• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cəld durmaq (227 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
cəld adam dodger noun general
cəld baxış peek noun general
cəld baxış peep noun general
cəld hərəkət rush noun general
cəld danışma patter noun general
cəld yeriş trot noun general
cəld baxış glimpse noun general
qısa cəld hərəkət whisk noun general
cəld zərbə clip noun general
cəld yeriş clip noun general
dik durmaq bulge verb general
oturub durmaq company verb general
əks durmaq confront verb general
qarşı durmaq confront verb general
tərəf durmaq countenance verb general
durmaq float verb general
cəld hərəkət etmək fox verb general
tutub durmaq hang on verb general
limanda durmaq harbour verb general
başında durmaq head verb general
tutub durmaq hold on verb general
sözünün üstündə durmaq insist verb general
cəld qeyd etmək jot verb general
qəflətən və cəld girmək pounce verb general
növbəyə durmaq queue verb general
cəld və başdansovdu işləmək scamp verb general
qayçı ilə cəld kəsmək snip verb general
cəld uçmaq speed verb general
cəld uçub getmək speed verb general
durmaq stand verb general
zamin durmaq vouch verb general
qarşı durmaq withstand verb general
məhkəmə qarşısında durmaq appear before the court verb general
farağat durmaq bax: farağat dayanmaq verb general
oturub-durmaq be in contact verb general
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
keşikdə durmaq be on guard verb general
qarovul durmaq be on guard verb general
keşikdə durmaq be on watch verb general
rahat durmaq behave quiet verb general
dalında durmaq defend verb general
dayaq durmaq defend verb general
marıta durmaq gape verb general
durmaq get up verb general
yuxudan durmaq get up verb general
ayağa durmaq get up verb general
tutub durmaq hold on verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
kənarda durmaq keep aside verb general
oturub-durmaq keep friendly relations verb general
qarovul durmaq keep guard verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
qapıda durmaq keep the goal verb general
bərədə durmaq lie in ambush verb general
pusquda durmaq lie in ambush verb general
bərədə durmaq lie in wait verb general
sahib durmaq misappropriate verb general
qarşı durmaq oppose verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
dala durmaq refuse verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
oturub-durmaq sit and rise verb general
yöndəmsiz durmaq slouch verb general
kənar durmaq stand aback verb general
kənarda durmaq stand aside verb general
dala durmaq stand back verb general
dik durmaq stand erect verb general
iraq durmaq stand far verb general
fəxri qarovulda durmaq stand guard in honor verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
növbəyə durmaq stand in a queue verb general
axırda durmaq stand in the end verb general
yaxın durmaq stand near verb general
dimdik durmaq stand on end verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
dal-dala durmaq stand one after another verb general
şax durmaq stand straight verb general
dalında durmaq stand up verb general
ayağa durmaq stand up verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
dik durmaq stand upright verb general
cəld durmaq start up verb general
geri durmaq step aside verb general
kənara durmaq step aside verb general
kömək durmaq support verb general
dalında durmaq support verb general
sahib durmaq take possession verb general
qahmar durmaq take smb.'s part verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
cəld atəş açmaq volley verb military
cəld çıxıb getmək beetle verb general
cəld tanışmaq blaze away verb general
cəld fırlanıb qalxmaq eddy verb general
geri durmaq jib verb general
dizi üstə durmaq kneel verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
zamin durmaq pawn verb general
cəld və yüngülcə öpmək peck verb general
dik durmaq protrude verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
ayağa durmaq rise verb general
cəld və rabitəsiz danışmaq sputter verb general
ayağa durmaq stand verb general
cəld hərəkət etmək switch verb general
cəld hərəkət etmək twinkle verb general
cəld etmək zap verb general
üzə durmaq arise verb general
qarşıda durmaq face verb general
cəld iş görmək gallop verb general
qulluğunda durmaq help verb general
cəld götürüb getmək whisk verb general
geri durmaq cave verb general
cəld gizlənmək duck verb general
bir cərgədə durmaq range verb general
cəld uzaqlaşmaq whisk verb general
üzə durmaq oppose verb general
cəld getmək spin verb general
cəld hərəkət etmək spin verb general
cəld hərəkət etmək whip verb general
zamin durmaq answer verb general
cəld vərəqləmək ruffle verb general
durmaq hang verb general
durmaq set verb general
kəndarda durmaq stand verb general
cəld active adjective general
cəld agile adjective general
cəld artful adjective general
cəld brisk adjective general
cəld deft adjective general
cəld dodgy adjective general
cəld fluent adjective general
cəld frisky adjective general
cəld fulminant adjective general
cəld handy adjective general
cəld hasty adjective general
cəld hurried adjective general
çox cəld impetuos adjective general
cəld instant adjective general
cəld nimble adjective general
cəld nippy adjective general
cəld precipitate adjective general
cəld prompt adjective general
cəld quick adjective general
cəld shifty adjective general
cəld speedy adjective general
cəld spry adjective general
cəld straightway adjective general
cəld swift adjective general
cəld tantivy adjective general
cəld energetic adjective general
cəld expeditious adjective general
cəld fast adjective general
qırğı kimi cəld quick as a hawk adjective general
əldən cəld swift-handed adjective general
cəld snappy adjective spoken language
ox kimi cəld arrowy adjective general
cəld bouncy adjective general
cəld crafty adjective general
cəld dapper adjective general
cəld feat adjective general
cəld lissom adjective general
cəld natty adjective general
cəld saucy adjective general
cəld tactical adjective general
cəld flying adjective general
cəld slick adjective general
cəld smart adjective general
cəld actively adverb general
cəld adroitly adverb general
cəld briskly adverb general
cəld craftily adverb general
cəld fluently adverb general
cəld forthwith adverb general
cəld hastily adverb general
cəld immediately adverb general
cəld nimbly adverb general
cəld promptly adverb general
cəld quick adverb general
cəld quickly adverb general
cəld rapidly adverb general
cəld swiftly adverb general
cəld speedily adverb general
cəld fast adverb general
cəld pell-mell adverb general
cəld at break-neck speed phrases general
çox cəld olmaq be as keen as mustard phrases general
öz dediyin üstündə durmaq be on one's P's and Q's phrases general
cəld olmaq be quick phrases general
cəld nəzər salmaq dart a glance at phrases general
cəld nəzər salmaq flash a glance at phrases general
durmaq get up phrases general
ayağa durmaq get up phrases general
cəld və asanca hand over fist phrases general
cəld və asanca hand over hand phrases general
cəld in a short time phrases general
qarovulda durmaq keep guard phrases general
pusquda durmaq lay on an ambush phrases general
cəld like fun phrases general
marıqda durmaq lurk in ambush phrases general
pusquda durmaq lurk in ambush phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
qarovulda durmaq mount guard phrases general
cəld off hand phrases general
qəfildən və cəld otağa girmək pounce into the room phrases general
dik durmaq prick up phrases general
cəld baxış quick glance phrases general
qarovulda durmaq stand guard phrases general
növbəyə durmaq stand in a queue phrases general
dimdik durmaq stand on end phrases general
öz dediyin üstündə durmaq stand on one's P's and Q's phrases general
ayağa durmaq stand up phrases general
kənara durmaq step aside phrases general
dik durmaq stick out phrases general
vız durmaq stick out phrases general
növbəyə durmaq take turns phrases general
cəld çap edən makinaçı touch typist phrases general
bərədə durmaq lie in wait phrases general
bərədə durmaq lie in ambush phrases general
Baa cəld olun! Hurry up now! phrases general
cəld in a jiffy phrases spoken language
qapıda durmaq keep the goal phrases sport
qapıda durmaq stay in the goal phrases sport
ayağa durmaq get on one's feet phrases general
cəld out of hand phrases general
kənarda durmaq sit out phrases general