• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of change root and branch (144 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
budaq branch noun general
dəyişdirmə change noun general
dəyişiklik change noun general
dəyişmə change noun general
təbəddülat change noun general
keçid change-over noun general
keçmə change-over noun general
tükün dibi hair-root noun general
zeytun budağı olive-branch noun general
kök root noun general
şax branch noun general
şaxə branch noun general
fənn branch of science noun general
institutun şöbəsi branch of the Institute noun general
başqalıq change noun general
qəpik-quruş change noun general
təğyir change noun general
dönüş change noun general
irəliləyiş change for the better noun general
yerik change in gustatory sense noun general
rəhbərliyin dəyişilməsi change of leadership noun general
kub kök cube root noun general
kökalma extraction of root from noun general
birjaçı merchant on change noun general
dib-dəhnə root noun general
rişə root noun general
kök telləri root hair noun general
qidalanma root nutrition noun general
kvadrat kök second root noun general
sadə kök simple root noun general
sabunotu soap-root noun general
kvadrat kök square root noun general
kub kök third root noun general
kökaltı square root noun mathematics
sahə branch noun general
əvəz edilmə change noun general
əvəz etmə change noun general
əvəz olunma change noun general
dəyişdirmə change-over noun general
dəyişmə change-over noun general
əsas root noun general
bölmə branch noun general
filial branch noun general
şöbə branch noun general
xırda change noun general
xırdalama change noun general
qol branch noun general
qrup branch noun general
pulu xırdalama change noun general
qol branch noun general
artığı qaytarma change noun general
artığı vermə change noun general
artıq change noun general
qalıq change noun general
şaxələnmə branch noun general
haçalanma branch noun general
xırda pul change noun general
xətt branch noun general
bir minikdən o birisinə keçmə change noun general
paroxod dəyişmə change noun general
qatar dəyişmə change noun general
budaq atmaq branch verb general
şaxələnmək branch verb general
şaxələnmək branch out verb general
haçalanmaq branch out verb general
genişlənmək branch out verb general
qol atmaq branch out verb general
dəyişdirmək change verb general
dəyişmək change verb general
mübadilə etmək change verb general
dönmək change into verb general
başqa cür danışmaq change one's tune verb general
yerini dəyişdirmək change over verb general
yerini dəyişmək change over verb general
kök atmaq root verb general
kök bağlamaq root verb general
bütünlüklə təsdiq etmək approve root and branch verb general
xırdalatdırmaq ask smb. to change verb general
budaqlanmaq branch verb general
şax-budaq atmaq branch verb general
budaqlanmaq branch out verb general
qol-budaq atmaq branch out verb general
şaxəli polimer branch out verb general
şax-budaq atmaq branch out verb general
başqalaşdırmaq change verb general
başqalaşmaq change verb general
çömmək change verb general
şəklə düşmək change appearance verb general
rəngdən rəngə düşmək change color verb general
əhvalı qarışmaq change for the worse verb general
ətəyindən daşı tökmək change one's mind verb general
fikirini dəyişmək change one's mind verb general
xəyalından daşınmaq change one's mind verb general
fikrindən daşınmaq change one's mind verb general
pulunu xırdalamaq change one's money verb general
kökündən dəyişdirmək change radically verb general
qarovulu dəyişmək change the guard verb general
kök almaq extract the root verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
kök buraxmaq root verb general
kök atmaq root verb general
yerli-köklü qoparmaq root out verb general
eşələmək root up verb general
rişələnmək take root verb general
haçalanmaq branch verb general
haçalaşmaq branch verb general
paltarını dəyişmək change verb general
həyata keçirmək root verb general
tətbiq etmək root verb general
korlanmaq change verb general
xarab olmaq change verb general
mıxlamaq root verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
çürümək change verb general
pulu xırdalamaq change verb general
xırdalamaq change verb general
bir minikdən o birisinə keçmək change verb general
eyniköklü of the same root adjective general
kök root adjective general
kökəbənzər root-like adjective general
kökümsov root-like adjective general
yerli-köklü by the root adverb general
başqa ələ keçmək change hands phrases general
satılmaq change hands phrases general
çevrilmək change into phrases general
tonu dəyişdirmək change one's tune phrases general
qarovulu dəyişmək change the guard phrases general
sürət ötürücünün qolu gear-change lever phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
Bütün eyiblərin əsası tənbəllikdir Idleness is the root of all evil phrases general
köklü-dibli root and branch phrases general
köklü-gövdəli root and branch phrases general
tamamilə root and branch phrases general
yerli-dibli root and branch phrases general
yerli-köklü root and branch phrases general
ictimai dəyişiklik social change phrases general
böyümək take root phrases general
inkişaf etmək take root phrases general
kök salmaq take root phrases general
kvadrat kök second root phrases mathematics
kvadrat kök square root phrases mathematics
mövqeyi dəyişmək change front phrases general
münasibəti dəyişmək change front phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
change root and branch kökündən dəyişdirmək phrases general