• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch by the tail (177 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
dal ətək coat-tail noun general
kotanın dəstəyi plough-tail noun general
quyruq tail noun general
tuğ tail noun general
şələquyruq tülkü bushy tail fox noun general
dil catch noun general
pərpətöyün mare's tail noun general
tullantılar tail noun general
səmt küləyi tail-wind noun general
su qamışı cat's-tail noun botanical
qatırquyruğu colt's-tail noun botanical
qatırquyruğu horse-tail noun botanical
qatırquyruğu mare's tail noun botanical
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
qorjet cat's-tail noun general
qadınların boynuna saldıqları ensiz xəz cat's-tail noun general
hörük tail noun general
hörükcük tail noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
kənar tail noun general
qıraq tail noun general
uc tail noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
növbə tail noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
xəfiyyə tail noun American
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
izləmək tail verb general
quyruqlanmaq be caught by the tail verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
görmək catch sight verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
iy bilmək catch the smell verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
quyruqlanmaq grow tail verb general
qatara tələsmək hurry to catch a train verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
quyruğunu sallamaq wag one's tail verb general
quyruq bulamaq wag the tail verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
şələquyruq bushy tail adjective general
şələquyruqlu bushy tail adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
qısa qırxılmış quyruq bang-tail phrases general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
at quyruğu pony-tail phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
quyruğunu qaldırmaq keep one's tail up phrases general
quyruğunu qısmaq put the tail between the legs phrases general
quyruğunu basmaq twist smb.'s tail phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
qoruyucu safety-catch phrases technical
tullantılar tail plural general
zibil tail plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch by the tail quyruqlamaq verb general