• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch sight (195 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
dil catch noun general
dəsgah extraordinary sight noun general
arpacıq front sight noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
mənzərə sight noun general
qarovullama taking sight noun general
faciəli mənzərə tragic sight noun general
dəsgah unusual sight noun general
arpacıq breech-sight noun military
nişan breech-sight noun military
arpacıq muzzle-sight noun military
tüfəngdə nişan alınan yer muzzle-sight noun military
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
görmək sight verb general
iç çəkmək sight verb general
nəfəs çəkmək sight verb general
savab qazanmaq acquire merit in God's sight verb general
həqir görkəmdə olmaq be a sorry sight verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
quyruqlamaq catch by the tail verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
iy bilmək catch the smell verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
görsənmək come in sight verb general
təzahür etmək come into sight verb general
yoxa çıxmaq go out of sight verb general
qatara tələsmək hurry to catch a train verb general
üzdən tanımaq know by sight verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
göz işığından məhrum olmaq lose one's sight verb general
nəzərdən qaçırmaq lose sight of verb general
ilk baxışdan sevmək love at first sight verb general
üzdən tanımaq recognize by sight verb general
qarovullamaq take sight verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
görkəm sight verb general
görünüş sight verb general
mənzərə sight verb general
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
göz sight verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
baxış sight verb general
nöqteyi-nəzər sight verb general
rəy sight verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
gözəl mənzərə sight verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
ilk baxışdan at first sight adverb general
ilk nəzərdən at first sight adverb general
birinci baxışdan at the first sight adverb general
ilk baxışda at first sight phrases general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
gözə dəymək come into sight phrases general
görünmək come into sight phrases general
bir kəsin gözündən itmək drop out of smb.'s sight phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
diqqət yetirmək get a sight of phrases general
görmək get a sight of phrases general
ilk baxışdan sevgi love at first sight phrases general
yaxından görmə near sight phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
uzağı görməmə short sight phrases general
yaxından görmə short sight phrases general
cəmiyyətdən uzaqlaşmaq shrink out of sight phrases general
özünə qapanıb qalmaq shrink out of sight phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
görünmə dairəsində within sight phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
qoruyucu safety-catch phrases technical
fərasətsizlik short sight phrases figurative meaning
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch sight görmək verb general