• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of clench one's tooth (56 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sıxma clench noun general
süd dişlər fore-tooth noun general
qabaq diş fore-tooth noun general
diş tooth noun general
kəsici diş cutting tooth noun general
protez false tooth noun general
süd dişi first-tooth noun general
laxlayan diş loose tooth noun general
süd dişi milk tooth noun general
diş tozu tooth-powder noun general
ağıl dişi wisdom tooth noun general
azı diş cheek-tooth noun anatomical
basma clench noun general
diş tooth noun technical
qısmaq clench verb general
sıxmaq clench verb general
yummaq clench verb general
qıcamaq clench verb general
qıcımaq clench verb general
yumruğunu sıxmaq clench one's fist verb general
düyümləmək clench one's fists verb general
dişlərini bir-birinə sıxmaq clench one's teeth verb general
dişlərini qıcımaq clench one's teeth verb general
dişə qapaq qoymaq crown a tooth verb general
qapaq salmaq crown a tooth verb general
dişi çıxarmaq extract a tooth verb general
dişini çəkmək extract out a tooth verb general
dişinə plomb qoymaq fill a tooth verb general
dişə plomb qoymaq fill a tooth verb general
dişini çəkmək pull out a tooth verb general
dişinə plomb qoymaq stop a tooth verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
xırdadişli fine-tooth adjective general
xırdadişli small-tooth adjective general
diş tooth adjective general
dişəbənzər tooth-shaped adjective general
süd dişi baby tooth phrases general
kəsici diş cutting tooth phrases general
ön diş cutting tooth phrases general
dişlərini qıcırtmaq grit one's tooth phrases general
yeməkdə tələbkar olmaq have a dainty tooth phrases general
şirinsevən olmaq have a sweet tooth phrases general
şirniyyat sevən olmaq have a sweet tooth phrases general
alt diş lower tooth phrases general
süd dişi milk tooth phrases general
plomb qoymaq stop a tooth phrases general
dişlə dırnaqla tooth and nail phrases general
hər vasitə ilə tooth and nail phrases general
ağıl dişi wisdom tooth phrases general
olmazın sözlər demək say tooth and nail phrases general
çalışmaq work tooth and nail phrases general
işləmək work tooth and nail phrases general
kəsici diş incisive tooth phrases anatomical
qabaq diş incisive tooth phrases anatomical
kəsici diş front tooth phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
clench one's tooth dişlərini sıxmaq phrases general