• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of common interest (91 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
icma topraqları common noun general
maraq interest noun general
mənfəətini güdmə self-interest noun general
mənfəətpərəstlik self-interest noun general
tamahkarlıq self-interest noun general
qardaşlıq məzarı common grave noun general
icma torpağı common land noun general
örüş common pasture noun general
əl toxnağı common ram noun general
şayiə common talk noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
faizli borc interest-bearing loan noun general
şəxsi-qərəz personal interest noun general
dövlətpərəstlik self-interest noun general
mənəvi maraq spiritual interest noun general
örüş common noun general
ümumi otlaq common noun general
mənafe interest noun general
mənfəət interest noun general
qazanc interest noun general
xeyir interest noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
pay interest noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
faiz interest noun general
faizlə gəlir interest noun general
maraq doğurmaq interest verb general
maraqlandırmaq interest verb general
maraqlanmaq interest verb general
geniş işlədilmək be in common usage verb general
həvəsi olmaq have interest verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
soyumaq lose interest verb general
birlikdə hərəkət etmək make common cause verb general
həvəs doğurmaq rouse interest verb general
maraq yaratmaq rouse interest verb general
maraqlandırmaq rouse interest verb general
həvəsləndirmək stimulate the interest verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
bir yerdə common adjective general
birgə common adjective general
əlbir common adjective general
ortaq common adjective general
ümumi common adjective general
faizsiz bearing no interest adjective general
bazarı common adjective general
ellilik common adjective general
müştərək common adjective general
faizli interest-bearing adjective general
anlaqsız lacking common sense adjective general
icma common adjective general
ictimai common adjective general
adi common adjective general
çoxişlənən common adjective general
geniş yayılmış common adjective general
kobud common adjective general
qaba common adjective general
vulqar common adjective general
böyük faizlə at high interest adverb general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
yekdil by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
əlbir in common adverb general
maraqla with interest adverb general
ümumi otaq common room phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
biriylə birləşib əlbir olmaq make common cause with phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
maraq doğurmaq rouse interest phrases general
maraq oyatmaq rouse interest phrases general
şəxsi maraq sectional interest phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
maraq dairəsi sphere of interest phrases general
maraqlanmaq take an interest in phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
boyaqotu common madder phrases botanical
sadə kəsr common fraction phrases mathematics
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
qızılçətirotu common centaury emphatic pronou botanical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
common interest ümumi maraqlar phrases general