• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of döşlüyün yuxarı hissəsi (160 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ömrün son hissəsi afterlife noun general
kürəyin enli hissəsi broad noun general
söykənəcəyin enli hissəsi broad noun general
insan bədəninin beldən yuxarı hissəsinin heykəli bust noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway noun general
küçənin döşənmiş hissəsi causeway noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
tərkib hissəsi component noun general
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff noun general
şəhərin qaynar hissəsi downtown noun general
şəhərin işgüzar hissəsi downtown noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
tərkib hissəsi ingredient noun general
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant noun general
sazişin və s. giriş hissəsi preamble noun general
yuxarı sinif şagirdi prefect noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
səhnənin qabaq hissəsi proscenium noun general
yumşaq ət hissəsi sirloin noun general
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
yuxarı top noun general
ölkənin dağlıq hissəsi upland noun general
yuxarı qat upstairs noun general
yuxarı mərtəbə upstairs noun general
döyüş cihazının uc hissəsi warhead noun general
axın yuxarı upstream noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
Yuxarı palata Upper Chamber noun general
yuxarı ətraflar upper extremities noun general
yuxarı çənə upper jaw noun general
yuxarı dodaq upper lip noun general
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant noun mathematics
burun hissəsi fore noun nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle noun nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ehtiyat hissəsi fund noun military
12 yaşından yuxarı qız adult noun general
14 yaşından yuxarı gənc adult noun general
yuxarı qalxan yol ascent noun general
döşlüyün yuxarı hissəsi bib noun general
bədənin ətli hissəsi brawn noun general
burunun üst hissəsi bridge noun general
Londonun işgüzar hissəsi city noun general
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif noun general
funksiya artımının bir hissəsi differential noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
yuxarı senior noun general
kürək hissəsi shoulder noun general
fəslin bir hissəsi subsection noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
səhnənin qabaq hissəsi foreground noun theatrical
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
cəmdəyin bir hissəsi joint noun general
ölkənin quzey hissəsi north noun general
ölkənin şimal hissəsi north noun general
poemanın giriş hissəsi overture noun general
şeirin giriş hissəsi overture noun general
yuxarı kurs tələbəsi senior noun general
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast noun general
yolun hissəsi leg noun general
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick noun general
boyun hissəsi neck noun general
yuxarı sərlövhə header noun computer
yuxarı pillə top noun general
yuxarı head noun general
yuxarı hissə head noun general
yuxarı qaldırılmış tətik cock noun general
dünyanın bir hissəsi quarter noun general
kainatın bir hissəsi quarter noun general
çayın yuxarı axarı head noun general
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
yuxarı qaldırmaq uplift verb general
yuxarı qalxmaq upturn verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
qiyməti yuxarı qalxmaq go up verb general
pilləkanla yuxarı qalxmaq go upstairs verb general
altdan-yuxarı baxmaq look up verb general
çox yuxarı qiymət tələb etmək overcharge verb general
yuxarı göndərmək send up verb general
boğazdan yuxarı danışmaq speak insincerely verb general
yuxarı atmaq throw up verb general
yuxarı qaldırmaq turn up verb general
tətiyi yuxarı qaldırmaq cock verb general
kompüter ekranında mətni aşağı-yuxarı aparmaq scroll verb general
kefi yuxarı olmaq light verb figurative meaning
yuxarı qalxmaq ascend verb general
yuxarı atmaq toss verb general
yuxarı baxmaq look up verb general
yuxarı qalxan billowy adjective general
yuxarı əyilmiş cocked adjective general
yuxarı qatlanmış cocked adjective general
yuxarı over adjective general
yuxarı overhead adjective general
dizdən yuxarı uzunboğaz overknee adjective general
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland adjective general
rütbəcə yuxarı olan ranking adjective general
vəzifəcə yuxarı olan ranking adjective general
yuxarı top adjective general
ən yuxarı topmost adjective general
lap yuxarı topmost adjective general
yuxarı qalxan topping adjective general
ən yuxarı uppermost adjective general
yuxarı upstairs adjective general
şəhərin yuxarı hissəsində olan uptown adjective general
şəhərin yuxarı hissəsində yaşayan uptown adjective general
yuxarı istiqamətlənmiş upward adjective general
yuxarı yönəlmiş upward adjective general
yuxarı upper adjective general
xəbərin ad hissəsi predicative adjective grammatical
ömrün son hissəsi afternoon adjective general
yuxarı qalxmış upturned adjective general
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary adjective general
yuxarı senior adjective general
yuxarı təbəqə top adjective figurative meaning
yuxarı superior adjective general
yuxarı overhead adverb general
yuxarı mərtəbədə overhead adverb general
yuxarı up adverb general
yuxarı uppermost adverb general
yuxarı qatda upstairs adverb general
yuxarı mərtəbədə upstairs adverb general
şəhərin yuxarı hissəsində uptown adverb general
şəhərin yuxarı hissəsinə uptown adverb general
yuxarı upward adverb general
yuxarı upwards adverb general
aşağı-yuxarı down and up adverb general
altdan-yuxarı up adverb general
altdan-yuxarı upward adverb general
başı yuxarı upward adverb general
altdan-yuxarı upwards adverb general
başı yuxarı upwards adverb general
yuxarı upstairs adverb general
yuxarı above preposition general
bir hissəsi some indefinite adverb general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
Əllər yuxarı! Hands up! phrases general
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population phrases general
cəmiyyətin yuxarı qatı the upper crust phrases general
dərə yuxarı up the valley phrases general
yuxarı siniflər upper forms phrases general
yuxarı palata Upper House phrases general
Londonun kübarlar yaşayan qərb hissəsi West End phrases general
əllər yuxarı hands up phrases general
kef yuxarı olmaq be in high spirits phrases general
aşağı-yuxarı danışmaq beat about the bush phrases general
özünü yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq cock one's nose phrases general
burnunu yuxarı tutmaq put on airs phrases general
yuxarı mezenterium vena superior mesenteric vein phrases anatomical
yuxarı boş vena superior vena cava phrases anatomical
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea phrases proverb
yuxarı en dairələri high latitudes phrases geographical
yuxarı çıxmaq walk up to smth. phrases general