• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of catch the smell (188 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ələ keçirmə catch noun general
ələ keçmə catch noun general
istila etmə catch noun general
işğal etmə catch noun general
tutma catch noun general
yaxalama catch noun general
zəbt etmə catch noun general
iy duyğusu smell noun general
iybilmə smell noun general
dil catch noun general
iyrənc iyi disgusting smell noun general
iyrənc iy disgusting smell noun general
sarımsaq iyi garlic smell noun general
dəhşətli iy horrible smell noun general
gəşəng iy nice smell noun general
iybilmə duyğusu sense of smell noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
iybilmə sense of smell noun general
neft iyi smell of oil noun general
balıq ovu catch noun general
birdəfəyə tutulan balığın miqdarı catch noun general
ov catch noun general
iy smell noun general
qoxu smell noun general
biclik catch noun general
fənd catch noun general
hiylə catch noun general
kələk catch noun general
tələ catch noun general
ani dayanma catch noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
nəfəs almada ani dayanma catch noun general
rəzə catch noun general
siyirmə catch noun general
ələ keçirmək catch verb general
tutmaq catch verb general
yaxalamaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch at verb general
yapışmaq catch at verb general
oğurlamaq catch away verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
bərk-bərk yapışmaq catch on verb general
tutmaq catch up verb general
göydə tutmaq catch up verb general
iy hiss etmək smell verb general
qoxu hiss etmək smell verb general
güdmək smell out verb general
pusmaq smell out verb general
izləmək smell out verb general
xəlvətcə öyrənmək smell out verb general
iyindən bilmək smell out verb general
tapmaq smell out verb general
ilişmək catch verb general
qançır olmaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a bad cold verb general
qançırlamaq catch a chill verb general
soyuq almaq catch a cold verb general
soyuq dəymək catch a cold verb general
soyuqdəyməsi olmaq catch a cold verb general
soyuqlamaq catch a cold verb general
timov olmaq catch a cold verb general
soyuq tutmaq catch a cold verb general
zökəm olmaq catch a cold verb general
ötəri görmək catch a glimpse of verb general
diri tutmaq catch alive verb general
bəhanədən istifadə etmək catch an excuse verb general
haqlanmaq catch be caught up verb general
qılçalamaq catch by the leg verb general
irtməkləmək catch by the scut verb general
quyruqlamaq catch by the tail verb general
qurşaqlamaq catch by the waistband verb general
saçlaşmaq catch each other by the hair verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yallamaq catch hold of the mane verb general
xəstəlik tutmaq catch illness verb general
malyariyaya tutulmaq catch malaria verb general
mıxa ilişmək catch on a nail verb general
görmək catch sight verb general
saçlamaq catch smb. by the hair verb general
basmalamaq catch suddenly verb general
qripdən azarlamaq catch the flu verb general
qrip tutmaq catch the flu verb general
qoturlamaq catch the itch verb general
qoturlamaq catch the mange verb general
haqlamaq catch up verb general
geriliyi aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
geriləməni aradan qaldırmaq catch up with the arrears verb general
qarmaqlamaq catch with a hook; qarmaqlanmaq verb general
tutdurmaq cause smb. to catch verb general
imsilətmək cause smb. to smell verb general
iyləmək have a smell verb general
hssas iybilmə gabiliyyətinə malik olmaq have an acute sense of smell verb general
qatara tələsmək hurry to catch a train verb general
soyuqlatmaq let smb. catch cold verb general
iy bilmək pick up the smell verb general
iy hiss etmək pick up the smell verb general
imsiləmək smell verb general
iy bilmək smell verb general
iy gəlmək smell verb general
qoxulamaq smell verb general
iy vermək smell verb general
qırmızıgül iyləmək smell a rose verb general
imsikləyib tapmaq smell out verb general
ətir saçmaq smell sweet verb general
dadıxmaq smell unpleasant verb general
düşmək catch verb general
əmma qoymaq catch at verb general
irad tutmaq catch at verb general
istifadə etmək catch away verb general
başa düşmək catch on verb general
fikri tutmaq catch on verb general
qovub çatmaq catch up verb general
yetişmək catch up verb general
hiss etmək smell verb general
kiminsə gözünə sataşmaq catch someone`s eye verb idiomatic
istifadə etmək catch verb general
çatmaq catch away verb general
iyləmək smell verb general
qoxlamaq smell verb general
dəbdə olmaq catch on verb spoken language
alışmaq catch on verb spoken language
dəbə uyğunlaşmaq catch on verb spoken language
başa düşmək catch verb general
iyi olmaq smell verb general
iylənmək smell verb general
rayihəsi olmaq smell verb general
çatmaq catch verb general
qovub çatmaq catch verb general
yetişmək catch verb general
dəymək catch verb general
xəstələnmək catch verb general
xəstəlik tutmaq catch verb general
yoluxmaq catch verb general
bir yerə yetişmək catch verb general
gözünə dəymək catch verb general
cəlb etmək catch verb general
çəkmək catch verb general
bağlanmaq catch verb general
bərk-bərk tutmaq catch verb general
yapışmaq catch verb general
əmma qoymaq catch verb general
irad tutmaq catch verb general
soyuğa vermək allow to catch cold adjective general
tutulmaz difficult to catch adjective general
iysiz without smell adjective general
qoxusuz without smell adjective general
soyuq dəymək catch a chill phrases general
soyuqlamaq catch a chill phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
görmək catch a sight of phrases general
bir kəsi yuxuya verib aldatmaq catch a weasel asleep phrases general
soyuqlamaq catch cold phrases general
soyuq dəymək catch cold phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s attention phrases general
kiminsə diqqətini cəlb eləmək catch smb.'s eyes phrases general
qatara çatdırmaq catch the train phrases general
qatara çatmaq catch the train phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
yuxusunu almaq catch up on sleep phrases general
yatıb dincini almaq catch up on sleep phrases general
cinayət başında tutmaq catch with the goods phrases general
oğrunu tutmağı oğruya tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
qoyunu qurda tapşırmaq set a thief to catch a thief phrases general
araba ilə dovşan tutmaq set the tortoise to catch the hare phrases general
tısbağanı dovşan tutmağa göndərmək set the tortoise to catch the hare phrases general
ətir sweet smell phrases general
rayihə sweet smell phrases general
xoş iy sweet smell phrases general
burda bir fırıldaq var that's the catch phrases general
pəncərə cəftəsi window catch phrases general
pəncərə rəzəsi window catch phrases general
pəncərə sürgüsü window catch phrases general
bərk qulaqburması almaq catch it phrases spoken language
imkanı əldən vermək make a muff of a catch phrases sport
top buraxmaq make a muff of a catch phrases sport
qoruyucu safety-catch phrases technical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
catch the smell iy bilmək verb general