• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cinsi əlaqə qabiliyyəti (239 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
əlaqə allied noun general
cinsi əlaqəyə təşviq edən bedroom noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
əlaqə coherence noun general
əlaqə coherency noun general
əlaqə cohesion noun general
qarşılıqlı əlaqə concatenation noun general
əlaqə conjunction noun general
əlaqə connection noun general
əlaqə connexity noun general
əlaqə contact noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
əlaqə copulation noun general
əlaqə correlation noun general
qarşılıqlı əlaqə correlation noun general
işgüzar əlaqə dealing noun general
cinsi xarab olma degeneracy noun general
cinsi korlanma degeneration noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmə fornication noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən kişi fornicator noun general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girən qadın fornicatress noun general
dostcasına əlaqə friendliness noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
qarşılıqlı əlaqə interaction noun general
qarşılıqlı əlaqə interconnection noun general
əlaqə intercourse noun general
qarşılıqlı əlaqə interplay noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelation noun general
yaxın əlaqə intimacy noun general
əlaqə nexus noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
erkəklərdə cinsi orqan penis noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
cinsi yetkinlik puberty noun general
cinsi yetişmə pubescence noun general
cinsi yetkinlik pubescence noun general
cinsi əlaqə həddinə çatmış cavan oğlan pubescent noun general
cinsi əlaqə yaşına çatmış cavan oğlan pubescent noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
cinsi orqan twat noun general
cinsi əlaqə imkanı virility noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
cinsi əlaqəyə girmə bacarığı virility noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əlaqə linkage noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
əlaqə association noun general
işgüzar əlaqə businesslike cooperation noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
qadın cinsi female noun general
qadın cinsi female sex noun general
qadın cinsi feminine noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
qarşılıqlı əlaqə intercommunication noun general
əlaqə interrelation noun general
əlaqə link noun general
kişi cinsi male noun general
kişi cinsi male sex noun general
kişi cinsi masculine noun general
əlaqə vasitəsi means of communication noun general
qarşılıqlı əlaqə mutual relation noun general
cinsi yetişkənlik pubescence noun general
cinsi yetkinləşmə pubescence noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
əlaqə relationship noun general
cinsi əlaqə sexual intercourse noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
əlaqə tie noun general
ağızbarı əlaqə verbal communication noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
əks əlaqə feedback noun radio
qadının cinsi orqanı cunt noun taboo
cinsi əlaqəyə girmə fuck noun rude word
əlaqə band noun general
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
əlaqə commerce noun general
əlaqə communion noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
cinsi əlaqə hissi desire noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
sıx əlaqə entwinement noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
dostcasına əlaqə friendship noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
əlaqə knot noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
qadın cinsi orqanı pussy noun general
qarşılıqlı əlaqə reciprocity noun general
əlaqə relation noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
əlaqə touch noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
arvad cinsi woman noun general
cinsi əlaqə sex noun general
qarşılıqlı əlaqə interrelationship noun general
əlaqə shackle noun figurative meaning
əlaqə communication noun general
əlaqə vasitəsi connection noun general
cinsi ünsiyyətdə tərəfdaş lay noun general
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
əlaqə society noun general
qabiliyyəti utterance noun general
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration noun physics
cinsi oyanma rut noun physiological
qadın cinsi womanhood noun collective noun
əlaqə affair noun general
əlaqə chain noun general
Şotlandiya cinsi highlander noun general
cinsi üzvün fizioloji şişməsi, düzlənməsi, qalxması erection noun physiological
əlaqə thread noun figurative meaning
əlaqə bond noun general
ötürmə qabiliyyəti bandwidth noun computer
əlaqə bearing noun general
cinsi orqan cock noun general
kişi cinsi orqanı prick noun general
əlaqə truck noun general
cinsi əlaqə connection noun general
əlaqə reference noun general
əlaqə saxlamaq company verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
əlaqə yaratmaq contact verb general
cinsi əlaqəyə girmək copulate verb general
cinsi pozulmaq degenerate verb general
kəbinsiz cinsi əlaqəyə girmək fornicate verb general
cinsi istismar etmək molest verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
əlaqə yaratmaq liaise verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
cinsi əlaqədə olmaq have sex verb general
cinsi əlaqədə olmaq copulate verb biological
möhkəm əlaqə yaratmaq cement verb general
əlaqə saxlamaq communicate verb general
əlaqə yaratmaq relate verb general
cinsi əlaqəyə girmək fuck verb rude word
cinsi əlaqədə olmaq bed verb general
cinsi həvəs vəziyyətində olmaq caterwaul verb general
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
cinsi yaxınlaşdırmaq upgrade verb general
əlaqə saxlamaq associate verb general
cinsi əlaqəyə girmək screw verb rude word
əlaqə yaradan binding adjective general
əlaqə communication adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan compressible adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
acıma qabiliyyəti fermentable adjective general
qıcqırma qabiliyyəti fermentable adjective general
turşuma qabiliyyəti fermentable adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
qabağı görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
cinsi sexual adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
cinsi sex adjective general
cinsi əlaqəyə laqeyd olan asexual adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
ödəmə qabiliyyəti olan solvent adjective general
cinsi əlaqə yaşına çatmış virile adjective general
cinsi reproductive adjective biological
qadın cinsi feminine adjective grammatical
əlaqə toward preposition general
cinsi orqanlarını göstərmək expose oneself phrases general
kəbinsiz cinsi əlaqə extramarital affair phrases general
gözəl danışma qabiliyyəti exuberant eloquence phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
qadın cinsi feminine gender phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get through to smb. phrases general
kişi cinsi male sex phrases general
kişi cinsi masculine gender phrases general
ödəmə qabiliyyəti paying capacity phrases general
şəxsi əlaqə personal intercourse phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
cinsi əlaqə sexual intercourse phrases general
cinsi üzv sexual organ phrases general
mürəkkəb əlaqə wheels within wheels phrases general
cinsi əlaqəyə girmək have sex phrases general
cinsi ayrı-seçkilik sex discrimination phrases general
bizimlə əlaqə contact us phrases computer
bizimlə əlaqə saxlayın contact us phrases computer
əlaqə tie plural general
cinsi orqanlar loin plural euphemism