• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cross piece (229 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
xaç cross noun general
xaç gəzdirən cross-bearer noun general
ingilis parlamentində müstəqil deputatlar üçün skamya cross-bench noun general
parlamentin müstəqil deputatı cross-bencher noun general
calaq cross-breed noun general
hibrid cross-breed noun general
metis cross-breed noun general
mələs cross-breed noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
dolaşıq sorğu-sual cross-examination noun general
çaşlıq cross-eye noun general
çəpgözlük cross-eye noun general
çəplik cross-eye noun general
ikinci sərlövhə cross-heading noun general
yarımsərlövhə cross-heading noun general
qarşıdan əsən külək cross-headwind noun general
yandan əsən külək cross-headwind noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light noun general
köndələn atılan tir cross-piece noun general
mübahisəli məqsəd cross-purpose noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-road noun general
kəsişən yol cross-road noun general
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
şpal cross-tie noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-way noun general
kəsişən yol cross-way noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
bir parça piece noun general
bir tikə piece noun general
parça piece noun general
tikə piece noun general
dənə-dənə istehsal olunan mallar piece-goods noun general
ədalı mallar piece-goods noun general
bir qırıq a piece noun general
bir qırıq çörək a piece of bread noun general
əymə angle piece noun general
acıqlılıq being cross noun general
səlib cross noun general
ştanq cross-bar noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
kəsə yol cross-cut noun general
qıyıqgöz cross-eyed noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
eninə kəsik cross-section noun general
yarımmanatlıq fifty-copeck piece noun general
ov tüfəngi fowling-piece noun general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti International Red Cross Organization noun general
para-para piece noun general
qırtıq piece noun general
şey piece noun general
loğma piece of bread noun general
səda piece of news noun general
soraq piece of news noun general
kəmsik piece of rope noun general
ədədi mallar piece-goods noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-rate pay noun general
işəmuzdçuluq piece-work noun general
işəmuzd əmək haqqı piece-work payment noun general
işəmuzdçu piece-worker noun general
poqon shoulder-piece noun general
daim donquldayan qız cross-patch noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
kross cross-country noun sport
çarpaz atəş cross-fire noun military
çarmıx cross noun general
çarmıxa çəkmə cross noun general
köndələn kəsik cross-cut noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
dördyol ağzı cross-road noun general
dördyol ağzı cross-way noun general
sahə piece noun general
çarpaz cross-piece noun technical
krestavina cross-piece noun technical
xaçşəkilli başdaşı cross noun general
həlledici an cross-road noun general
yolayrıcı cross-road noun general
həlledici an cross-way noun general
yolayrıcı cross-way noun general
dənə piece noun general
xaç formasında orden cross noun general
incəsənət əsəri piece noun general
şəkil piece noun general
tablo piece noun general
xaçpərəstlik cross noun general
xristian dini cross noun general
xristianlıq cross noun general
qısa həcmli ədəbi əsər piece noun general
kəsişmə cross noun computer
çarpaz istinad cross-reference noun computer
hissə piece noun computer
pul piece noun general
sikkə piece noun general
fiqur piece noun chess
atəş vasitələri piece noun military
idman alətləri piece noun sport
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
kəsişmək criss-cross verb general
üstündən xaç çəkmək criss-cross verb general
keçmək cross verb general
pozmaq cross off verb general
qaralamaq cross off verb general
silmək cross off verb general
çıxarmaq cross off verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
pozmaq cross out verb general
qaralamaq cross out verb general
ayrı-ayrı hissələrdən tikmək piece verb general
ayrı-ayrı hissələrdən yığmaq piece verb general
birləşdirmək piece verb general
acıqlanmaq be cross verb general
çarpazlatmaq cause smb. to cross verb general
kəsişmək cross verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qələm çəkmək cross out verb general
silmək cross out verb general
sərhədi addamaq cross the frontier verb general
böyələkləndirmək make cross verb general
ayaq basmamaq never cross the threshold verb general
dənə-dənə satmaq sell by the piece verb general
xaç qoymaq sign with a cross verb general
aldanmaq double-cross verb spoken language
aldatmaq double-cross verb spoken language
fırıldaq gəlmək double-cross verb spoken language
hiylə gəlmək double-cross verb spoken language
kələk gəlmək double-cross verb spoken language
tovlamaq double-cross verb spoken language
çarpazlaşdırmaq criss-cross verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
çitəmək piece verb general
təmir etmək piece verb general
yamamaq piece verb general
aralanmaq cross verb general
ayrılmaq cross verb general
çarpazlamaq cross verb general
üst-üstə aşırmaq cross verb general
üst-üstə qoymaq cross verb general
çarpaz criss-cross adjective general
çarpazlaşan criss-cross adjective general
çarpaz cross adjective general
kəsişən cross adjective general
köndələn cross adjective general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
çarpaz cross-cut adjective general
bardaş cross-legged adjective general
yol arasında olan cross-road adjective general
yol arasında olan cross-way adjective general
dənəmuzd by the piece adjective general
ala-çarpaz cross adjective general
çəpgöz cross-eyed adjective general
en kəsiyi cross-section adjective general
xaçvarı cross-shaped adjective general
ədədi piece adjective general
aralıq piece of scandal adjective general
aldanma double-cross adjective spoken language
aldatma double-cross adjective spoken language
biclik double-cross adjective spoken language
fırıldaq double-cross adjective spoken language
hiylə double-cross adjective spoken language
kələk double-cross adjective spoken language
tələ double-cross adjective spoken language
yalan double-cross adjective spoken language
əks cross adjective general
qarşı cross adjective general
tərəddüd edən cross-road adjective general
tərəddüd edən cross-way adjective general
əlverişsiz cross adjective general
zidd cross adjective general
acıqlı cross adjective general
hirsli cross adjective general
qeyzli cross adjective general
qəzəbli cross adjective general
tündxasiyyət cross adjective general
kəsişmə cross adjective computer
çal-çarpaz criss-cross adverb general
çarpaz şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki şəkildə cross-wise adverb general
bir qırtıq a piece adverb general
dənə-dənə by the piece adverb general
parça-parça piece by piece adverb general
xırda-xırda piece by piece adverb general
qırtıq-qırtıq piece by piece adverb general
çəpəki criss-cross adverb general
çəpinə criss-cross adverb general
əksinə criss-cross adverb figurative meaning
tərsinə criss-cross adverb figurative meaning
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
höcətləşmək be at cross-purpose phrases general
buxarı lövhəsi chimney piece phrases general
ağlına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
başına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
rastlaşmaq cross one's path phrases general
qarşılaşmaq cross one's path phrases general
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting phrases general
quş tüfəngi fowling piece phrases general
ov tüfəngi fowling piece phrases general
Böyük xaç ordeni Grand Cross phrases general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç İnternational Red Cross phrases general
muzey eksponantı museum piece phrases general
əsər piece of work phrases general
piece of work phrases general
birləşdirmək piece together phrases general
bərpa etmək piece up phrases general
təmir etmək piece up phrases general
yamamaq piece up phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
ifadəli oxumaq recite a piece phrases general
təmtəraqla söyləmək recite a piece phrases general
Qırmızı Xaç Red Cross phrases general
bardaş qurmaq sit cross-legged phrases general
ifadəli oxumaq speak a piece phrases general
təmtəraqla söyləmək speak a piece phrases general
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's phrases general
bir fincan limonlu çay cup of tea with a piece of lemon phrases general
icmal məqaləsi think piece phrases spoken language
mane olmaq cross one's path phrases general
yol vermək cross one's path phrases general
çətin iş piece of work phrases general
nitq söyləmək recite a piece phrases general
nitq söyləmək speak a piece phrases general
dava-dalaş piece of work phrases general
qalmaqal piece of work phrases general
səs piece of work phrases general
səs-küy piece of work phrases general