• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dörd bərabər hissəyə bölmək (174 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
qiymətli daşların 200-206 mq-a bərabər çəki ölçüsü carat noun general
bərabər coordinate noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dingey noun general
dörd avarlı kiçik qayıq dinghy noun general
bərabər olmama disparity noun general
bərabər equal noun general
on dörd gün forthnight noun general
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand noun general
bərabər hüquqlu vətəndaş freeman noun general
bərabər olmama inequality noun general
tay-bərabər like noun general
bərabər peer noun general
eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq quadruplets noun general
üç hissəyə bölmə trichotomy noun general
tay-bərabər match noun general
dörd ayaqlılar quadrupeds noun general
bərabər hüquq equality noun general
bərabər tutma equation noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
dörd nəfərdən ibarət qrup quartet noun general
dörd nəfərdən ibarət qrup quartette noun general
bərabər imkan toss-up noun general
dörd yol ağzı turning noun general
dörd yol crossing noun general
dörd yol ağzı junction noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
bərabər match noun general
dörd şaqqa olunmuş cəmdəyin bir parçası quarter noun cooking
bölmək allocate verb general
bölmək apportion verb general
təxmini bərabər olmaq approximate verb general
ikiyə bölmək bifurcate verb general
iki bərabər hissəyə bölmək bisect verb general
tən bölmək bisect verb general
növlərə bölmək class verb general
bölmək deal verb general
bölmək dispense verb general
bölmək distribute verb general
rayona bölmək district verb general
dairəyə bölmək district verb general
bölmək divide verb general
dozalara bölmək dose verb general
hissələrə bölmək dose verb general
bərabər tutmaq equalise verb general
bərabər hesab etmək equate verb general
bərabər tutmaq equate verb general
kiçik hissələrə bölmək fritter verb general
xırda hissələrə bölmək fritter verb general
yarı bölmək halve verb general
iki bölmək intersect verb general
hissələrinə bölmək parcel verb general
bölmək part verb general
bölmək partition verb general
dörd gözlə baxmaq peer verb general
dövrlərə bölmək phase verb general
mərhələlərə bölmək phase verb general
hissələrə bölmək portion verb general
paylara bölmək portion verb general
bölmək quarter verb general
dörd bərabər hissəyə bölmək quarter verb general
yenidən bölmək redistribute verb general
bölmək segregate verb general
bölmək share verb general
siniflərə bölmək sort verb general
uzun ensiz hissələrə bölmək strip verb general
hissələ bölmək subdivide verb general
iki bölmək traverse verb general
üç bərabər hissəyə bölmək trisect verb general
bərabər olmaq be equal verb general
qanun qarşısında bərabər olmaq be equal before the law verb general
bir şeyi yarı bölmək cut in two verb general
bərabər bölmək divide equally verb general
yarı bölmək divide in two verb general
bərabər hissələrə bölmək divide into equal portions verb general
vaxtını bölmək divide one's time verb general
dörd nala çapmaq gallop at full speed verb general
dörd dəfə artırmaq quadruple verb general
dörd dəfə böyütmək quadruple verb general
bölmək regulate verb general
xərci yarı bölmək share expenses with verb general
bir kəslə bölmək share with smb. verb general
bərabər işləmək work together verb general
bərabər olmaq amount verb general
dərəcələrə bölmək calibrate verb general
bölmək carve verb general
bölmək comminute verb general
hissələrinə bölmək dissever verb general
bərabər olmaq match verb general
yerin dörd tərəfinə əsasən mövqeyi müəyyənləşdirmək orient verb general
dozalara bölmək proportion verb general
qruplara bölmək regiment verb general
nazik zolaqlara bölmək ribbon verb general
bölmək separate verb general
bərabər sum verb general
bölmək whack verb spoken language
bərabər olmaq be verb general
bərabər olmaq coincide verb general
qruplara bölmək group verb general
abzaslara bölmək paragraph verb general
hissələrə bölmək plot verb general
bölmək allot verb general
bölmək allott verb general
rolları yenidən bölmək recast verb general
bölmək split verb general
hissələrə bölmək split verb general
dərəcələrə bölmək graduate verb general
bölmək (sənədi)  split verb computer
kiçik hissələrə bölmək pound verb general
bölmək cut verb general
başqasına bərabər coequal adjective general
bərabər coordinate adjective general
bərabər göndərilən covering adjective general
bərabər equable adjective general
bərabər equal adjective general
bərabər qiymətli equivalent adjective general
qiymətcə bərabər equivalent adjective general
dörd yeməkdən ibarət four-course adjective general
dörd dəfə fourfold adjective general
dörd at qoşulmuş four-horsed adjective general
dörd avarlı qayıq four-oar adjective general
qeyri-bərabər labile adjective general
dörd hissədən ibarət quadripartite adjective general
dörd hissəyə ayrılmış quadripartite adjective general
dörd dəfə böyük quadruple adjective general
dörd qat artıq quadruple adjective general
bərabər tantamount adjective general
qeyri-bərabər unequal adjective general
əmlakın bərabər bölünməsi üzərində əsaslanan egalitarian adjective general
dörd ayaqlı four-footed adjective general
dörd ayaqlı four-legged adjective general
bərabər same adjective general
qeyri-bərabər uneven adjective general
bərabər məsafəli equidistant adjective mathematics
bərabər-hüquqlu equal adjective general
bərabər even adjective general
dörd adamlıq four-handed adjective general
qeyri-bərabər irregular adjective general
dörd dəfə artırılmış quadrupedal adjective general
dörd sahəyə bölünmüş quarterly adjective general
bərabər olan equal adjective general
dörd əllə çalınan four-handed adjective general
bərabər uniform adjective general
dörd four numeral general
on dörd fourteen numeral general
bərabər equally adverb general
bərabər evenly adverb general
bununla bərabər herein adverb general
bununla bərabər herewith adverb general
bərabər level adverb general
bununla bərabər meantime adverb general
bununla bərabər meanwhile adverb general
qeyri-bərabər oddly adverb general
dörd-dörd four by four adverb general
dörd-dörd in fours adverb general
bərabər into equal parts adverb general
bununla bərabər hereby adverb law
bununla bərabər hereat adverb archaism
bərabər by preposition general
bərabər near preposition general
dörd yeməkdən ibarət nahar four-course dinner phrases general
tən yarı bölmək go fifty-fifty phrases general
iki hissəyə in two phrases general
bərabər hesab leg and leg phrases general
torpağı bölmək portion out land phrases general
mülkü bölmək portion out property phrases general
dörd yüz illik quater-centenary phrases general
dörd yüz illik yubiley quater-centenary phrases general
bölmək share out phrases general
bərabər olmaq sum up phrases general
dörd divar arasında within four walls phrases general
dörd divar arasında oturmaq fug at home phrases spoken language
dörd divar arasında in the bosom of one's family phrases idiomatic
bərabər olmaq trench upon phrases general