• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cüt şeyin tayı (99 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
bir şeyin üzərinə oturmuş çirk qatı grime noun general
bir şeyin daxili interior noun general
bir şeyin bayır tərəfi out noun general
bir şeyin xaric tərəfi out noun general
bir şeyin bayır tərəfi outside noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
bir şeyin üzərinə qoymaq overlay noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
bir şeyin qırılmış hissələri sliver noun general
bir şeyin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi specification noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
qapının tayı leaf of the door noun general
tayı-bərabəri match noun general
bir şeyin yarandığı məkan cradle noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
bir şeyin qaymağı flower noun general
bir şeyin inkişafının ən mühüm mərhələsi landmark noun general
bir şeyin canı meat noun general
bir şeyin mahiyyəti meat noun general
bir şeyin süni təzahürü ostentation noun general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
bir şeyin qaymağı cream noun general
bir şeyin o birisinə tam əks olması pole noun general
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
bir şeyin gövdəsi rack noun general
cüt şeyin tayı companion noun general
bir şeyin əksi offset noun general
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford verb general
bir şeyin dəyərini azaltmaq belittle verb general
bir şeyin mövcudluğunu və ya həqiqiliyini inkar etmək negate verb general
bir şeyin əlaməti olmaq omen verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
bir şeyin sərhədini paya ilə göstərmək stake verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
bir şeyin üstündən o tərəfə hoppanmaq hop verb general
bir şeyin bilicisi olmaq appreciate verb general
bir şeyin ətrafında fırlanmaq hinge verb general
bir şeyin üzərində gərgin işləmək hammer verb general
bir şeyin üzərində səylə işləmək apply verb general
bir şeyin balağını tikmək whip verb general
bir şeyin qırağını ilgəkləmək whip verb general
bir şeyin qırağını sırıqlamaq whip verb general
bir şeyin qırağını tikmək whip verb general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
tayı bərabəri olmayan inimitable adjective general
tayı-bərabəri olmayan matchless adjective general
tayı-bərabəri olmayan peerless adjective general
tayı-bərabəri olmayan singular adjective general
tayı-bərabəri olmayan unequalled adjective general
tayı-bərabəri olmayan unique adjective general
tayı-bərabəri olmayan unmatched adjective general
tayı-bərabəri olmayan unparalleled adjective general
tayı-bərabəri olmayan unrivalled adjective general
tayı-bərabəri olmayan unprecedented adjective general
bir şeyin iddiasında olan would-be adjective spoken language
tayı bərabəri olmayan fellowless adjective poetical
bir şeyin dəlisi crazed adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
bir şeyin başlanğıcını təşkil edən original adjective general
bir şeyin əvvəlini təşkil edən original adjective general
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan outlying adjective general
bir şeyin qabağını alan preventive adjective general
tayı-bərabəri olmayan excellent adjective archaism
bir şeyin aludəsi potty adjective figurative meaning
bir şeyin dəlisi potty adjective figurative meaning
tayı-bərabəri olmayan unbroken adjective general
bir şeyin zərərinə to the bad of adverb general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq fall a sacrifice to smth. phrases general
bir şeyin intizarında in expectation of something phrases general
bir şeyin hesabını aparmaq keep a tab on smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsini təxirə salmaq lay smth. on the table phrases general
bir şeyin hesabına yaşamaq live off phrases general
bir şeyin intizarını çəkmək look forward to smth. phrases general
bir kəsdə bir kəsin/şeyin xeyrinə əvvəlcədən rəğbət doğurmaq prejudice smb. in favour of smb./smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
bir şeyin icra üsuluna etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin necə edildiyinə etiraz etmək quarrel with the way smth. is done phrases general
bir şeyin qeydinə qalmaq see after smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle on smth. phrases general
bir şeyin üzərində dayanmaq settle upon smth. phrases general
bir şeyin müzakirəsinə qayıtmaq take smth. from the table phrases general
bir şeyin ələyhinə çıxmaq turn against smth. phrases general
tayı-bərabəri olmayan without precedent phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire purchase phrases general
icarəyə götürülmüş şeyin müəyyən ödənişlər ödənildikdən sonra şəxsi mülkiyyətə keçməsi hire system phrases general
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases general
tayı olmamaq stand alone phrases general
bir şeyin üstündən içmək wash smth. down phrases general