• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of chance (62 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
chance əhvalat noun general
chance hadisə noun general
chance sərgüzəşt noun general
chance-child bic noun general
chance-child qeyri-qanuni uşaq noun general
chance-comer gözlənilmədən gələn qonaq noun general
chance-comer gözlənilməz qonaq noun general
chance aman noun general
chance girəvə noun general
chance event təsadüf noun general
lucky chance xoşbəxt təsadüf noun general
meeting by chance təsadüf noun general
come-by-chance təsadüfi şey noun spoken language
chance təsadüf noun general
chance təsadüfi olan noun general
chance təsadüfilik noun general
come-by-chance bic noun general
come-by-chance kəbinsiz doğulmuş uşaq noun general
come-by-chance qanunsuz doğulmuş uşaq noun general
chance əlverişli vaxt noun general
chance münasib fürsət noun general
chance münasib vaxt noun general
chance bəxt noun general
chance müvəffəqiyyət noun general
chance uğur noun general
chance xoşbəxtlik noun general
chance imkan noun general
chance şans noun general
chance cəsarət etmək verb general
chance risk etmək verb general
chance ürək etmək verb general
chance upon təsadüfən tapmaq verb general
chance upon üstünə çıxmaq verb general
chance upon qarşısına çıxmaq verb general
find by chance üstünə düşmək verb general
give smb. a chance bir kəsə imkan vermək verb general
give smb. a chance macal vermək verb general
give smb. a chance mafar vermək verb general
happen by chance təsadüf etmək verb general
have a good chance yaxşı şansı olmaq verb general
have chance girəvəyə düşmək verb general
hear by chance qulaqucu eşitmək verb general
look for the chance imkan axtarmaq verb general
lose the chance fürsəti əldən qaçırmaq verb general
seek for chance girəvəyə salmaq verb general
waste a chance fürsəti əldən vermək verb general
chance təsadüfən baş vermək verb general
chance gözlənilməyən adjective general
chance təsadüfi adjective general
by chance gəlişigözəl adjective general
by chance nagahani adjective general
having good chance şanslı adjective general
without chance şanssız adjective general
by chance bilmədən adverb general
by chance bilməyərəkdən adverb general
by chance təsadüfən adverb general
by chance gəlişigözəl adverb general
off-chance: on the off-chance bilmədən adverb general
stand a good chance ümüdi olmaq phrases general
stand a good chance şansı olmaq phrases general
take a chance risq eləmək phrases general
take a chance qorxulu işə girişmək phrases general
vero