• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of care for child (166 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
himayə care noun general
kömək care noun general
qayğı care noun general
qeyd care noun general
bic chance-child noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
bala child noun general
çağa child noun general
körpə child noun general
uşaq child noun general
oğulluq foster-child noun general
övladlıq foster-child noun general
qızlıq foster-child noun general
sahibsiz uşaq gutter-child noun general
fövqəladə istedadlı uşaq wonder-child noun general
vunderkind wonder-child noun general
əndişə care noun general
baxım care noun general
ehmallılıq care noun general
pərvəriş care noun general
külfət dərdi care for family noun general
əziz-xələf cherished child noun general
çocuq child noun general
evlad child noun general
övlad child noun general
son child noun general
yurdçu child noun general
balaca child noun general
lök child of a camel noun general
zəmanəsinin oğlu child of the epoch noun general
uşaq oyunu child's play noun general
lal-kar uşaq deaf and dumb child noun general
intizamlı uşaq disciplined child noun general
itaətsiz uşaq disobedient child noun general
ata-bala father and child noun general
istirahətsiz uşaq fidgety child noun general
adaq first steps of a child noun general
iste'dadlı uşaq gifted child noun general
övladlılıq having a child noun general
vələduzinna illegitimate child noun general
haramzadə illegitimate child noun general
sonbeşik last-born child noun general
qayğı yükü load of care noun general
istəməli uşaq lovable child noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
naxələf mean child noun general
yaramaz naughty child noun general
çağa new-born child noun general
qırxlı uşaq new-born child noun general
ətcə nude child noun general
uşaqcıq poor child noun general
altıaylıq prematurely born child noun general
quzuçu shepherd who takes care of lambs in the field noun general
quzuotaran shepherd who takes care of lambs in the field noun general
çocuq small child noun general
uşaqcıq small child noun general
lal-dinməz uşaq uncommunicative child noun general
naxələf unkind child noun general
duyuqluq watchful care noun general
zahı woman recently confined of a child noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
diqqətlilik care noun general
ehtiyatlılıq care noun general
dərd care noun general
kədər care noun general
dərdinə qalmaq care verb general
qayğısına qalmaq care verb general
qeydinə qalmaq care verb general
uşaqlıq etmək act like a child verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
dolandırılmaq be taken care of verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
uşağı sakit etmək calm the child verb general
sevib-əzizləmək care for tenderly verb general
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms verb general
soyumaq cease care verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
övlad ı olmaq give birth to a child verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
övladlı olmaq have a child verb general
uşağı olmaq have a child verb general
doğuzdurmaq help give birth a child verb general
qudurtmaq let a child act freely verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
uşağı küş-küş eləmək lull a child sleep verb general
tüpürmək not to care a bit verb general
uşağı sakitləşdirmək quieten the child verb general
uşağı danlamaq reproach a child verb general
uşağı danlamaq reprove a child verb general
uşaq basdırmaq run over a child verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
əl-ayağa düşmək take care verb general
hifz etmək take care verb general
qorumaq take care verb general
böyüklük etmək take care verb general
dərdini çəkmək take care of verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
malcanlı olmaq take care of one's property verb general
sevib-əzizləmək take great care verb general
başlı-başına buraxmaq take no care verb general
əsəbiləşmək care verb general
həyəcan keçirmək care verb general
narahat olmaq care verb general
həvəsi olmaq care verb general
istəmək care verb general
həvəs göstərmək care verb general
maraq göstərmək care verb general
maraqlanmaq care verb general
qayğısız devil-may-care adjective general
qəmsiz devil-may-care adjective general
arsız devil-may-care adjective general
Araz işığından, Kür topuğundan devil-may-care adjective general
uşaqcanlı child-loving adjective general
uşaqpərəst child-loving adjective general
uşaqsevən child-loving adjective general
körpə child's adjective general
uşaq child's adjective general
kahal devil-may-care adjective general
əhli-biqəm devil-may-care adjective general
övladpərəst fond of one's child adjective general
övladlı having a child adjective general
gərgin qayğı intensive care adjective general
uşaq small child adjective general
uşaqlı with a child adjective general
ehmallı with care adverb general
başlı-başına without care adverb general
mənim üçün fərqi yoxdur I don't care phrases general
mənim üçün birdir I don't care phrases general
təvafütü yoxdur I don't care phrases general
hamilə olmaq be with child phrases general
haqqında care of phrases general
ünvanına care of phrases general
vasitəsilə care of phrases general
köməyilə care of phrases general
təriqilə care of phrases general
boş iş child's play phrases general
elə-belə iş child's play phrases general
əhəmiyyətsiz iş child's play phrases general
qız uşağı female child phrases general
vaxtında doğulan uşaq full-term child phrases general
hamilə etmək get with child phrases general
mən onu vecimə də almıram I don't care a damn phrases general
mən onu gözümə göstərmirəm I don't care a damn phrases general
ana qayğısı maternal care phrases general
analıq qayğısı maternal care phrases general
laqeyd olmaq not to care a twopence phrases general
laqeyd yanaşmaq not to care a twopence phrases general
dəcəl uşaq prankish child phrases general
nadinc uşaq prankish child phrases general
şuluq uşaq prankish child phrases general
hamilə qadına doğumqabağı qayğı prenatal care phrases general
hamilə quick with child phrases general
ehtiyatlı ol take care phrases general
özünü gözlə take care phrases general
özündən muğayat ol take care phrases general
özünə yaxşı bax take care phrases general
muğayat olmaq take care phrases general
qayğısına qalmaq take care phrases general
yetişdirmə foster child phrases general
Ehmallı olun! Handle with care! phrases general
ha! take care! phrases general
Zinhar! Take care! phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
care for child uşağı pərvəriş etmək verb general