• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch smb.'s attention (181 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
diqqət attention noun general
diqqətlilik attention noun general
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
dil catch noun general
gərgin diqqət strained attention noun general
qayğı attention noun general
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
iltifat göstərmə attention noun general
meyil etmə attention noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
farağat vəziyyət attention noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
nəzərə çarpmaq arrest smb.'s attention verb general
başını qarışdırmaq attract smb.'s attention verb general
diqqət mərkəzində olmaq be the focus of attention verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
quyruqlamaq catch by the tail verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
görmək catch sight verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
iy bilmək catch the smell verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
mücərrədləşmək deflect one's attention verb general
diqqətini istiqamətləndirmək direct one's attention verb general
nəzərdən qaçmaq escape smb.'s attention verb general
qatara tələsmək hurry to catch a train verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
baş qoşmaq pay attention verb general
diqqət vermək pay attention verb general
endirmək pay attention verb general
fikir vermək pay attention verb general
məhəl qoymaq pay attention verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
nəzərə almaq pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
əhəmiyyət vermək pay attention verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
diqqətsizlik etmək pay no attention verb general
eyninə almamaq pay no attention verb general
qulağına girməmək pay no attention verb general
başlı-başına buraxmaq pay no attention verb general
qəriblik gostərmək pay no attention; qəribçilik verb general
bir kəsə etina etmək pay smb. attention verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
diqqətə layiq deserving attention adjective general
diqqətəlayiq deserving attention adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
saymazcasına paying no attention adverb general
diqqət vermək call attention to phrases general
fikir vermək call attention to phrases general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
bir şeyə diqqət vermək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
Diqqət! Attention! phrases general
Farağat! Attention! phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
qoruyucu safety-catch phrases technical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch smb.'s attention kiminsə diqqətini cəlb eləmək phrases general