• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of check put a check mark (180 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
çətinlik check noun general
dayandırma check noun general
dayanma check noun general
durma check noun general
əngəl check noun general
əylənmə check noun general
gecikmə check noun general
ləngimə check noun general
maneə check noun general
yubanma check noun general
kontrol siyahı check-list noun general
siyahı check-list noun general
kontrol check-out noun general
nəzarət check-out noun general
sınaqdan keçirmə check-out noun general
təcrübədən keçirmə check-out noun general
yoxlama check-out noun general
kontrol-buraxılış məntəqəsi check-point noun general
paltar şkafı check-room noun general
qarderob check-room noun general
bilet yoxlayan işçi check-taker noun general
kassa cihazı check-till noun general
etiket mark noun general
işarə mark noun general
ləkə mark noun general
nişan mark noun general
nişanə mark noun general
qiymət mark noun general
ölçü mark noun general
barmaq izi thumb-mark noun general
yol işarəsi way-mark noun general
çek check noun general
dama check noun general
xana check noun general
nəzarət analizi check analysis noun general
quş check mark noun general
yoxlama check-up noun general
yoxlanış check-up noun general
nida işarəsi exclamation mark noun general
nida işarəsi exclamatory mark noun general
barmaq ləkəsi finger-mark noun general
əlamət mark noun general
ball mark noun general
gəmirik mark of gnawing noun general
sual işarəsi question mark noun general
nişangah shooting-mark noun general
vurğu işarəsi stress mark noun general
fabrik markası trade-mark noun general
kontrqayka check-nut noun technical
tərs yivli qayka check-nut noun technical
biletə baxan check-taker noun theatrical
kontrol check noun general
nəzarət check noun general
yoxlama check noun general
paltarsaxlanan yer check-room noun general
qarderob otağı check-room noun general
konduktor check-taker noun general
cığır mark noun figurative meaning
iz mark noun figurative meaning
yol mark noun figurative meaning
təyyarə ilə tanışlıq check-out noun aeronautics
işarə check noun general
nişan check noun general
quş check noun general
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
hədəf mark noun general
məqsəd mark noun general
niyyət mark noun general
nömrə check noun general
qarderobda nömrə check noun general
xətt mark noun general
baqaj qəbzi check noun general
malların üzərinə yapışdırılan kağız check noun general
yarlıq check noun general
alman markası mark noun general
nişan  mark noun computer
hesab check noun general
restoranda hesab check noun general
poçt markası mark noun general
bilet əvəzinə verilən talon check noun general
kontramarka check noun general
dama-dama check noun general
dama-dama parça check noun general
iri xanalı parça növü check noun general
şotlandka check noun general
şah check noun chess
izi itirmə check noun sporting
düzəltmək check verb general
nəzarət etmək check verb general
tədqiq etmək check verb general
təftiş etmək check verb general
yoxlamaq check verb general
yoxlamaq check-over verb general
nişanlamaq mark verb general
qiymətləndirmək mark verb general
kontrolluq etmək check verb general
iste'fa etmək check out verb general
şah vermək check to the king verb general
qeyri-kafi almaq get a bad mark verb general
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark verb general
hədəfə dəymək hit the mark verb general
hədəfə düşmək hit the mark verb general
cilovlamaq keep in check verb general
bələdləmək make a mark verb general
nişan qoymaq make a mark verb general
bələdləmək mark verb general
işarə qoymaq mark verb general
işarələmək mark verb general
aşağı salmaq mark down verb general
işarələmək mark off verb general
işarələmək mark out verb general
qırx vermək mark the fortieth day of smb.'s death verb general
cızıqlamaq mark with lines verb general
hədəfə düşməmək miss the mark verb general
qudurğanlaşmaq overstep the mark verb general
dəcləmək pile up grain and mark verb general
yüksək qiymət almaq receive a high mark verb general
ayaq vurmaq shoot below the mark verb general
dayandırmaq check verb general
mane olmaq check verb general
maneçilik törətmək check verb general
qabağını almaq check verb general
qarşısını almaq check verb general
qarşısını kəsmək check verb general
iz qoymaq mark verb general
ölçmək mark verb general
saxlamaq üçün vermək check verb general
təhvil vermək check verb general
qeyd etmək mark verb general
yoxlama zamanı quş qoymaq check verb general
uçarkən işıqlı iz buraxmaq mark verb general
göstərmək mark verb general
işarə etmək mark verb general
şah demək check verb chess
şah vermək check verb chess
yadda saxlamaq mark verb general
kontrol check adjective general
nəzarət check adjective general
sınaq check adjective general
sınama check adjective general
yoxlama check adjective general
cilovlu kept in check adjective general
dama-dama check adjective general
ləngidən check adjective general
qarşısını alan check adjective general
qarşısını kəsən check adjective general
saxlayan check adjective general
seçim check adjective computer
lazımi səviyyədə up to the mark adverb general
baş çıxartmamaq below the mark phrases general
hədəfdən kənar beside the mark phrases general
nida exclamation mark phrases general
hədəfə düşmək hit the mark phrases general
hədəfi vurmaq hit the mark phrases general
qeyd etmək mark down phrases general
yazmaq mark down phrases general
ayırmaq mark off phrases general
manşırlamaq mark out phrases general
müəyyən etmək mark out phrases general
nişan qoymaq mark out phrases general
nişanlamaq mark out phrases general
hədəfdən kənar off the mark phrases general
hədəfdən yan off the mark phrases general
sual işarəsi question mark phrases general
sual işarəsi question-mark phrases general
dırnaq işarəsi quotation mark phrases general
ticarət nişanı trade mark phrases general
baqaj qəbzi baggage check phrases American
yerə enmə işarəsi landing mark phrases aeronautics
fərqləndirici nişan identification mark phrases military
yersiz beside the mark phrases general
namünasib beside the mark phrases general
qiymətini aşağı salmaq mark down phrases medical
bayraqça check box phrases computer
seçim xanası check box phrases computer
seçim qutusu check box phrases computer
kəsilmə nişanı crop mark phrases computer
məhdudlaşdırıcı işarə crop mark phrases computer
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
check put a check mark quş qoymaq verb general