• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı (290 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əmələ yarıma adaptablity noun general
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
zinadan əmələ gəlmiş uşaq bastard noun general
əmələ gəlmə becoming noun general
mərc gələn better noun general
damcı blob noun general
buxar qazanı boiler noun general
görüşə gələn caller noun general
adambaşına gələn vergi capitation noun general
gözlənilmədən gələn qonaq chance-comer noun general
razılığa gələn tərəflər contrahent noun general
bir-birinin ardınca gələn couplet noun general
əmələ gəlmə derivation noun general
suya atılma dive noun general
suya tullanma dive noun general
qocalıqdan əmələ gələn ağıl zəifliyi dotage noun general
damcı drip noun general
damcı səsi drip-drop noun general
damcı drop noun general
bir damcı droplet noun general
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
əmələ gəlmə genesis noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
daim gələn habitue noun general
əlindən hər iş gələn adam handyman noun general
qabıq əmələ gəlməsi incrustation noun general
əlindən hər iş gələn adam jack-of-all-trades noun general
gec gələn adam latecomer noun general
suya buraxma launching noun general
üfunətli buxar miasma noun general
şimal-qərbdən gələn tufan north-wester noun general
bir damcı ounce noun general
suya cuman plunger noun general
suya tullanan plunger noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
suya çəkmə rinse noun general
damcı spatter noun general
buxar steam noun general
suya çəkmə swill noun general
iclasa gələn adamların sayı turnout noun general
tamaşaya gələn adamların sayı turnout noun general
yarışa gələn adamların sayı turnout noun general
qalib gələn vanquisher noun general
buxar vapour noun general
buxar hamamı vapour-bath noun general
qalib gələn victor noun general
gələn visitor noun general
ağzında süd iyi gələn adam whipper-snapper noun general
ağzında süd iyi gələn oğlancığaz whipper-snapper noun general
damcı glob noun general
evlə iş arasında gedib-gələn insan commuter noun general
kül əmələ gətirmə ash content noun general
gedən-gələn callers noun general
suya hoppanma diving noun general
suya tullanma diving noun general
quru buxar dry steam noun general
buxar evaporation noun general
buxar exhalation noun general
gedən-gələn guests noun general
iti buxar live steam noun general
buxar miasma noun general
gələn il next year noun general
gedən-gələn passers-by noun general
suya vermə quenching noun general
doymuş buxar saturated steam noun general
buxar dəyirmanı steam mill noun general
buxar qızdırıcıları steam superheater noun general
buxar qazanı steam-boiler noun general
buxar maşını steam-engine noun general
buxar qızdırıcısı steam-heating noun general
buxar əmələgətirmə vaporization noun general
buxar fazada krekinq vapor-phase cracking noun general
gedən-gələn visitors noun general
oynaq kisəsində əmələ gələn şiş ganglion noun anatomical
qızdırılmış metal üzərində əmələ gələn oksid dross noun technical
öz-özündən induksiya əmələ gətirən makara reactor noun technical
damcı bead noun general
əmələ gəlmə blood noun general
gələn comer noun general
buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı condensation noun general
suya girmə dive noun general
suya hoppanan idmançı diver noun general
tramplindən suya tullanma diving noun general
damçı dribble noun general
buxar maşını engine noun general
suya giriş entry noun general
buxar əmələ gəlmə evaporation noun general
vakuum əmələ gəlməsi exhaust noun general
bir anlığına gözün qabağına gələn mənzərə glimpse noun general
damcı globule noun general
çimərkən suya qatılan ətirli maye lavader noun general
bir damcı nibble noun general
əmələ gəlmə origin noun general
əmələ gəlmə pedigree noun general
icarədən gələn gəlir rental noun general
kirayədən gələn gəlir rental noun general
damcı scrap noun general
damcı splash noun general
damcı spray noun general
suya qoyma steep noun general
damcı tear noun general
görüşə gələn adam waiter noun general
qəbula gələn adam waiter noun general
yagışdan sonra gələn qoxu petrichor noun general
ağzından süd iyi gələn sucker noun spoken language
bir damcı tithe noun spoken language
əmələ gəlmə birth noun general
damcı-damcı ayrılma distillation noun general
buxar exhalation noun general
əmələ gəlmə germination noun general
sözün əmələ gəlməsi pedigree noun general
damcı thimbleful noun general
qulağa gələn səs waft noun general
buxar maşınlarında buxar paylayıcı mexanizm valve noun technical
əmələ gəlmə descent noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn azar hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn bəla hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn xətər hoodoo noun general
qaynadılmış mayenin üzündə əmələ gələn qat skin noun general
əmələ gəlmə spring noun general
damcı rag noun general
əlindən hər bir iş gələn adam hand noun general
əmələ gəlmək arise verb general
suya oturtmaq beach verb general
qabarcıq əmələ gətirmək blister verb general
duzlu suya qoymaq brine verb general
çat əmələ gətirmək chap verb general
yarıq əmələ gətirmək chap verb general
əmələ gəlmək come of verb general
qat əmələ gətirmək crease verb general
suya atılmaq dive verb general
suya tullanmaq dive verb general
suya salmaq douse verb general
damcı-damcı axmaq dribble verb general
damcı-damcı buraxmaq dribble verb general
damcı-damcı axmaq drop verb general
əmələ gətirmək engender verb general
əmələ gətirmək generate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
suya çəkmək rinse verb general
suya qoymaq soak verb general
suya çəkmək swill verb general
damcı-damcı içmək drink drop by drop verb general
suya girmək get into water verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
gönü suya vermək spoil everything verb general
suya dönmək turn into water verb general
suya dönmək turn thin verb general
buxar ilə zəhərləmək charcoal verb general
nazik çat əmələ gətirmək craze verb general
buxar halına keçmək evaporate verb general
əmələ gətirmək form verb general
əmələ gəlmək germinate verb general
damcı-damcı tökmək instil verb general
damcı-damcı tökmək instill verb general
əmələ gəlmək originate verb general
buxar buraxmaq puff verb general
suya qoymaq steep verb general
damcı əmələ gətirmək bead verb general
suluq əmələ gətirmək bead verb general
əmələ gətirmək germinate verb general
əmələ gəlmək have verb general
qrija əmələ gətirmək rupture verb medical
əmələ gəlmək spring verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
əmələ gəlmək shape verb general
tıxac əmələ gətirmək choke verb general
damcı-damcı tökülmək distil verb general
əmələ gəlmək run verb general
tez yola gələn amenable adjective general
əvvəl gələn anterior adjective general
qabaqca gələn anterior adjective general
kara gələn applicable adjective general
uyğun gələn appropriate adjective general
uyğun gələn apt adjective general
uyğun gələn befitting adjective general
fikrə gələn cogitable adjective general
uyğun gələn coincident adjective general
uyğun gələn commensurate adjective general
uyğun gələn conformable adjective general
uyğun gələn congruous adjective general
ardınca gələn consecutive adjective general
sonradan gələn consecutive adjective general
razılığa gələn contracting adjective general
razılığa gələn contrahent adjective general
müvafiq gələn correspondent adjective general
uyğun gələn correspondent adjective general
suya atılan diving adjective general
damcı-damcı axan dripping adjective general
gözünün önünə gələn evocative adjective general
uyğun gələn favourable adjective general
uyğun gələn feat adjective general
uyğun gələn felicitous adjective general
uyğun gələn fit adjective general
lazım gələn fitting adjective general
uyğun gələn fitting adjective general
gələn following adjective general
qabaqca gələn foregoing adjective general
gələn forthcoming adjective general
gələn future adjective general
qaz əmələ gətirən gaseous adjective general
xəyala gələn illusory adjective general
gələn incoming adjective general
axıb gələn inflowing adjective general
ölçüyə gələn measurable adjective general
ölçüyə gələn mensurable adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
meydana gələn nascent adjective general
gələn next adjective general
tər əmələ gətirən perspiratory adjective general
uyğun gələn pertinent adjective general
uyğun gələn qualified adjective general
buxar buraxan reeky adjective general
uyğun gələn respective adjective general
meydana gələn resultant adjective general
ardınca gələn subsequent adjective general
sonradan gələn subsequent adjective general
sonra gələn succeeding adjective general
uyğun gələn suitable adjective general
havadan gələn airborne adjective general
aşağıdan gələn grassroots adjective general
zinadan əmələ gələn adulterine adjective general
bir-bir gələn alternate adjective general
gələn coming adjective general
əmələ gələn nascent adjective general
gələn həftə next week adjective general
buxar steam adjective general
qıdığı gələn ticklish adjective spoken language
uyğun gələn all-right adjective general
xoşa gələn appetizing adjective general
tay gələn assorted adjective general
uyğun gələn assorted adjective general
damcı ilə örtülmüş beady adjective general
əlindən gələn capable adjective general
yuxarıdan gələn cavalier adjective general
lazım gələn competent adjective general
tez yola gələn compliant adjective general
uyğun gələn congenial adjective general
dalınca gələn consequent adjective general
ondan sonra gələn consequent adjective general
uyğun gələn correct adjective general
baha başa gələn dearly adjective general
baha qiymətə başa gələn dearly adjective general
tez yola gələn ductile adjective general
hesaba gələn evaluable adjective general
sonra gələn farther adjective general
sonra gələn further adjective general
bir-birinin ardınca gələn gradual adjective general
valideynlərdən əmələ gəlmiş inbred adjective general
gələn incoming adjective general
şüalanma nəticəsində əmələ gələn radiant adjective general
tez yola gələn malleable adjective figurative meaning
dil ucunun damağa tərəf əyilməsiylə əmələ gələn səslər cerebral adjective phonetic
eyni kökdən əmələ gəlmiş cognate adjective general
uyğun gələn proper adjective general
irəlidən gələn outstanding adjective figurative meaning
kara gələn equal adjective general
həmişəkindən tez gələn forward adjective general
ardınca gələn incoming adjective general
sinədən gələn chesty adjective general
ölçüyə gələn dərəcədə measurably adverb general
bir damcı a bit adverb general
damcı-damcı a drop at a time adverb general
bir damcı a grain adverb general
damcı-damcı by drops adverb general
damcı-damcı drop by drop adverb general
gələn dəfə next time adverb general
gələn dəfə next adverb general
başına gələn başmaqçı olar be wise after the event phrases general
alkoqolizm nəticəsində əmələ gələn sayıqlama delirium tremens phrases general
əlindən gələn pisliyi etmək do one's worst phrases general
hər rast gələn every Tom phrases general
adət-ənənədən irəli gələn məhdudiyyət hedge of convention phrases general
qarşıdan gələn il incoming year phrases general
suya qayıq buraxmaq launch a boat phrases general
hayla gələn huyla gedər lightly won, lightly gone phrases general
əmələ gəlmək spring up phrases general
göbələk kimi əmələ gəlmək spring up like a mushroom phrases general
hər rast gələn Tom Dick and Harry phrases general
buxar təzyiqi vapour pressure phrases general
ağzından süd iyi gələn wet behind the ears phrases general
Bir damcı hövsələn olsun! Have a little patience! phrases general
əlindən hər iş gələn adam Jack of all trades phrases general
hayla gələn huyla gedər easy come, easy go phrases proverb
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
Gələn kimdir?! qui vive phrases military
çağırışa gələn fahişə call girl phrases rude word
qulaq ağrısına qarşı damcı eardrops plural general
buxar fume plural general
vero