• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch on a nail (233 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
yastıbaşlı mıxça clout-nail noun general
yastıbaşlı mismar clout-nail noun general
dırnaq nail noun general
baş barmağın dırnağı thumb-nail noun general
ayaq barmağının dırnağı toe-nail noun general
dil catch noun general
dırnaq finger-nail noun general
dırnaqlılıq having nail noun general
mıxça nail noun general
dırnaqçeynəmə nail biting noun general
dırnaqtəmizləyən nail brush noun general
dırnaq şotkası nail brush noun general
dırnaq lakı nail polish noun general
dırnaqtutan nail scissors noun general
dırnaq lakı nail varnish noun general
laklı dırnaq polished nail noun general
dırnaq thumb-nail noun general
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
mıx nail noun general
mismar nail noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
nail olma consummation noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
nail olmaq achieve verb general
nail olmaq acquire verb general
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
nail olmaq exact verb general
nail olmaq merit verb general
mıx çalmaq nail verb general
mıxlamaq nail verb general
mismar çalmaq nail verb general
mismarlamaq nail verb general
məqsədə nail olmaq succeed verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
quyruqlamaq catch by the tail verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
görmək catch sight verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
iy bilmək catch the smell verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
mıxlatdırmaq cause smb. to nail verb general
mıxlamaq drive in a nail verb general
məqsədə nail olmaq gain one's object verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
qatara tələsmək hurry to catch a train verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
mismar vurmaq nail up verb general
mıx dartmaq pull out a nail verb general
nail olmaq strive verb general
nail olmaq attain verb general
nail olmaq canvass verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
nail olmaq compel verb general
nail olmaq endeavour verb general
nail olmaq get verb general
yaltaqcasına tərifləməklə nail olmaq jolly verb general
yaltaqlıqla nail olmaq jolly verb general
həbs etmək nail verb general
tutmaq nail verb general
yaxalamaq nail verb general
yenidən nail olmaq recover verb general
nail olmaq seek verb general
nail olmaq woo verb general
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
nail olmaq angle verb general
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
nail olmaq gain verb general
cəlb etmək nail verb general
bir kəsin razılığını almağa nail olmaq woo verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
nail olmaq cultivate verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
nail olmaq push verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
nail olmaq carry verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
nail oluna bilən obtainable adjective general
balaca thumb-nail adjective general
kiçik thumb-nail adjective general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
müxtəsər thumb-nail adjective general
qısa thumb-nail adjective general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. phrases general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
dırnağını dibindən tutmaq cut one's finger-nail to the quick phrases general
dırnağını dibindən vurmaq cut one's finger-nail to the quick phrases general
məqsədə nail olmaq do the trick phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
öz məqsədinə nail olmaq get home phrases general
düz tapmaq hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head phrases general
dırnaq şotkası nail brush phrases general
savand nail file phrases general
dırnaq törpüsü nail file phrases general
dırnaq lakı nail polish phrases general
dırnaqtutan nail scissors phrases general
dırnaq qayçısı nail scissors phrases general
dırnaq lakı nail varnish phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
qısa təsvir thumb-nail sketch phrases general
dişlə dırnaqla tooth and nail phrases general
hər vasitə ilə tooth and nail phrases general
nail olmaq win through phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
istədiyinə nail olmaq work one's will phrases general
olmazın sözlər demək say tooth and nail phrases general
çalışmaq work tooth and nail phrases general
işləmək work tooth and nail phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
qoruyucu safety-catch phrases technical
nail olmaq work up phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch on a nail mıxa ilişmək verb general