• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cross road (218 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
kəndarası yol by-road noun general
xaç cross noun general
xaç gəzdirən cross-bearer noun general
ingilis parlamentində müstəqil deputatlar üçün skamya cross-bench noun general
parlamentin müstəqil deputatı cross-bencher noun general
calaq cross-breed noun general
hibrid cross-breed noun general
metis cross-breed noun general
mələs cross-breed noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
dolaşıq sorğu-sual cross-examination noun general
çaşlıq cross-eye noun general
çəpgözlük cross-eye noun general
çəplik cross-eye noun general
ikinci sərlövhə cross-heading noun general
yarımsərlövhə cross-heading noun general
qarşıdan əsən külək cross-headwind noun general
yandan əsən külək cross-headwind noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light noun general
köndələn atılan tir cross-piece noun general
mübahisəli məqsəd cross-purpose noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-road noun general
kəsişən yol cross-road noun general
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
şpal cross-tie noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-way noun general
kəsişən yol cross-way noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
torpaq yol earth road noun general
ana xətt high-road noun general
geniş yol high-road noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
şose high-road noun general
avtomagistral motor-road noun general
yol road noun general
yolkəsən bandit on the road noun general
acıqlılıq being cross noun general
səlib cross noun general
ştanq cross-bar noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
kəsə yol cross-cut noun general
qıyıqgöz cross-eyed noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
eninə kəsik cross-section noun general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti International Red Cross Organization noun general
şose macadam road noun general
magistral main road noun general
şahdamar main road noun general
avtomaqistral motor road noun general
reyd road noun general
yol inşası road building noun general
yol inşaatı road building noun general
daşıma road freightage noun general
daşıma road haulage noun general
yol qovşağı road junction noun general
qırmadaş road metal noun general
göstərici road sign noun general
yol işarəsi road sign noun general
yol hərəkəti işarələri road signs noun general
yolkəsənlik robbery on the road noun general
yolun kənarı side of the road noun general
lehməli yol slushy road noun general
ilanvarı yol snaky road noun general
qudronlanmış şose tarmac road noun general
qudronlanmış şose tarred road noun general
daim donquldayan qız cross-patch noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
kross cross-country noun sport
çarpaz atəş cross-fire noun military
dolama yol by-road noun general
dolayı yol by-road noun general
çarmıx cross noun general
çarmıxa çəkmə cross noun general
köndələn kəsik cross-cut noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
dördyol ağzı cross-road noun general
dördyol ağzı cross-way noun general
ana yol high-road noun general
düz yol high-road noun general
ən kəsə yol high-road noun general
əsas yol high-road noun general
şahrah high-road noun general
çarpaz cross-piece noun technical
krestavina cross-piece noun technical
xaçşəkilli başdaşı cross noun general
həlledici an cross-road noun general
yolayrıcı cross-road noun general
həlledici an cross-way noun general
yolayrıcı cross-way noun general
xaç formasında orden cross noun general
xaçpərəstlik cross noun general
xristian dini cross noun general
xristianlıq cross noun general
kəsişmə cross noun computer
çarpaz istinad cross-reference noun computer
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
kəsişmək criss-cross verb general
üstündən xaç çəkmək criss-cross verb general
keçmək cross verb general
pozmaq cross off verb general
qaralamaq cross off verb general
silmək cross off verb general
çıxarmaq cross off verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
pozmaq cross out verb general
qaralamaq cross out verb general
acıqlanmaq be cross verb general
çarpazlatmaq cause smb. to cross verb general
kəsişmək cross verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qələm çəkmək cross out verb general
silmək cross out verb general
sərhədi addamaq cross the frontier verb general
qastrola getmək hit the road verb general
yolu hamarlamaq level a road verb general
böyələkləndirmək make cross verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
ayaq basmamaq never cross the threshold verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
xaç qoymaq sign with a cross verb general
yol qatranlamaq tar a road verb general
yolu qudronlamaq tar a road verb general
yolu genəltmək widen the road verb general
aldanmaq double-cross verb spoken language
aldatmaq double-cross verb spoken language
fırıldaq gəlmək double-cross verb spoken language
hiylə gəlmək double-cross verb spoken language
kələk gəlmək double-cross verb spoken language
tovlamaq double-cross verb spoken language
çarpazlaşdırmaq criss-cross verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
aralanmaq cross verb general
ayrılmaq cross verb general
çarpazlamaq cross verb general
üst-üstə aşırmaq cross verb general
üst-üstə qoymaq cross verb general
çarpaz criss-cross adjective general
çarpazlaşan criss-cross adjective general
çarpaz cross adjective general
kəsişən cross adjective general
köndələn cross adjective general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
çarpaz cross-cut adjective general
bardaş cross-legged adjective general
yol arasında olan cross-road adjective general
yol arasında olan cross-way adjective general
kəsə by-road adjective general
ala-çarpaz cross adjective general
çəpgöz cross-eyed adjective general
en kəsiyi cross-section adjective general
xaçvarı cross-shaped adjective general
torpaq dirt road adjective general
yol road adjective general
aldanma double-cross adjective spoken language
aldatma double-cross adjective spoken language
biclik double-cross adjective spoken language
fırıldaq double-cross adjective spoken language
hiylə double-cross adjective spoken language
kələk double-cross adjective spoken language
tələ double-cross adjective spoken language
yalan double-cross adjective spoken language
əks cross adjective general
qarşı cross adjective general
tərəddüd edən cross-road adjective general
tərəddüd edən cross-way adjective general
əlverişsiz cross adjective general
zidd cross adjective general
acıqlı cross adjective general
hirsli cross adjective general
qeyzli cross adjective general
qəzəbli cross adjective general
tündxasiyyət cross adjective general
kəsişmə cross adjective computer
çal-çarpaz criss-cross adverb general
çarpaz şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki criss-cross adverb general
çəpinə criss-cross adverb general
əksinə criss-cross adverb figurative meaning
tərsinə criss-cross adverb figurative meaning
baş yol arterial road phrases general
əsas yol arterial road phrases general
magistral arterial road phrases general
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
höcətləşmək be at cross-purpose phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
ağlına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
başına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
rastlaşmaq cross one's path phrases general
qarşılaşmaq cross one's path phrases general
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting phrases general
kənd yolu earth road phrases general
ayaqla getmək foot the road phrases general
oynamaq foot the road phrases general
piyada getmək foot the road phrases general
rəqs etmək foot the road phrases general
bir kəsə yol vermək give smb. the road phrases general
Böyük xaç ordeni Grand Cross phrases general
böyük yol high road phrases general
şose high road phrases general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç İnternational Red Cross phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
çala-çuxurlu yol potholey road phrases general
Qırmızı Xaç Red Cross phrases general
dairəvi yol ring road phrases general
çala-çuxurla dolu olan yol road full of potholes phrases general
yol çəkən road maker phrases general
bardaş qurmaq sit cross-legged phrases general
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's phrases general
mane olmaq cross one's path phrases general
yol vermək cross one's path phrases general