• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of clean paper (222 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sumbata kağızı flint-paper noun general
ölüm kağızı mourning-paper noun general
qara kağız mourning-paper noun general
kağız paper noun general
reaktiv kağız test-paper noun general
reaktiv pambıq test-paper noun general
siqaret kağızı tissue-paper noun general
tualet kağızı toilet-paper noun general
yararsız kağızlar üçün zənbil waste-paper-basket noun general
zibilqabı waste-paper-basket noun general
yağburaxmayan kağız wax-paper noun general
yağkeçirməyən kağız wax-paper noun general
seçki bülleteni ballot-paper noun general
kağız-kuğuz bits of paper noun general
transparant black-lined paper noun general
ağ kağız blank paper noun general
basma blotting paper noun general
mürəkkəbqurudan blotting paper noun general
qurulayan blotting paper noun general
papiros kağızı cigarette paper; papiros yandıran noun general
təmiz qələbə clean victory noun general
rəngli kağız colored paper noun general
gündəlik qəzet daily paper noun general
sumbata emery paper noun general
imtahan bileti examination paper noun general
şüşə kağız glass paper noun general
sumbata glass paper noun general
şirəli kağız glossy paper noun general
məktub üçün kağız letter paper noun general
xətli kağız lined paper noun general
lakmus kağızı litmus paper noun general
makulatura mackle-paper noun general
makulatura macle-paper noun general
bilet paper noun general
yazılı məruzə paper noun general
nəsihətnamə paper dealing with admonitions noun general
kağız ülğü paper pattern noun general
hetinaks paper-based laminate noun general
portfel paper-case noun general
kağızkəsən maşin paper-cutter noun general
divar kağızı paper-hangings noun general
kağızkəsən bıçaq paper-knife noun general
kağız fabrikası paper-mill noun general
bon paper-money noun general
foto kağız photographic paper noun general
işığahəssas kağız photographic paper noun general
şiş qovluq plump-paper-case noun general
reaktiv reagent paper; reaktiv mühərrik noun general
düyü kağızı rice paper noun general
kağız-kuğuz scraps of paper noun general
işığahəssas kağız sensitized paper noun general
damalı kağız squared paper noun general
akt blankı stamped official paper noun general
reaktiv test-paper noun general
imtahan yazısı test-paper noun general
ayaqyolu kağızı toilet paper noun general
kalka tracing-paper noun general
seçki bülleteni voting paper noun general
nazik müşəmbə wax paper noun general
şəxsi və ya xidməti sənəd paper noun general
imzanı tutuşdurmaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
imzanı yoxlamaq üçün istifadə olunan sənəd test-paper noun general
kosmetik kağız tissue-paper noun general
kağız pul paper noun general
veksel paper noun general
kağız dəsmal tissue-paper noun general
jurnal paper noun general
qəzet paper noun general
imtahan bileti paper noun general
yazılı iş paper noun general
elmi hesabat paper noun general
məqalə paper noun general
təmizləmək clean verb general
səliqəyə salmaq clean up verb general
qaydaya salmaq clean up verb general
təmizləmək clean up verb general
divar kağızı vurmaq paper verb general
kağıza bükmək paper verb general
oboy vurmaq paper verb general
kağızlanmaq be lined with paper verb general
saflaşdırtmaq cause smb. to clean verb general
sildirmək cause smb. to clean verb general
təmizlətdirmək cause smb. to clean verb general
kağızlatdırmaq cause smb. to paper verb general
saflamaq clean verb general
saflandırmaq clean verb general
saflaşdırmaq clean verb general
silib-süpürmək clean and sweep verb general
təmizləmək clean off verb general
dişini təmizləmək clean one's teeth verb general
təmizləmək clean out verb general
ağartmaq clean perfectly verb general
mahlıclamaq clean the cotton from seeds verb general
kağıza köçürmək commit to paper verb general
kağıza bükmək enclose in paper verb general
kağıza bükmək fold in paper verb general
kağızı cızıqlamaq line paper verb general
kağızlamaq line with paper verb general
kağızlatdırmaq make smb. paper verb general
kağızlamaq paper verb general
kağız çəkmək paper the wall verb general
divarı kağızlamaq paper the wall verb general
kağızı deşmək perforate the paper verb general
məruzə oxumaq read a paper verb general
yuyub-təmizləmək wash clean verb general
kağıza bükmək wrap up in paper verb general
qaydaya salmaq clean verb general
səliqəyə salmaq clean verb general
silib süpürmək clean verb general
yığışdırmaq clean verb general
silmək clean verb general
yumaq clean verb general
saflaşdırmaq clean verb general
yumaq clean verb general
cilalamaq clean verb general
təmiz clean adjective general
səliqəli clean-cut adjective general
təmiz clean-cut adjective general
yaraşıqlı clean-cut adjective general
doğru clean-fingered adjective general
düz clean-fingered adjective general
namuslu clean-fingered adjective general
səmimi clean-fingered adjective general
təmiz clean-fingered adjective general
vicdanlı clean-fingered adjective general
düz clean-handed adjective general
əli təmiz clean-handed adjective general
təmiz clean-handed adjective general
boylu clean-limbed adjective general
boylu-buxunlu clean-limbed adjective general
qamətli clean-limbed adjective general
qədd-qamətli clean-limbed adjective general
üzü təmiz qırxılmış clean-shaven adjective general
təraş edilmiş clean-shaven adjective general
kağız paper adjective general
kağızdan qayrılmış paper adjective general
arı clean adjective general
cavahir clean adjective general
pak clean adjective general
pakizə clean adjective general
zibilsiz clean adjective general
təmiz qırxılmış clean-shaved adjective general
təmiz yuyulmuş clean-washed adjective general
kağızlı lined with paper adjective general
kağızkəsən paper-cutting adjective general
tərtəmiz quite clean adjective general
səliqəli clean adjective general
aydın clean-cut adjective general
dəqiq clean-cut adjective general
comərd clean adjective general
səxavətli clean adjective general
yaxşı clean adjective general
işlənməmiş clean adjective general
təzə clean adjective general
qarışığı olmayan clean adjective general
xalis clean adjective general
büsbütün clean adverb general
tam clean adverb general
tamam clean adverb general
tamamilə clean adverb general
təmizcə quite clean adverb general
düz clean adverb general
seçki bülleteni ballot paper phrases general
basma kağız blotting paper phrases general
qurudan kağız blotting paper phrases general
suçəkən kağız blotting paper phrases general
sarğı kağızı brown paper phrases general
sarğılıq kağızı brown paper phrases general
kopiya kağızı carbon paper phrases general
kopirka carbon paper phrases general
möhkəm kağız cartridge paper phrases general
qablama kağızı casing paper phrases general
qablamaq üçün kağız casing paper phrases general
siyahıya almaq üçün blank census paper phrases general
sorğu blankı census paper phrases general
papiros kağızı cigarette paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
birdəfəlik istifadə üçün kağız dəsmal disposable paper towel phrases general
kimyəvi üsulla təmizləmək dry clean phrases general
sorğu anketi examination paper phrases general
sorğu vərəqəsi examination paper phrases general
moda jurnalı fashion paper phrases general
gərəksiz fit fo the waste-paper-basket phrases general
heç bir işə yaramayan fit fo the waste-paper-basket phrases general
tullantı fit fo the waste-paper-basket phrases general
sumbata glass paper phrases general
millimetrik kağız graph paper phrases general
yazılı formada on paper phrases general
yazılmış on paper phrases general
evlərə qəzet paylayan oğlan paper boy phrases general
kağız qısqacı paper clip phrases general
əskinas paper currency phrases general
kağız pul paper currency phrases general
kağız sancağı paper fastener phrases general
kağız üçün qovluq paper folder phrases general
divar kağızı çəkən paper hanger phrases general
kağız bıçağı paper knife phrases general
kağız fabriki paper mill phrases general
kağız pul paper money phrases general
press-papye paper weight phrases general
basma paper weight phrases general
yazmağa başlamaq put pen to paper phrases general
yazmaq put pen to paper phrases general
düyü kağızı rice paper phrases general
yazmağa başlamaq set pen to paper phrases general
təmiz süpürmək sweep clean phrases general
tozsoranla təmizləmək vacuum-clean phrases general
seçki bülleteni voting-paper phrases general
poçt kağızı writing paper phrases general
yazı kağızı writing paper phrases general
tol tar paper phrases building
kağızkəsən maşın paper cutter phrases polygraph
imtahan bileti examination paper phrases general
nəzəri olaraq on paper phrases general
yeyib qurtarmaq sweep clean phrases figurative meaning
bükmə maşını paper folder phrases polygraph
bükücü maşın paper folder phrases polygraph
qondarma on paper phrases general
saxta on paper phrases general
uydurma on paper phrases general
bax: paper-knife paper knives plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
clean paper yazılmamış kağız noun general