general
baxmaq face verb general
dalmaq bury verb general
qərq olmaq bury verb general
cəsarətlə qarşılamaq face verb general
üz çəkmək face verb general
cilalamaq face verb general
hamarlamaq face verb general
pardaqlamaq face verb general
yonmaq face verb general
üz üçün face adjective general
üzlük face adjective general
yastısifət flat-face adjective general
yastısifətli flat-face adjective general
köməkli having many helping hands adjective general
ayqabaq moon-face adjective general
birüzlü one-face adjective general
çirkin plain face adjective general
döyənəkli toil-hardened hands adjective general
dürəng two-face adjective general
əlidolu with the hands full adjective general
müştərək by joint hands adverb general
bir-birə face to face adverb general
təkətək face to face adverb general
təkbətək face to face adverb general
üzbəgöz face to face adverb general
üzbəüz face to face adverb general
üz-üzə face to face adverb general
birə-bir face to face adverb general
sürünərək on one's hands and knees adverb general
ikiəlli with one's both hands adverb general
abırsızlıq brazen face phrases general
ədəbsizlik brazen face phrases general
həyasızlıq brazen face phrases general
utanmazlıq brazen face phrases general
sülhə gəlmək bury the hatchet phrases general
silahı yerə qoymaq bury the hatchet phrases general
düşmənçiliyi qurtarmaq bury the hatchet phrases general
umu-küsünü qurtarmaq bury the hatchet phrases general
başqa ələ keçmək change hands phrases general
satılmaq change hands phrases general
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face phrases general
siferblat clock face phrases general
hüznlü sifət face as long as a fiddle phrases general
almacıq sümüyü face bone phrases general
fiqur face card phrases general
qumar kağızlarında böyük kartların adı face card phrases general
maneəyə rast gəlmək face obstacle phrases general
üz pudrası face powder phrases general
çətinliyi cəsarətlə qarşılamaq face the music phrases general
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music phrases general
nominal dəyər face value phrases general
Əl çək! Hands off! phrases general
Əllər yuxarı! Hands up! phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
üzbəüz in the face of phrases general
hər tərəfdən on all hands phrases general
cadar-cadar olmuş əllər outdoor hands phrases general
codlaşmış əllər outdoor hands phrases general
zəhmətkeş adam pair of hands phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq raise one's hands to smb. phrases general
əl verib görüşmək shake hands phrases general
üzünü qırxmaq shave one's face phrases general
bərk içmək soak one's face phrases general
bərk sərxoş olmaq soak one's face phrases general
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood phrases general
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood phrases general
düzəlişmək strike hands phrases general
sövdə kəsmək strike hands phrases general
razılaşmaq strike hands phrases general
yaxasını kənara çəkmək wash one's hands phrases general
bir kəsi yer üzündən silmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir kəsi yer üzündən yox etmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
əllər yuxarı hands up phrases general
bir kəsin əlində alət olmaq be an instrument in smb.'s hands phrases general
üz-gözünü büzüşdürmək make face phrases general
öz taleyini özü həll etmək take one's destiny into one's hands phrases general
zahiri qiymət face value phrases general
baxmayaraq in the face of phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bury one's face in one's hands üzünü əliylə örtmək phrases general