• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of common touch (150 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
icma topraqları common noun general
dəymə touch noun general
əl vurma touch noun general
toxunma touch noun general
təhlükəli iş touch-and-go noun general
təhlükəli vəziyyət touch-and-go noun general
xətərli iş touch-and-go noun general
xətərli vəziyyət touch-and-go noun general
dəymədüşər touch-me-not noun general
prob vurma iynəsi touch-needle noun general
qardaşlıq məzarı common grave noun general
icma torpağı common land noun general
örüş common pasture noun general
əl toxnağı common ram noun general
şayiə common talk noun general
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
təmas touch noun general
küsəyən adam touch-me-not noun general
küsdümçiçəyi touch-me-not noun general
yan xətt touch-line noun sport
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
retuş after-touch noun photography
örüş common noun general
ümumi otlaq common noun general
əlaqə touch noun general
münasibət touch noun general
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not noun general
tabu touch-me-not noun general
qol touch-down noun sport
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
lamisə touch noun general
toxunma hissi touch noun general
xınagülü touch-me-not noun botanical
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
cizgi touch noun general
ştrix touch noun general
səciyyəvi xüsusiyyət touch noun general
xassə touch noun general
yanaşma touch noun general
yaxınlaşma touch noun general
bir az touch noun general
bir çimdik touch noun general
zərrə touch noun general
yüngül tutma touch noun general
tərz touch noun general
üsul touch noun general
sınaq touch noun general
sınama touch noun general
fırıldaqla qoparma touch noun rude word
hədələməklə qoparma touch noun rude word
zorla qoparma touch noun rude word
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
dəymək touch verb general
əl vurmaq touch verb general
toxunmaq touch verb general
geniş işlədilmək be in common usage verb general
kontaktda olmaq be in touch with verb general
qurdalatmaq cause smb. to touch verb general
dəydirmək cause to touch verb general
bağlanmaq get into touch verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
ayrı düşmək lose touch verb general
birlikdə hərəkət etmək make common cause verb general
əl dəymək touch verb general
toxunmaq touch on verb general
yüngül toxunmaq touch slightly verb general
aid olmaq touch verb general
dəxli olmaq touch verb general
korlamaq touch verb general
yüngül zərər vermək touch verb general
təsir göstərmək touch verb general
əlaqədə olmaq touch verb general
təmasda olmaq touch verb general
almaq touch verb general
qoparmaq touch verb general
bir yerdə common adjective general
birgə common adjective general
əlbir common adjective general
ortaq common adjective general
ümumi common adjective general
bazarı common adjective general
ellilik common adjective general
müştərək common adjective general
anlaqsız lacking common sense adjective general
küsəyən touch-me-not adjective general
qatılı with a touch of adjective general
icma common adjective general
ictimai common adjective general
adi common adjective general
çoxişlənən common adjective general
geniş yayılmış common adjective general
kobud common adjective general
qaba common adjective general
vulqar common adjective general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
yekdil by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
əqlin xilafına contradictory to common sense adverb general
əlbir in common adverb general
sınağa çəkmək bring to the touch phrases general
sınamaq bring to the touch phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi otaq common room phrases general
sağlam fikir common sense phrases general
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
Mənim onunla heç bir işim yoxdur I wouldn't touch him with a pair of tongs phrases general
əlinin altında in touch phrases general
yaxında in touch phrases general
bir kəslə təmasda in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqəni itirmək lose touch with smb. phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
biriylə birləşib əlbir olmaq make common cause with phrases general
sınağa çəkmək put to the touch phrases general
sınamaq put to the touch phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
limana daxil olmaq touch at a port phrases general
son həddə çatmaq touch bottom phrases general
yerə enmək touch down phrases general
salamlamaq touch hat phrases general
şübhəli müəssisə ilə iş görmək touch pitch phrases general
şübhəli şəxslə iş görmək touch pitch phrases general
üzüb sahilə çıxmaq touch shore phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
hədəfə düşmək touch the spot phrases general
yerinə düşmək touch the spot phrases general
zəif damarında tutmaq touch to the quick phrases general
cəld çap edən makinaçı touch typist phrases general
Göz dəyməsin! Touch wood! phrases general
əlinin altında within touch phrases general
yaxında within touch phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
Dəymə! Don't touch! phrases general
namxuda! touch wood! phrases general
boyaqotu common madder phrases botanical
sadə kəsr common fraction phrases mathematics
yan xəttdən kənar in touch phrases sport
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
daxil olmaq touch at phrases nautical
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
məsələnin mahiyyətinə varmaq touch bottom phrases general
qızılçətirotu common centaury emphatic pronou botanical
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
common touch yoldaşlıq hissi phrases general
vero