• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cloud point (149 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kontrol-buraxılış məntəqəsi check-point noun general
bulud cloud noun general
qara bulud cloud noun general
dağın başını alan qara bulud helm-cloud noun general
iynənin ucu needle-point noun general
sancağın ucu pin-point noun general
uc point noun general
başlanğıc nöqtəsi starting-point noun general
dönüş nöqtəsi turning-point noun general
həlledici an turning-point noun general
diyircəkli qələm ball-point pen noun general
qara bulud black cloud noun general
qaynama nöqtəsi boiling point noun general
qaynama temperaturu boiling point noun general
donma temperaturu chill point of oils noun general
ölü nöqtə dead point noun general
alışma temperaturu flash point noun general
donma nöqtəsi freezing point noun general
donma temperaturu freezing point noun general
işin cövhəri main point noun general
məğz main point noun general
məna main point noun general
xülasə main point noun general
mübahisəli məsələ moot point noun general
əsl point noun general
iti uc point noun general
müzakirə mövzusu point at issue noun general
kəsişmə nöqtəsi point of intersection noun general
işin məğzi point of the matter noun general
nöqteyi-nəzər point of view noun general
yanaşma point of view noun general
krujeva point-lace noun general
qələmucu point-protector noun general
karandaş ucluğu point-protector noun general
depressor pour-point depressant noun general
isnad nöqtəsi reference point noun general
başlanqıc nöqtəsi starting point noun general
son nöqtə terminal point noun general
zenit top point noun general
dönüş turning point noun general
atəş nöqtəsi firing-point noun military
burum cloud noun general
sütun cloud noun general
cüzi pin-point noun general
çox az pin-point noun general
işarə point noun general
nöqtə point noun general
böhran turning-point noun general
dönüş turning-point noun general
bir yığın cloud noun general
çoxlu cloud noun general
külli miqdar cloud noun general
minlərcə cloud noun general
onluq kəsri tam ədəddən ayıran nöqtə point noun mathematics
örtü cloud noun general
örtük cloud noun general
pərdə cloud noun general
məntəqə point noun general
yer point noun general
an point noun general
vaxt point noun general
xal point noun sport
bənd point noun general
fikir point noun general
məqsəd point noun general
məram point noun general
niyyət point noun general
fərqləndirici cəhət point noun general
buludla örtmək cloud verb general
buludla örtülmək cloud verb general
dəqiq göstərmək pin-point verb general
dəqiq təyin etmək pin-point verb general
göstərmək point verb general
işarə etmək point verb general
nişan vermək point verb general
öz fikrini müdafiə etmək assert one's point of view verb general
hazırlaşmaq be on the point verb general
dumanaşdırmaq cloud verb general
dumanlatdırmaq cloud verb general
büdrəmək get off the point verb general
irad tutmaq point out a defect verb general
fakt göstərmək point to a fact verb general
yerli-dibli boyun qaçırmaq refuse point-blank verb general
yerli-dibli imtina etmək refuse point-blank verb general
öz fikrindən imtina etmək renounce one's point of view verb general
əhvalını korlamaq cloud verb general
əhvalını pozmaq cloud verb general
kədərləndirmək cloud verb general
qəmləndirmək cloud verb general
cəmləşdirmək pin-point verb general
hədəfə götürmək point verb general
istiqamətləndirmək point verb general
nişan almaq point verb general
yönəltmək point verb general
əhvalı pozulmaq cloud verb general
pərt olmaq cloud verb general
qanı qaralmaq cloud verb general
şahidlik etmək point verb general
hədəfin yerini müəyyən etmək pin-point verb military
ləkələmək cloud verb general
çərtmək point verb general
itiləmək point verb general
qədləmək point verb general
şişləmək point verb general
bulandırmaq cloud verb general
dumanlandırmaq cloud verb general
dumanlanmaq cloud verb general
buluda bürünmüş cloud-capped adjective general
buludla çulğalanmış cloud-capped adjective general
buluda bürünmüş cloud-capt adjective general
buludla çulğalanmış cloud-capt adjective general
ülvi beyond the cloud adjective general
dilönü point adjective general
bütün bəndlər üzrə at every point adverb general
yerli-yersiz not to the point adverb general
bənd-bənd point by point adverb general
maddə-maddə point by point adverb general
bu baxımdan point of from this point of view adverb general
işin əsli point of the matter adverb general
yerli-dibli point-blank adverb general
yerli-köklü point-blank adverb general
rast to the point adverb general
sərrast to the point adverb general
üzrə on the point of preposition general
diyircəkli qələm ball-point pen phrases general
qısa və məqsədyönlü brief and to the point phrases general
Hər gecənin bir gündüzü var Every cloud has a silver lining phrases general
nöqtə full point phrases general
əslində in point of fact phrases general
həqiqətən in point of fact phrases general
ərimə dərəcəsi melting point phrases general
ərimə nöqtəsi melting point phrases general
ağıl vermək point a moral phrases general
məsləhət vermək point a moral phrases general
öyüd vermək point a moral phrases general
tərbiyələndirmək point a moral phrases general
baxım point of view phrases general
nöqteyi-nəzər point of view phrases general
qeyd etmək point out phrases general
xal götürmək score a point phrases general
xal yığmaq score a point phrases general
dayaq nöqtəsi supporting point phrases general
su təchizatı məntəqəsi water point phrases general
Bunun işə dəxli yoxdur It's beside the point phrases general
donma nöqtəsi freezing point phrases physics
Mak Burney nöqtəsi Mc Burney's point phrases anatomical
göstərmək point out phrases general
bərpa nöqtəsi restore point phrases computer
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
cloud point bulanma temperaturu noun general