• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cinsi əlaqə hiss (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əlaqə allied noun general
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
əlaqə coherence noun general
əlaqə coherency noun general
əlaqə cohesion noun general
qarşılıqlı əlaqə concatenation noun general
əlaqə conjunction noun general
əlaqə connection noun general
əlaqə connexity noun general
əlaqə contact noun general
əlaqə copulation noun general
əlaqə correlation noun general
qarşılıqlı əlaqə correlation noun general
işgüzar əlaqə dealing noun general
cinsi xarab olma degeneracy noun general
cinsi korlanma degeneration noun general
toxunmaqla hiss etmə feel noun general
hiss feeling noun general
hiss etmə feeling noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmə fornication noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən kişi fornicator noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
dostcasına əlaqə friendliness noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
fışıldama hiss noun general
fışıltı hiss noun general
fışqırıq hiss noun general
uğultu hiss noun general
vıyıltı hiss noun general
vızıltı hiss noun general
hiss edilməzlik impalpability noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
təbii hiss instinct noun general
qarşılıqlı əlaqə interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interconnection noun general
əlaqə intercourse noun general
qarşılıqlı əlaqə interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelation noun general
yaxın əlaqə intimacy noun general
əlaqə nexus noun general
hiss olunma palpability noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
erkəklərdə cinsi orqan penis noun general
hiss olunma perceptibility noun general
hiss psyche noun general
cinsi yetkinlik puberty noun general
cinsi yetişmə pubescence noun general
cinsi yetkinlik pubescence noun general
cinsi əlaqə həddinə çatmış cavan oğlan pubescent noun general
cinsi əlaqə yaşına çatmış cavan oğlan pubescent noun general
hiss sensation noun general
hiss sense noun general
hiss sentiment noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
cinsi orqan twat noun general
cinsi əlaqə imkanı virility noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
cinsi əlaqəyə girmə bacarığı virility noun general
əlaqə linkage noun general
əlaqə association noun general
işgüzar əlaqə businesslike cooperation noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
beş hiss five senses noun general
fıs hiss noun general
fısıltı hiss noun general
hoydu-hoydu hiss noun general
qarşılıqlı əlaqə intercommunication noun general
əlaqə interrelation noun general
əlaqə link noun general
kişi cinsi male noun general
kişi cinsi male sex noun general
kişi cinsi masculine noun general
əlaqə vasitəsi means of communication noun general
qarşılıqlı əlaqə mutual relation noun general
cinsi yetişkənlik pubescence noun general
cinsi yetkinləşmə pubescence noun general
əlaqə relationship noun general
cinsi əlaqə sexual intercourse noun general
əlaqə tie noun general
ağızbarı əlaqə verbal communication noun general
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
əks əlaqə feedback noun radio
qadının cinsi orqanı cunt noun taboo
cinsi əlaqəyə girmə fuck noun rude word
əlaqə band noun general
əlaqə commerce noun general
əlaqə communion noun general
cinsi əlaqə hissi desire noun general
hiss emotion noun general
sıx əlaqə entwinement noun general
hiss feel noun general
dostcasına əlaqə friendship noun general
əlaqə knot noun general
hiss mind noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
qadın cinsi orqanı pussy noun general
qarşılıqlı əlaqə reciprocity noun general
əlaqə relation noun general
hiss etmə sense noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
əlaqə touch noun general
arvad cinsi woman noun general
cinsi əlaqə sex noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelationship noun general
əlaqə shackle noun figurative meaning
əlaqə communication noun general
əlaqə vasitəsi connection noun general
hiss heart noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
cinsi ünsiyyətdə tərəfdaş lay noun general
əlaqə society noun general
hiss olunma visualisation noun general
cinsi oyanma rut noun physiological
qadın cinsi womanhood noun collective noun
əlaqə affair noun general
əlaqə chain noun general
Şotlandiya cinsi highlander noun general
cinsi üzvün fizioloji şişməsi, düzlənməsi, qalxması erection noun physiological
əlaqə thread noun figurative meaning
əlaqə bond noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
əlaqə bearing noun general
cinsi orqan cock noun general
kişi cinsi orqanı prick noun general
əlaqə truck noun general
cinsi əlaqə connection noun general
əlaqə reference noun general
hiss etmək cognise verb general
əlaqə saxlamaq company verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
əlaqə yaratmaq contact verb general
cinsi əlaqəyə girmək copulate verb general
cinsi pozulmaq degenerate verb general
hiss etmək espy verb general
hiss etmək experience verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmək fornicate verb general
fışıldamaq hiss verb general
vıyıldamaq hiss verb general
vızıldamaq hiss verb general
fitə basıb qovmaq hiss away verb general
fitə basıb qovmaq hiss down verb general
fitə basıb qovmaq hiss off verb general
fitə basıb qovmaq hiss out verb general
hiss etmək note verb general
hiss etmək sense verb general
iy hiss etmək smell verb general
qoxu hiss etmək smell verb general
qəfil ağrı hiss etmək twinge verb general
tutma ağrı hiss etmək twinge verb general
cinsi istismar etmək molest verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
əlaqə yaratmaq liaise verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
hiss olunmaq be felt verb general
ehtiyac hiss etmək be in need of verb general
nasazlıq hiss etmək be indisposed verb general
hiss olunmaq be observed verb general
iftixar hiss etmək be proud verb general
ləzzəti hiss etmək feel delight verb general
ləzzəti hiss etmək feel enjoyment verb general
başgicəllənmə hiss etmək feel giddy verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
aclıq hiss etmək feel hungry verb general
daxilən hiss etmək feel intuitively verb general
geyişik hiss etmək feel itch verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
ürəkbulanması hiss etmək feel sick verb general
yorğunluq hiss etmək feel tired verb general
pis hiss etmək feel worse verb general
fıs-fıs etmək give a hiss verb general
fısıldamaq give a hiss verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
hiss etmək have a sensation verb general
cinsi əlaqədə olmaq have sex verb general
fıs vermək hiss verb general
fışdırıqa basmaq hiss verb general
fısıldamaq hiss verb general
fışdırıqa basmaq hiss away verb general
hoydu-hoyduya götürmək hiss off verb general
hoydulamaq hiss off verb general
fıs-fıs fısıldamaq hiss violently verb general
nasazlıq hiss etmək not to feel quite well verb general
iy hiss etmək pick up the smell verb general
aclıq hiss etmək want to eat verb general
cinsi əlaqədə olmaq copulate verb biological
möhkəm əlaqə yaratmaq cement verb general
əlaqə saxlamaq communicate verb general
hiss etmək concieve verb general
hiss etmək discern verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
hirsindən boğula-boğula danışmaq hiss verb general
mırtıldamaq hiss verb general
mızıldamaq hiss verb general
əvvəlcədən hiss etmək presage verb general
qabaqcadan hiss etmək presage verb general
əlaqə yaratmaq relate verb general
hiss etmək scent verb general
hiss etmək smell verb general
aclıq hiss etmək starve verb general
dadı hiss etmək taste verb general
hiss etmək twig verb general
his hiss etmək whiff verb general
cinsi əlaqəyə girmək fuck verb rude word
hiss etmək apprehend verb general
cinsi əlaqədə olmaq bed verb general
cinsi həvəs vəziyyətində olmaq caterwaul verb general
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
hiss etmək feel verb general
hiss etmədən ötüb keçmək glide verb general
fışqırığa basmaq hiss verb general
fitə basmaq hiss verb general
əsəbilik hiss etmək sicken verb general
cinsi yaxınlaşdırmaq upgrade verb general
əlaqə saxlamaq associate verb general
kəskin ağrı hiss etmək sting verb general
hiss etmək sniff verb figurative meaning
dadını hiss etmək taste verb figurative meaning
cinsi əlaqəyə girmək screw verb rude word
hiss etmək get verb general
hiss etmək have verb general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
öz günahını hiss edən apologetic adjective general
hiss olunan appreciable adjective general
əlaqə yaradan binding adjective general
əlaqə communication adjective general
hiss edilə bilən detectable adjective general
başgicəllənməsi hiss edən dizzy adjective general
hiss edilməyən furtive adjective general
dərindən hiss edilmiş home-felt adjective general
hiss olunmayan impalpable adjective general
hiss edilməyən imperceptible adjective general
hiss edilməyən inappreciable adjective general
hiss edilməyən inconspicuous adjective general
hiss etməyən insensible adjective general
hiss olunmayan intangible adjective general
hiss olunmayan non-sensitive adjective general
hiss olunan palpable adjective general
hiss olunan perceptible adjective general
ürəkbulanması hiss edən qualmish adjective general
hiss edilən sensual adjective general
cinsi sexual adjective general
hiss olunan tangible adjective general
susuzluq hiss edən thirsty adjective general
hiss olunan conspicuous adjective general
hiss edən perceptive adjective general
cinsi sex adjective general
hiss edilməyən subtle adjective general
hiss olunan tangible adjective general
cinsi əlaqəyə laqeyd olan asexual adjective general
bərk soyuq hiss edən perishing adjective general
ürək bulantısı hiss edən sick adjective general
kəsiri hiss edən stringent adjective general
pul defisiti hiss edən stringent adjective general
hiss olunan tactile adjective general
hiss olunan touchable adjective general
cinsi əlaqə yaşına çatmış virile adjective general
cinsi reproductive adjective biological
hiss edən conscious adjective general
kefsizlik hiss edən queasy adjective general
qadın cinsi feminine adjective grammatical
hiss olunacaq dərəcədə appreciably adverb general
aydın hiss edilən broad adverb general
əlaqə toward preposition general
özünü birtəhər hiss eləmək be all at ease phrases general
özünü yaxşı hiss etməmək be all at ease phrases general
ərzaq çatışmazlığı hiss etmək be short on ration phrases general
özünü çox pis hiss etmək be sick as a dog phrases general
özünü çox pis hiss etmək be sick as a horse phrases general
cinsi orqanlarını göstərmək expose oneself phrases general
kəbinsiz cinsi əlaqə extramarital affair phrases general
özümü xeyli yaxşı hiss etmək feel decidedly better phrases general
aclıq hiss etmək feel hollow phrases general
özünü evdəki kimi hiss etmək feel homey phrases general
qadın cinsi feminine gender phrases general
bədbəxtlik olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
fəlakət olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get through to smb. phrases general
hiss etmə have a feeling phrases general
özünüzü evdəki kimi hiss edin make yourself at home phrases general
kişi cinsi male sex phrases general
kişi cinsi masculine gender phrases general
şəxsi əlaqə personal intercourse phrases general
cinsi əlaqə sexual intercourse phrases general
cinsi üzv sexual organ phrases general
mürəkkəb əlaqə wheels within wheels phrases general
cinsi əlaqəyə girmək have sex phrases general
cinsi ayrı-seçkilik sex discrimination phrases general
özünü arxayın hiss etmək be easy in one's mind phrases general
iftixar hiss etmək get on one's high horse phrases general