• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of common talk (148 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
icma topraqları common noun general
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
qardaşlıq məzarı common grave noun general
icma torpağı common land noun general
örüş common pasture noun general
əl toxnağı common ram noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
acıdillilik malicious talk noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
örüş common noun general
ümumi otlaq common noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
danışmaq talk verb general
dinmək talk verb general
geniş işlədilmək be in common usage verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
birlikdə hərəkət etmək make common cause verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
bir yerdə common adjective general
birgə common adjective general
əlbir common adjective general
ortaq common adjective general
ümumi common adjective general
bazarı common adjective general
ellilik common adjective general
müştərək common adjective general
anlaqsız lacking common sense adjective general
icma common adjective general
ictimai common adjective general
adi common adjective general
çoxişlənən common adjective general
geniş yayılmış common adjective general
kobud common adjective general
qaba common adjective general
vulqar common adjective general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
yekdil by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
əlbir in common adverb general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi otaq common room phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
biriylə birləşib əlbir olmaq make common cause with phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
boyaqotu common madder phrases botanical
açıq danışmaq talk turkey phrases American
sadə kəsr common fraction phrases mathematics
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
səmimi danışıq straight talk phrases general
qızılçətirotu common centaury emphatic pronou botanical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
common talk şayiə noun general
common be a matter of common talk aləmin ağzında saqqız olmaq phrases general