• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of cut (200 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
cut kəsilmiş yer noun general
cut əndazə noun general
cut taraş noun general
cut kəsik noun general
cut güclü zərbə noun general
cut can əti noun general
cut kəsmə noun general
cut yun qırxımı noun general
cut qırxım noun general
cut kəsilmə noun general
cut çevrə noun general
cut kontur noun general
cut paltar fasonu noun general
cut biçim noun general
cut ülgü noun general
cut aşağı salınma noun general
cut aşağı düşmə noun general
cut azalma noun general
cut kəsə yol noun general
cut düz yol noun general
cut ən yaxın yol noun general
cut ağac üzərində qravüra noun general
cut ağac üzərində oyma naxış noun general
cut ayırma noun general
cut açma noun general
cut taraşlamaq verb general
cut kəsmək verb general
cut qayçılamaq verb general
cut doğramaq verb general
cut biçmək verb general
cut kəsilmək verb general
cut doğranmaq verb general
cut qoparmaq verb general
cut vurdurmaq verb general
cut qırxmaq verb general
cut azaltmaq verb general
cut aşağı endirmək verb general
cut biçmək verb general
cut dayandırmaq verb spoken language
cut kəsmək verb general
cut bölmək verb general
cut qırmaq verb general
cut salmaq verb general
cut açmaq verb general
cut oymaq verb general
cut cilalamaq verb general
cut yonmaq verb general
cut taraş etmək verb general
cut çıxarmaq verb general
cut axtalamaq verb general
cut burmaq verb general
cut kəsilmiş adjective general
cut doğranmış adjective general
cut qırxılmış adjective general
cut yaralanmış adjective general
cut biçilmiş adjective general
cut taraş edilmiş adjective general
cut taraşlanmış adjective general
cut cilalanmış adjective general
cut yonulmuş adjective general
cut azaldılmış adjective general
cut aşağı salınmış adjective general
cut axtalanmış adjective general
cut burulmuş adjective general
hallow cut kərt noun general
cut out avtomatik elektrik açarı noun general
wage-cut əmək haqqının azaldılması noun general
cut glass büllur noun general
cross-cut ən qısa yol noun general
cut-throat başkəsən noun general
butane-butylene cut butan-butilen fraksiyası noun general
cut-throat quldur noun general
short cut kəsə yol noun general
cut glass billur noun general
cross-cut kəsə yol noun general
cross-cut köndələn kəsik noun general
cut into small pieces xırdalamaq verb general
cut with a sickle oraqlamaq verb general
cut in layers qatbaqat kəsmək verb general
cut with the sword qılınclamaq verb general
cut the cards kartı kəsmək verb general
make smb. cut out kəsdirmək verb general
cut in half lengthways yarmaq verb general
cause smb. to cut doğratdırmaq verb general
be cut into pieces qıxmıqlanmaq verb general
be cut into strips zollanmaq verb general
make smb. cut off budatdırmaq verb general
have one's hair cut başını qırxdırmaq verb general
be cut biçilmək verb general
take a short cut kəsəsinə getmək verb general
be cut qayçılanmaq verb general
be cut kəsilmək verb general
cut down gödəltmək verb general
cut down qısaltmaq verb general
cut into slices dilim kəsmək verb general
cut off qırtdatmaq verb general
be cut into pieces doğram-doğram olmaq verb general
cut grapes üzüm yığmaq verb general
be cut into pieces doğranılmaq verb general
cut be cut off budanılmaq verb general
be cut with a sickle oraqlanmaq verb general
cut into pieces doğram-doğram etmək verb general
be cut into small pieces xırdalanmaq verb general
cut into large pieces iri kəsmək verb general
cut into two equal parts şaqqa verb general
cut to pieces kəsik-kəsik eləmək verb general
cut by joints buğum-buğum doğramaq verb general
be cut with a scalpel neştərlənmək verb general
cut in two bir şeyi yarı bölmək verb general
cut a firewood in halves lengthways yarmaçalamaq verb general
be cut with a hook dəhrələnmək verb general
cut smb. short sözünü ağzında qoymaq verb general
cut with a lancet neştərləmək verb general
cause smb. to cut biçdirmək verb general
cut be cut off budanmaq verb general
cut with a hook dəhrələmək verb general
cut back budamaq verb general
cause smb. to cut boğazlatdırmaq verb general
cause smb. to cut taraşlatmaq verb general
cut smb. short sözünü kəsmək verb general
cut out waste tələfatı azaltmaq verb general
cut into two parts paralamaq verb general
cause smb. to cut çaldırmaq verb general
cut into strips zol-zol etmək verb general
be cut taraşlanmaq verb general
cut off qırtmaq verb general
cut short ixtisarlamaq verb general
cut down azaltmaq verb general
cut largely iriləmək verb general
cut in söhbətə qatışmaq verb general
cut off kəsib götürmək verb general
cut in müdaxilə eləmək verb general
cut in qarışmaq verb general
cut wood pieces qıxmıqlamaq verb general
cut off kəsib atmaq verb general
cut down əskilitdirmək verb general
be cut biçdirilmək verb general
cut be cut down əskilmək verb general
cut into strips zollamaq verb general
cut off budamaq verb general
cut through yarmaq verb general
cut short gödəltmək verb general
be cut with a sword qılınclanmaq verb general
cut out kəsib çıxarmaq verb electrical engineering
cut up doğramaq verb general
cut across kəsəsinə getmək verb general
cut off kəsmək verb general
cut out biçmək verb general
cut up doğramaq verb general
be cut boğazlanmaq verb general
cut wages maaşları kəsmək verb general
cut across eninə kəsmək verb general
cut into two equal parts şappalamaq verb general
cut back kəsmək verb general
be cut doğranmaq verb general
cut in layers qat-qat kəsmək verb general
cut down qırtdatmaq verb general
be cut qırxılmaq verb general
cut back budanmaq verb general
cut down qısaltmaq verb general
cut off aralamaq verb electrical engineering
cut off söndürmək verb electrical engineering
of the same cut bir biçimdə adjective general
of the same cut eynibiçimli adjective general
badly-cut biçimsiz adjective general
clear-cut aydın adjective general
cut off kəsik adjective general
well-cut biçimli adjective general
clean-cut təmiz adjective general
clean-cut yaraşıqlı adjective general
clear-cut müəyyən adjective general
clear-cut dəqiq adjective general
cut with ravines yarğanlı adjective general
cut to pieces kəsik-kəsik adjective general
clean-cut səliqəli adjective general
cross-cut çarpaz adjective general
clean-cut aydın adjective general
clean-cut dəqiq adjective general
short by short cut kəsə adverb general
short by short cut kəsəsinə adverb general
cut one's own throat özünə quyu qazmaq phrases general
cut down one's expenses boğazdan kəsmək phrases general
cut the Gordian knot düyünü açmaq phrases general
cut to the quick zəif damarında tutmaq phrases general
cut it out əl çəkin phrases spoken language
cut loose açmaq phrases general
cut splash səs-küy qaldırmaq phrases general
cut loose azad etmək phrases general
cut splash sensasiya yaratmaq phrases general
cut flower çalaq çiçək phrases general
cut it out boşlayın phrases spoken language
diamond cut diamond pazı pazla çıxararlar phrases proverb
cut grain taxılı yığmaq phrases general
to cut a long story short əlqərəz phrases general
cut a poor figure həqiranə görünmək phrases general
cut one's wisdom teeth müdriklik yaşına çatmaq phrases general
cut one's wisdom teeth ağıllı olmaq phrases general
diamond cut diamond dinsizin öhdəsindən imansız gələr phrases proverb
cut loose sərbəstləşmək phrases general
cut loose özünü sərbəst hiss etmək phrases general