• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch (142 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch ələ keçirmə noun general
catch ələ keçmə noun general
catch istila etmə noun general
catch işğal etmə noun general
catch tutma noun general
catch yaxalama noun general
catch zəbt etmə noun general
catch dil noun general
catch balıq ovu noun general
catch birdəfəyə tutulan balığın miqdarı noun general
catch ov noun general
catch biclik noun general
catch fənd noun general
catch hiylə noun general
catch kələk noun general
catch tələ noun general
catch ani dayanma noun general
catch ani olaraq səsini itirmə noun general
catch nəfəs almada ani dayanma noun general
catch rəzə noun general
catch siyirmə noun general
catch ələ keçirmək verb general
catch tutmaq verb general
catch yaxalamaq verb general
catch at bərk-bərk tutmaq verb general
catch at yapışmaq verb general
catch away oğurlamaq verb general
catch away xəlvəti götürmək verb general
catch on bərk-bərk yapışmaq verb general
catch up tutmaq verb general
catch up göydə tutmaq verb general
catch ilişmək verb general
catch a bad cold qançır olmaq verb general
catch a bad cold qançırlamaq verb general
catch a chill qançırlamaq verb general
catch a cold soyuq almaq verb general
catch a cold soyuq dəymək verb general
catch a cold soyuqdəyməsi olmaq verb general
catch a cold soyuqlamaq verb general
catch a cold timov olmaq verb general
catch a cold soyuq tutmaq verb general
catch a cold zökəm olmaq verb general
catch a glimpse of ötəri görmək verb general
catch alive diri tutmaq verb general
catch an excuse bəhanədən istifadə etmək verb general
catch be caught up haqlanmaq verb general
catch by the leg qılçalamaq verb general
catch by the scut irtməkləmək verb general
catch by the tail quyruqlamaq verb general
catch by the waistband qurşaqlamaq verb general
catch each other by the hair saçlaşmaq verb general
catch fire alov bürümək verb general
catch fire alovlanmaq verb general
catch fire odlanmaq verb general
catch fire yanmaq verb general
catch fire alışmaq verb general
catch hold of the mane yallamaq verb general
catch illness xəstəlik tutmaq verb general
catch malaria malyariyaya tutulmaq verb general
catch on a nail mıxa ilişmək verb general
catch sight görmək verb general
catch smb. by the hair saçlamaq verb general
catch suddenly basmalamaq verb general
catch the flu qripdən azarlamaq verb general
catch the flu qrip tutmaq verb general
catch the itch qoturlamaq verb general
catch the mange qoturlamaq verb general
catch the smell iy bilmək verb general
catch up haqlamaq verb general
catch up with the arrears geriliyi aradan qaldırmaq verb general
catch up with the arrears geriləməni aradan qaldırmaq verb general
catch with a hook; qarmaqlanmaq qarmaqlamaq verb general
cause smb. to catch tutdurmaq verb general
hurry to catch a train qatara tələsmək verb general
let smb. catch cold soyuqlatmaq verb general
catch düşmək verb general
catch at əmma qoymaq verb general
catch at irad tutmaq verb general
catch away istifadə etmək verb general
catch on başa düşmək verb general
catch on fikri tutmaq verb general
catch up qovub çatmaq verb general
catch up yetişmək verb general
catch someone`s eye kiminsə gözünə sataşmaq verb idiomatic
catch istifadə etmək verb general
catch away çatmaq verb general
catch on dəbdə olmaq verb spoken language
catch on alışmaq verb spoken language
catch on dəbə uyğunlaşmaq verb spoken language
catch başa düşmək verb general
catch çatmaq verb general
catch qovub çatmaq verb general
catch yetişmək verb general
catch dəymək verb general
catch xəstələnmək verb general
catch xəstəlik tutmaq verb general
catch yoluxmaq verb general
catch bir yerə yetişmək verb general
catch gözünə dəymək verb general
catch cəlb etmək verb general
catch çəkmək verb general
catch bağlanmaq verb general
catch bərk-bərk tutmaq verb general
catch yapışmaq verb general
catch əmma qoymaq verb general
catch irad tutmaq verb general
allow to catch cold soyuğa vermək adjective general
difficult to catch tutulmaz adjective general
catch a chill soyuq dəymək phrases general
catch a chill soyuqlamaq phrases general
catch a sight of diqqət yetirmək phrases general
catch a sight of görmək phrases general
catch a weasel asleep bir kəsi yuxuya verib aldatmaq phrases general
catch cold soyuqlamaq phrases general
catch cold soyuq dəymək phrases general
catch hold of smth. bir şeydən bərk-bərk yapışmaq phrases general
catch smb.'s attention kiminsə diqqətini cəlb eləmək phrases general
catch smb.'s eyes kiminsə diqqətini cəlb eləmək phrases general
catch the train qatara çatdırmaq phrases general
catch the train qatara çatmaq phrases general
catch the wind in a net boşboğazlıq etmək phrases general
catch the wind in a net boş-boş danışmaq phrases general
catch the wind in a net boş-boşuna danışmaq phrases general
catch the wind in a net xəlbirlə su daşımaq phrases general
catch the wind of duymaq phrases general
catch the wind of iydən sezmək phrases general
catch the wind of iylə tanımaq phrases general
catch up on sleep yuxusunu almaq phrases general
catch up on sleep yatıb dincini almaq phrases general
catch with the goods cinayət başında tutmaq phrases general
set a thief to catch a thief oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq phrases general
set a thief to catch a thief qoyunu qurda tapşırmaq phrases general
set the tortoise to catch the hare araba ilə dovşan tutmaq phrases general
set the tortoise to catch the hare tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək phrases general
that's the catch burda bir fırıldaq var phrases general
window catch pəncərə cəftəsi phrases general
window catch pəncərə rəzəsi phrases general
window catch pəncərə sürgüsü phrases general
catch it bərk qulaqburması almaq phrases spoken language
make a muff of a catch imkanı əldən vermək phrases sport
make a muff of a catch top buraxmaq phrases sport
safety-catch qoruyucu phrases technical
vero