• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of call (161 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
call bağırtı noun general
call çığırtı noun general
call qışqırıq noun general
call qışqırtı noun general
curtain-call aktyoru səhnəyə çağırma noun general
trumpet-call boru səsi noun general
trumpet-call kərənay səsi noun general
trunk-call şəhərlərarası telefon noun general
call haray noun general
call button zəng düyməsi noun general
call money əmanət noun general
call of mullah informing about smb.'s death minacat noun general
call-up age çağırışçılıq yaşı noun general
call-up papers göndəriş noun general
duty call rəsmi görüş noun general
public call-box telefon budkası noun general
SOS call fəlakət siqnalı noun general
telephone call zəng noun general
trunk-call office telefon məntəqəsi noun general
hurry-call təcili yardım çağırışı noun American
call up hərbi xidmətə çağırış noun military
call-up hərbi xidmətə çağırış noun military
fatigue-call təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış noun military
call çağırış noun general
call müraciət noun general
trumpet-call fəaliyyətə səsləmə noun general
trumpet-call hərəkət etməyə çağırış noun general
call rəsmi dəvət noun general
call telefonla danışıq noun general
call zəng noun general
call zəng səsi noun general
call haraylama noun general
call hay noun general
call səda noun general
call həvəs noun general
call istedad noun general
call meyil noun general
call qabiliyyət noun general
call baş çəkmə noun general
call gəlmə noun general
call vizit noun general
call hüquq noun general
call ixtiyar noun general
call səlahiyyət noun general
call vəkalət noun general
call ehtiyac noun general
call lüzum noun general
call zərurət noun general
call quşların qağıltısı noun general
call quşların səsi noun general
call bağırmaq verb general
call çığırmaq verb general
call qışqırmaq verb general
call back geri çağırmaq verb general
call down məzəmmət eləmək verb general
call down abrını vermək verb general
call for kiminsə arxasınca girmək verb general
call for gəlmək verb general
call forth səbəb olmaq verb general
call forth doğurmaq verb general
call forth tələb etmək verb general
call in dəvət etmək verb general
call off geri çağırmaq verb general
call out bağırmaq verb general
call out qışqırmaq verb general
call up xatırlamaq verb general
call up yada salmaq verb general
call demək verb general
call gəl-gəl demək verb general
call haraylamaq verb general
call yad etmək verb general
call qağıldamaq verb general
call all together qağıldaşmaq verb general
call at a place accidentally güzarı düşmək verb general
call down curses qarğamaq verb general
call down curses upon smb.; qarğanmaq bir kəsə qarğamaq verb general
call each other çağırışmaq verb general
call each other haylaşmaq verb general
call each other loudly haraylaşmaq verb general
call for help əlaman etmək verb general
call for help dad-haray salmaq verb general
call for help imdad diləmək verb general
call for help imdada çağırmaq verb general
call for help vay-haray qoparmaq verb general
call hens by saying chuck-chuck düdüləmək verb general
call in geriyə tələb etmək verb general
call on əhval bilmək verb general
call on dəymək verb general
call on qədəm basmaq verb general
call one another səsləşmək verb general
call order qanun-qaydaya dəvət etmək verb general
call out harqırmaq verb general
call out səslənmək verb general
call quits kvitləşmək verb general
call smb. for fighting meydan oxumaq verb general
call smb. to witness bir kəsi şahid tutmaq verb general
call smth. in question şəkk gətirmək verb general
call the doctor həkim çağırmaq verb general
call up əsgər aparmaq verb general
call up for military service əsgərliyə çağırmaq verb general
call with whistle muşqurmaq verb general
cause smb. to call çağırtdırmaq verb general
cause smb. to call haylatmaq verb general
respond a call haraya cavab vermək verb general
respond a call çağırışa hay vermək verb general
roll call adbaad çağırmaq verb general
take up a call hay vermək verb general
call səsləmək verb general
call back geri götürmək verb general
call for tələb eləmək verb general
call in çağırmaq verb general
call in geriyə tələb etmək verb general
call off təxirə salmaq verb general
call out çağırmaq verb general
call up hərbi xidmətə çağırmaq verb general
call ad qoymaq verb general
call ad vermək verb general
call adlandırmaq verb general
call adlanmaq verb general
call back ləğv etmək verb general
call off ləğv etmək verb general
call out duelə çağırmaq verb general
call up telefon etmək verb American
call up zəng vurmaq verb American
call çağırmaq verb general
call təşkil etmək verb general
call back xatırlamaq verb general
call back yada salmaq verb general
call off yayındırmaq verb general
call oyatmaq verb general
call back telefonla zəng etmək verb general
call elan etmək verb general
call baş çəkmək verb general
call görüşə gəlmək verb general
call telefonla danışmaq verb general
call zəng etmək verb general
call zəng vurmaq verb general
call hesab etmək verb general
call-up çağırışçılıq adjective general
call a halt dayanmaq phrases general
call a halt ayaq saxlamaq phrases general
call attention to diqqət vermək phrases general
call attention to fikir vermək phrases general
call in question şübhələnmək phrases general
call in question şübhə doğurmaq phrases general
call out the reserves ehtiyatda olanları çağırmaq phrases general
call smb. in question bir kəsi istintaq etmək phrases general
call smb. in question bir kəsi sorğu-suala tutmaq phrases general
call the tune rəhbər rol oynamaq phrases general
call the tune ton vermək phrases general
call to account hesabat tələb eləmək phrases general
call to mind xatırlatmaq phrases general
call to mind yadına salmaq phrases general
call to order nizam-intizama çağırmaq phrases general
call to witness şahidliyə çəkmək phrases general
call whit black ağa qara, qaraya ağ demək phrases general
pay a call on smb. bir kəsə baş çəkmək phrases general
pay a call on smb. bir kəsin görüşünə getmək phrases general
call to quarters toplan siqnalı vermək phrases nautical
call girl çağırışa gələn fahişə phrases rude word
call smb. in question bir kəsi məhkəməyə vermək phrases general
vero