• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catalyst charge line (216 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sərhəd border-line noun general
sərhəd demarkasiya xətti border-line noun general
yük charge noun general
yükləmə charge noun general
cizgi line noun general
xətt line noun general
düzülüş line-up noun general
qoyuluş line-up noun general
yerbəyer etmə line-up noun general
ruletka tape-line noun general
teleqraf xətti telegraph-line noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
şəhərətrafı telefon xətti toll line noun general
yedək tow-line noun general
yedək trosu tow-line noun general
tramvay xətti tram-line noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tələlər sistemi trap-line noun general
magistral xətt trunk-line noun general
magistral yol trunk-line noun general
promotor activated addition to catalyst noun general
hava xətti air line noun general
alüminiumxrom katalizatoru alumina-chromia catalyst noun general
kömürləşmiş katalizator carbonized catalyst noun general
treqer katalizatoru carrier catalyst noun general
katalizatorun sıxlığı catalyst density noun general
katalizatorun dənəvərləşdirilməsi catalyst granulometry noun general
katalizatorun resirkulyasiyası catalyst recirculation noun general
atimlıq charge noun general
zivə clothes-line noun general
ip cloth-line noun general
iridənəli katalizator coarse-grained catalyst noun general
kobalt katalizatoru cobalt catalyst noun general
kokslaşmış katalizator coked catalyst noun general
mis katalizatoru copper catalyst noun general
ətraf suyunun sərhəddi encroachment line noun general
beşaçılan five-charge rifle noun general
beşsatan five-charge rifle noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
dənəvər katalizator granular catalyst noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
sətirbaşı indented line noun general
cız line noun general
cızıq line noun general
xətti zəncir line chain noun general
hücumun istiqaməti line of advance noun general
məşğuliyyət dairəsi line of business noun general
həyat cığırı line of life noun general
qaçaqçılıq line of smuggler's business noun general
dəmiryol magistralı main line noun general
magistral xətt main line noun general
mənfi yük negative charge noun general
suyun ilk konturu original water line noun general
oksid katalizatoru oxide catalyst noun general
palladium katalizatoru palladium catalyst noun general
paralel xətt parallel line noun general
həbşəkilli katalizator pelletized catalyst noun general
rəhbər işçi person in charge noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
dəmiryol xətti railway line noun general
regenerasiya olunmuş katalizator regenerated catalyst noun general
qaytarılmış katalizator return catalyst noun general
qarmaq rod and line noun general
silikat katalizatoru silica-base catalyst noun general
xəlitə katalizatoru sintered catalyst noun general
yedək paroxodu steamship line noun general
düz cizgi straight line noun general
düz xətt straight line noun general
düzxətlilik straightness of line noun general
buksir towing line noun general
yedək towing line noun general
şəhərlərarası telefon trunk-line noun general
beynəlxalq telefon trunk-line noun general
vanadiumfosfor katalizatoru vanadium-phosphorous catalyst noun general
su kəməri water line noun general
radio antenası cloth-line noun spoken language
yan xətt touch-line noun sport
katalizator catalyst noun chemistry
güllə charge noun general
cərgə line noun general
göz yetirmə charge noun general
himayə charge noun general
nəzarət charge noun general
nəzarət etmə charge noun general
qayğı charge noun general
ip line noun general
kəndir line noun general
yetişdirmə charge noun general
dustaq charge noun general
həbs olunan charge noun general
məhbus charge noun general
dəmiryol xətti line noun general
borc charge noun general
cavabdehlik charge noun general
məsuliyyət charge noun general
rəhbərlik charge noun general
vəzifə charge noun general
misra line noun general
sətir line noun general
xətkeş line noun general
başçı olma charge noun general
başında durma charge noun general
növbətçi olma charge noun general
növbətçilik charge noun general
növbətçilik etmə charge noun general
əmr etmə charge noun general
əmr vermə charge noun general
göstəriş charge noun general
sərəncam charge noun general
ittiham charge noun general
ittiham etmə charge noun general
təqsirləndirmə charge noun general
haqq charge noun general
muzd charge noun general
qiymət charge noun general
çıxar charge noun general
hesab charge noun general
məsarif charge noun general
xərc charge noun general
əlavə etmə charge noun general
rüsum charge noun general
vergi charge noun general
yük vurmaq charge verb general
yükləmək charge verb general
cərgə ilə əkmək line verb general
cərgələmək line verb general
xətt çəkmək line verb general
qabağa düşmək be in charge verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
astarlatmaq cause smb. to line verb general
patronlamaq charge verb general
silahı doldurmaq charge one's gun verb general
süngü ilə vuruşmaq charge with the bayonet verb general
cızıq çəkmək draw a line verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
ayırmaq fix the boundary line verb general
cığırdan çıxmaq go over the line verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
astarlamaq line verb general
cərgəyə düzmək line verb general
cız çəkmək line verb general
cizgiləmək line verb general
çizgiləmək line verb general
cızıqlamaq line verb general
paltoya astar qoymaq line a coat verb general
sıralanmaq line be lined up verb general
cizgiləmək line off verb general
cızıq çəkmək line off verb general
cizgiləmək line out verb general
kağızı cızıqlamaq line paper verb general
cərgəyə düzülmək line up verb general
düzülüşmək line up verb general
qatarlamaq line up verb general
qatarlanmaq line up verb general
sıraya düzülmək line up verb general
sıralamaq line up verb general
kağızlamaq line with paper verb general
boşalmaq lose electric charge verb general
qatarlamaq make a line verb general
xətti uzunlatmaq prolong a line verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
partlatmaq set off a charge verb general
səf bağlamaq stand in a line verb general
doldurmaq charge verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
düzlənmək line verb general
tapşırıq vermək charge verb general
tapşırmaq charge verb general
əmr vermək charge verb general
sərəncam vermək charge verb general
ittiham etmək charge verb general
ittiham irəli sürmək charge verb general
məsuliyyətə cəlb etmək charge verb general
təqsirləndirmək charge verb general
almaq charge verb general
qiymət qoymaq charge verb general
borca yazmaq charge verb general
debetə daxil etmək charge verb general
debetə yazmaq charge verb general
biratımlıq charge adjective general
bimuzd free of charge adjective general
havayı free of charge adjective general
məccani free of charge adjective general
sətri line adjective general
üçxətli three-line adjective general
sətirhesabı by the line adverb general
bimuzd free of charge adverb general
müftə free of charge adverb general
müftəcə free of charge adverb general
sətir-sətir per line adverb general
sətirbəsətir per line adverb general
məsul olmaq be in charge of phrases general
məsuliyyət daşımaq be in charge of phrases general
topu doldurmaq charge a gun phrases general
paltar kəndiri clothes line phrases general
zivə clothes line phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
pulsuz free of charge phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
nizami zabit line officer phrases general
ittihamı sübutlarla möhkəmlətmək substantiate a charge phrases general
paytaxda gedən dəmiryol xətti up line phrases general
cızıqdan çıxmaq go over the line phrases general
çanağın adsız xətti pectinate line phrases anatomical
körpücükortası xətt midclavicular line phrases anatomical
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
su kəsimi water line phrases nautical
su xətti water line phrases nautical
atəş xətti firing line phrases military
gərginlik altında olan elektrik xətti hot line phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catalyst charge line katalizator nəqledicisi noun general