• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of call in question (245 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bağırtı call noun general
çığırtı call noun general
qışqırıq call noun general
qışqırtı call noun general
aktyoru səhnəyə çağırma curtain-call noun general
məsələ question noun general
sual question noun general
boru səsi trumpet-call noun general
kərənay səsi trumpet-call noun general
şəhərlərarası telefon trunk-call noun general
haray call noun general
zəng düyməsi call button noun general
əmanət call money noun general
minacat call of mullah informing about smb.'s death noun general
çağırışçılıq yaşı call-up age noun general
göndəriş call-up papers noun general
rəsmi görüş duty call noun general
telefon budkası public call-box noun general
sual cümləsi question noun general
sual-cavab question and answer noun general
sual işarəsi question mark noun general
fəlakət siqnalı SOS call noun general
zəng telephone call noun general
telefon məntəqəsi trunk-call office noun general
həyati məsələ vital question noun general
təcili yardım çağırışı hurry-call noun American
hərbi xidmətə çağırış call up noun military
hərbi xidmətə çağırış call-up noun military
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
çağırış call noun general
müraciət call noun general
müşkül məsələ question noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
problem question noun general
fəaliyyətə səsləmə trumpet-call noun general
hərəkət etməyə çağırış trumpet-call noun general
rəsmi dəvət call noun general
çətinlik question noun general
etiraz question noun general
şəkk question noun general
şübhə question noun general
telefonla danışıq call noun general
zəng call noun general
zəng səsi call noun general
istintaq question noun general
sorğu-sual question noun general
haraylama call noun general
hay call noun general
səda call noun general
həvəs call noun general
istedad call noun general
meyil call noun general
qabiliyyət call noun general
baş çəkmə call noun general
gəlmə call noun general
vizit call noun general
hüquq call noun general
ixtiyar call noun general
səlahiyyət call noun general
vəkalət call noun general
ehtiyac call noun general
lüzum call noun general
zərurət call noun general
quşların qağıltısı call noun general
quşların səsi call noun general
bağırmaq call verb general
çığırmaq call verb general
qışqırmaq call verb general
geri çağırmaq call back verb general
məzəmmət eləmək call down verb general
abrını vermək call down verb general
kiminsə arxasınca girmək call for verb general
gəlmək call for verb general
səbəb olmaq call forth verb general
doğurmaq call forth verb general
tələb etmək call forth verb general
dəvət etmək call in verb general
geri çağırmaq call off verb general
bağırmaq call out verb general
qışqırmaq call out verb general
xatırlamaq call up verb general
yada salmaq call up verb general
dindirmək question verb general
istintaq etmək question verb general
sorğu-sual etmək question verb general
sual vermək ask a question verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
demək call verb general
gəl-gəl demək call verb general
haraylamaq call verb general
yad etmək call verb general
qağıldamaq call verb general
qağıldaşmaq call all together verb general
güzarı düşmək call at a place accidentally verb general
qarğamaq call down curses verb general
bir kəsə qarğamaq call down curses upon smb.; qarğanmaq verb general
çağırışmaq call each other verb general
haylaşmaq call each other verb general
haraylaşmaq call each other loudly verb general
əlaman etmək call for help verb general
dad-haray salmaq call for help verb general
imdad diləmək call for help verb general
imdada çağırmaq call for help verb general
vay-haray qoparmaq call for help verb general
düdüləmək call hens by saying chuck-chuck verb general
geriyə tələb etmək call in verb general
əhval bilmək call on verb general
dəymək call on verb general
qədəm basmaq call on verb general
səsləşmək call one another verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
harqırmaq call out verb general
səslənmək call out verb general
kvitləşmək call quits verb general
meydan oxumaq call smb. for fighting verb general
bir kəsi şahid tutmaq call smb. to witness verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
həkim çağırmaq call the doctor verb general
əsgər aparmaq call up verb general
əsgərliyə çağırmaq call up for military service verb general
muşqurmaq call with whistle verb general
çağırtdırmaq cause smb. to call verb general
haylatmaq cause smb. to call verb general
məsələni aydınlatmaq deal with the question verb general
məsələni böyütmək magnify a question verb general
danışdırmaq question verb general
istintaq aparmaq question verb general
soraqlaşmaq question verb general
məsələ qaldırmaq raise a question verb general
məsələ qoymaq raise a question verb general
haraya cavab vermək respond a call verb general
çağırışa hay vermək respond a call verb general
adbaad çağırmaq roll call verb general
məsələdən yan keçmək sidestep the question verb general
məsələni həll etmək solve the question verb general
hay vermək take up a call verb general
səsləmək call verb general
geri götürmək call back verb general
tələb eləmək call for verb general
çağırmaq call in verb general
geriyə tələb etmək call in verb general
təxirə salmaq call off verb general
çağırmaq call out verb general
hərbi xidmətə çağırmaq call up verb general
şübhə altına almaq question verb general
şübhə etmək question verb general
şübhələnmək question verb general
ad qoymaq call verb general
ad vermək call verb general
adlandırmaq call verb general
adlanmaq call verb general
ləğv etmək call back verb general
ləğv etmək call off verb general
duelə çağırmaq call out verb general
sual etmək question verb general
sual vermək question verb general
soruşmaq question verb general
telefon etmək call up verb American
zəng vurmaq call up verb American
çağırmaq call verb general
təşkil etmək call verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
yayındırmaq call off verb general
oyatmaq call verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
elan etmək call verb general
baş çəkmək call verb general
görüşə gəlmək call verb general
telefonla danışmaq call verb general
zəng etmək call verb general
zəng vurmaq call verb general
hesab etmək call verb general
çağırışçılıq call-up adjective general
bişübhə beyond all question adverb general
əlbəttə beyond question phrases general
şübhəsiz beyond question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq brighten a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək brighten a question phrases general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
dayanmaq call a halt phrases general
ayaq saxlamaq call a halt phrases general
diqqət vermək call attention to phrases general
fikir vermək call attention to phrases general
ehtiyatda olanları çağırmaq call out the reserves phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question phrases general
rəhbər rol oynamaq call the tune phrases general
ton vermək call the tune phrases general
hesabat tələb eləmək call to account phrases general
xatırlatmaq call to mind phrases general
yadına salmaq call to mind phrases general
nizam-intizama çağırmaq call to order phrases general
şahidliyə çəkmək call to witness phrases general
ağa qara, qaraya ağ demək call whit black phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clarify a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clarify a question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clear a question phrases general
müzakirə obyekti olmaq come into question phrases general
məsələni dolaşdırmaq complicate a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək complicate a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq depart from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq depart from a question phrases general
məsələdən yayınmaq depart from a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq deviate from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq deviate from a question phrases general
məsələdən yayınmaq deviate from a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq digress from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq digress from a question phrases general
məsələdən yayınmaq digress from a question phrases general
məsələni dolaşdırmaq entangle a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək entangle a question phrases general
məsələ ilə məşğul olmaq go into the question phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək look at a question practically phrases general
əxlaq məsələsi moral question phrases general
məsələ qaldırmaq open a question phrases general
əlbəttə out of question phrases general
şübhəsiz out of question phrases general
əlbəttə past question phrases general
şübhəsiz past question phrases general
bir kəsə baş çəkmək pay a call on smb. phrases general
bir kəsin görüşünə getmək pay a call on smb. phrases general
məsələni ətraflı düşünmək ponder a question phrases general
məsələni ətraflı götür-qoy eləmək ponder a question phrases general
sual işarəsi question mark phrases general
sual işarəsi question-mark phrases general
məsələ qaldırmaq raise a question phrases general
məsələni yoluna qoymaq set the question at rest phrases general
məsələni həll etmək solve a question phrases general
incə məsələ ticklish question phrases general
məsələyə baxmaq treat a question phrases general
əlbəttə without question phrases general
şübhəsiz without question phrases general
sual yağdırmaq fire question phrases general
toplan siqnalı vermək call to quarters phrases nautical
vasitəli nitqdə sual direct question phrases grammatical
vasitəsiz nitqdə sual indirect question phrases grammatical
vasitəsiz nitqdə sual oblique question phrases grammatical
çağırışa gələn fahişə call girl phrases rude word
bir kəsi məhkəməyə vermək call smb. in question phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
call in question şübhələnmək phrases general
call in question şübhə doğurmaq phrases general