• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cross one's mind (259 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
xaç cross noun general
xaç gəzdirən cross-bearer noun general
ingilis parlamentində müstəqil deputatlar üçün skamya cross-bench noun general
parlamentin müstəqil deputatı cross-bencher noun general
calaq cross-breed noun general
hibrid cross-breed noun general
metis cross-breed noun general
mələs cross-breed noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
dolaşıq sorğu-sual cross-examination noun general
çaşlıq cross-eye noun general
çəpgözlük cross-eye noun general
çəplik cross-eye noun general
ikinci sərlövhə cross-heading noun general
yarımsərlövhə cross-heading noun general
qarşıdan əsən külək cross-headwind noun general
yandan əsən külək cross-headwind noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light noun general
köndələn atılan tir cross-piece noun general
mübahisəli məqsəd cross-purpose noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-road noun general
kəsişən yol cross-road noun general
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
şpal cross-tie noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-way noun general
kəsişən yol cross-way noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
yaddaş mind noun general
ruhi əzab anguish of mind noun general
acıqlılıq being cross noun general
səlib cross noun general
ştanq cross-bar noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
kəsə yol cross-cut noun general
qıyıqgöz cross-eyed noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
eninə kəsik cross-section noun general
əhvali-ruhiyyə frame of mind noun general
kef-damaq frame of mind noun general
sağlamdüşüncəlilik having sober mind noun general
insan əqli human mind noun general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti International Red Cross Organization noun general
fikir lucid mind noun general
zehniaçıqlıq lucidity of mind noun general
ağıl mind noun general
ağıl-kamal mind noun general
dərrakə mind noun general
idrak mind noun general
kamal mind noun general
zehin mind noun general
ruhi sakitlik peace of mind noun general
psixika state of mind noun general
daim donquldayan qız cross-patch noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
kross cross-country noun sport
çarpaz atəş cross-fire noun military
çarmıx cross noun general
çarmıxa çəkmə cross noun general
köndələn kəsik cross-cut noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
dördyol ağzı cross-road noun general
dördyol ağzı cross-way noun general
düşüncə mind noun general
düşüncə tərzi mind noun general
hiss mind noun general
istək mind noun general
niyyət mind noun general
telepat mind reader noun general
çarpaz cross-piece noun technical
krestavina cross-piece noun technical
xaçşəkilli başdaşı cross noun general
həlledici an cross-road noun general
yolayrıcı cross-road noun general
həlledici an cross-way noun general
yolayrıcı cross-way noun general
xaç formasında orden cross noun general
xaçpərəstlik cross noun general
xristian dini cross noun general
xristianlıq cross noun general
kəsişmə cross noun computer
çarpaz istinad cross-reference noun computer
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
kəsişmək criss-cross verb general
üstündən xaç çəkmək criss-cross verb general
keçmək cross verb general
pozmaq cross off verb general
qaralamaq cross off verb general
silmək cross off verb general
çıxarmaq cross off verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
pozmaq cross out verb general
qaralamaq cross out verb general
baxmaq mind verb general
qayğısına qalmaq mind verb general
acıqlanmaq be cross verb general
ölçüb-biçilmək be turned over in one's mind verb general
ölçülüb-biçilmək be turned over in one's mind verb general
ağılda tutmaq bear in mind verb general
çarpazlatmaq cause smb. to cross verb general
ətəyindən daşı tökmək change one's mind verb general
fikirini dəyişmək change one's mind verb general
xəyalından daşınmaq change one's mind verb general
fikrindən daşınmaq change one's mind verb general
kəsişmək cross verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qələm çəkmək cross out verb general
silmək cross out verb general
sərhədi addamaq cross the frontier verb general
donuxmaq go out of one's mind verb general
xatırlamaq keep in mind verb general
böyələkləndirmək make cross verb general
kəsdirmək make up one's mind verb general
ayaq basmamaq never cross the threshold verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
arxayınlatmaq set smb.'s mind at rest verb general
xaç qoymaq sign with a cross verb general
ölçüb-biçmək turn over in one's mind verb general
düşünüb-daşınmaq turn over in one's mind verb general
aldanmaq double-cross verb spoken language
aldatmaq double-cross verb spoken language
fırıldaq gəlmək double-cross verb spoken language
hiylə gəlmək double-cross verb spoken language
kələk gəlmək double-cross verb spoken language
tovlamaq double-cross verb spoken language
çarpazlaşdırmaq criss-cross verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
diqqət yetirmək mind verb general
ehtiyatlı olmaq mind verb general
özünü qorumaq mind verb general
aralanmaq cross verb general
ayrılmaq cross verb general
etiraz etmək mind verb general
narahat olmaq mind verb general
çarpazlamaq cross verb general
üst-üstə aşırmaq cross verb general
üst-üstə qoymaq cross verb general
çarpaz criss-cross adjective general
çarpazlaşan criss-cross adjective general
çarpaz cross adjective general
kəsişən cross adjective general
köndələn cross adjective general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
çarpaz cross-cut adjective general
bardaş cross-legged adjective general
yol arasında olan cross-road adjective general
yol arasında olan cross-way adjective general
ala-çarpaz cross adjective general
çəpgöz cross-eyed adjective general
en kəsiyi cross-section adjective general
xaçvarı cross-shaped adjective general
aldanma double-cross adjective spoken language
aldatma double-cross adjective spoken language
biclik double-cross adjective spoken language
fırıldaq double-cross adjective spoken language
hiylə double-cross adjective spoken language
kələk double-cross adjective spoken language
tələ double-cross adjective spoken language
yalan double-cross adjective spoken language
əks cross adjective general
qarşı cross adjective general
tərəddüd edən cross-road adjective general
tərəddüd edən cross-way adjective general
əlverişsiz cross adjective general
zidd cross adjective general
acıqlı cross adjective general
hirsli cross adjective general
qeyzli cross adjective general
qəzəbli cross adjective general
tündxasiyyət cross adjective general
kəsişmə cross adjective computer
çal-çarpaz criss-cross adverb general
çarpaz şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki şəkildə cross-wise adverb general
xəyalən in one's mind adverb general
mənim mülahizəmə görə to my mind adverb general
mənim nöqteyi-nəzərimcə to my mind adverb general
mənim nəzərimcə to my mind adverb general
rəyincə to one's mind adverb general
çəpəki criss-cross adverb general
çəpinə criss-cross adverb general
əksinə criss-cross adverb figurative meaning
tərsinə criss-cross adverb figurative meaning
hərtərəfli təhsil almış adam a well furnished mind phrases general
huşsuzluq absence of mind phrases general
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
höcətləşmək be at cross-purpose phrases general
unutmamaq bear in mind phrases general
yadda saxlamaq bear in mind phrases general
xatırlatmaq call to mind phrases general
yadına salmaq call to mind phrases general
rastlaşmaq cross one's path phrases general
qarşılaşmaq cross one's path phrases general
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting phrases general
əhval frame of mind phrases general
əhval-ruhiyyə frame of mind phrases general
hal frame of mind phrases general
kef frame of mind phrases general
ovqat frame of mind phrases general
üzünə demək give a bit of one's mind phrases general
gözünün içinə demək give a bit of one's mind phrases general
ağlı qaçmaq go out of mind phrases general
ağlını itirmək go out of mind phrases general
dəli olmaq go out of mind phrases general
Böyük xaç ordeni Grand Cross phrases general
düşüncə tərzi habit of mind phrases general
düşünmək have in mind phrases general
fikrində tutmaq have in mind phrases general
nəzərə almaq have in mind phrases general
niyyətində olmaq have in mind phrases general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç İnternational Red Cross phrases general
unutmamaq keep in mind phrases general
yadda saxlamaq keep in mind phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
qərar almaq make up one's mind phrases general
qərara gəlmək make up one's mind phrases general
ehtiyyatı əldən qoymamaq mind one's P's and Q's phrases general
ehtiyyatı əldən verməmək mind one's P's and Q's phrases general
öz sözlərinə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
özünə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
öz işinlə məşğul ol mind your own business phrases general
dar düşüncə narrow mind phrases general
ağlı başında olmamaq out of mind phrases general
çaşıb qalmaq out of mind phrases general
nə etdiyini bilməmək out of mind phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
özünü itirməmə precense of mind phrases general
zirəklik precense of mind phrases general
fəhmlilik quick mind phrases general
iti ağıl quick mind phrases general
bir kəsin fikrini oxumaq read smb.'s mind phrases general
Qırmızı Xaç Red Cross phrases general
bir kəsə təsəlli vermək relieve smb.'s mind phrases general
bir kəsə təskinlik vermək relieve smb.'s mind phrases general
bir kəsi sakitləşdirmək relieve smb.'s mind phrases general
bir kəsi sakitləşdirmək set smb.'s mind at rest phrases general
bardaş qurmaq sit cross-legged phrases general
Sağlam bədəndə sağlam ruh olar Sound mind in a sound body phrases general
ürəyindən keçəni demək speak one's mind phrases general
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's phrases general
boş ver never mind phrases general
eybi yox never mind phrases general
özünü arxayın hiss etmək be easy in one's mind phrases general
Ehmallı olun! Mind out! phrases general
ha! mind! phrases general
Avaraçılıq ağlı kütləşdirir Idleness rusts the mind phrases proverb
Çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar Nothing is impossible to a willing mind phrases proverb
Səbr ilə halva bişər ey qora səndən Nothing is impossible to a willing mind phrases proverb
mane olmaq cross one's path phrases general
yol vermək cross one's path phrases general
eyb etməz never mind phrases general
narahat olma never mind phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
cross one's mind ağlına fikir gəlmək phrases general
cross one's mind başına fikir gəlmək phrases general