• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cinsi əlaqə hissi (175 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əlaqə allied noun general
qorxu hissi apprehensiveness noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
əlaqə coherence noun general
əlaqə coherency noun general
əlaqə cohesion noun general
qarşılıqlı əlaqə concatenation noun general
şəhvət hissi concupiscence noun general
əlaqə conjunction noun general
əlaqə connection noun general
əlaqə connexity noun general
əlaqə contact noun general
əlaqə copulation noun general
əlaqə correlation noun general
qarşılıqlı əlaqə correlation noun general
işgüzar əlaqə dealing noun general
cinsi xarab olma degeneracy noun general
cinsi korlanma degeneration noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
toxunma hissi feel noun general
duyğu hissi flair noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmə fornication noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən kişi fornicator noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
dostcasına əlaqə friendliness noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
qarşılıqlı əlaqə interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interconnection noun general
əlaqə intercourse noun general
qarşılıqlı əlaqə interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelation noun general
yaxın əlaqə intimacy noun general
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
əlaqə nexus noun general
erkəklərdə cinsi orqan penis noun general
hissi perception noun general
iftixar hissi pride noun general
cinsi yetkinlik puberty noun general
cinsi yetişmə pubescence noun general
cinsi yetkinlik pubescence noun general
cinsi əlaqə həddinə çatmış cavan oğlan pubescent noun general
cinsi əlaqə yaşına çatmış cavan oğlan pubescent noun general
ağrı hissi sense of pain noun general
cinsi orqan twat noun general
cinsi əlaqə imkanı virility noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
cinsi əlaqəyə girmə bacarığı virility noun general
əlaqə linkage noun general
əlaqə association noun general
işgüzar əlaqə businesslike cooperation noun general
ağrı hissi feeling of pain noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
qarşılıqlı əlaqə intercommunication noun general
əlaqə interrelation noun general
əlaqə link noun general
kişi cinsi male noun general
kişi cinsi male sex noun general
kişi cinsi masculine noun general
əlaqə vasitəsi means of communication noun general
qarşılıqlı əlaqə mutual relation noun general
cinsi yetişkənlik pubescence noun general
cinsi yetkinləşmə pubescence noun general
əlaqə relationship noun general
şəxsi ləyaqət hissi self-respect noun general
vəzifə hissi sense of duty noun general
eşitmə hissi sense of hearing noun general
yumor hissi sense of humor noun general
məsuliyyət hissi sense of responsibility noun general
razılıq hissi sense of satisfaction noun general
görmə hissi sense of sight noun general
iybilmə hissi sense of smell noun general
dadbilmə hissi sense of taste noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
cinsi əlaqə sexual intercourse noun general
əlaqə tie noun general
ağızbarı əlaqə verbal communication noun general
əks əlaqə feedback noun radio
qadının cinsi orqanı cunt noun taboo
cinsi əlaqəyə girmə fuck noun rude word
əlaqə band noun general
əlaqə commerce noun general
əlaqə communion noun general
cinsi əlaqə hissi desire noun general
şəhvət hissi desire noun general
sıx əlaqə entwinement noun general
dostcasına əlaqə friendship noun general
əlaqə knot noun general
utancaqlıq hissi mortification noun general
qadın cinsi orqanı pussy noun general
qarşılıqlı əlaqə reciprocity noun general
əlaqə relation noun general
təhlükəsizlik hissi security noun general
əlaqə touch noun general
arvad cinsi woman noun general
cinsi əlaqə sex noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelationship noun general
əlaqə shackle noun figurative meaning
əlaqə communication noun general
əlaqə vasitəsi connection noun general
cinsi ünsiyyətdə tərəfdaş lay noun general
əlaqə society noun general
toxunma hissi touch noun general
cinsi oyanma rut noun physiological
qadın cinsi womanhood noun collective noun
əlaqə affair noun general
əlaqə chain noun general
Şotlandiya cinsi highlander noun general
cinsi üzvün fizioloji şişməsi, düzlənməsi, qalxması erection noun physiological
əlaqə thread noun figurative meaning
hissi qavrayış apprehension noun general
əlaqə bond noun general
əlaqə bearing noun general
cinsi orqan cock noun general
kişi cinsi orqanı prick noun general
əlaqə truck noun general
cinsi əlaqə connection noun general
əlaqə reference noun general
əlaqə saxlamaq company verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
əlaqə yaratmaq contact verb general
cinsi əlaqəyə girmək copulate verb general
cinsi pozulmaq degenerate verb general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmək fornicate verb general
cinsi istismar etmək molest verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
əlaqə yaratmaq liaise verb general
qorxu hissi keçirtmək feel fear verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
cinsi əlaqədə olmaq have sex verb general
cinsi əlaqədə olmaq copulate verb biological
möhkəm əlaqə yaratmaq cement verb general
əlaqə saxlamaq communicate verb general
əlaqə yaratmaq relate verb general
cinsi əlaqəyə girmək fuck verb rude word
cinsi əlaqədə olmaq bed verb general
cinsi həvəs vəziyyətində olmaq caterwaul verb general
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
cinsi yaxınlaşdırmaq upgrade verb general
təlaş hissi keçirmək whirl verb general
əlaqə saxlamaq associate verb general
cinsi əlaqəyə girmək screw verb rude word
əlaqə yaradan binding adjective general
əlaqə communication adjective general
ikrah hissi oyadan hateful adjective general
nifrət hissi oyadan hateful adjective general
cinsi sexual adjective general
cinsi sex adjective general
cinsi əlaqəyə laqeyd olan asexual adjective general
cinsi əlaqə yaşına çatmış virile adjective general
cinsi reproductive adjective biological
qadın cinsi feminine adjective grammatical
əlaqə toward preposition general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
cinsi orqanlarını göstərmək expose oneself phrases general
kəbinsiz cinsi əlaqə extramarital affair phrases general
dərin təəssüf hissi keçirmək feel a quick repentance phrases general
bir şeydən iftixar hissi duymaq feel pride in smth. phrases general
qadın cinsi feminine gender phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get through to smb. phrases general
kişi cinsi male sex phrases general
kişi cinsi masculine gender phrases general
şəxsi əlaqə personal intercourse phrases general
cinsi əlaqə sexual intercourse phrases general
cinsi üzv sexual organ phrases general
mürəkkəb əlaqə wheels within wheels phrases general
cinsi əlaqəyə girmək have sex phrases general
cinsi ayrı-seçkilik sex discrimination phrases general
bizimlə əlaqə contact us phrases computer
bizimlə əlaqə saxlayın contact us phrases computer
əlaqə tie plural general
cinsi orqanlar loin plural euphemism
vero