• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dəfn üzün lazım olan (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
əli olan accessary noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
lazım olma availability noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
dəfn arabası bier noun general
dəfn üçün xərək bier noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
uzun il bissextile noun general
uzun ilin artıq günü bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
dəfn burial noun general
dəfn mərasimi burial noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
dəfn urnası cinerary noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
üzün rəngi compexion noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
dəfn yeri crypt noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
dəfn nəğməsi dirge noun general
dəfn entombment noun general
dəfn mərasimi entombment noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
üzün cizgiləri feature noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
dəfn funeral noun general
dəfn mərasimi funeral noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
dəfn interment noun general
dəfn mərasimi interment noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
trikotaj uzun qadın pantalonu knickers noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
uzun xovlu məxmər plush noun general
uzun ağac pole noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
dəfn tonqalı pyre noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
uzun parça strip noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
uzun saç tress noun general
uzun tel tress noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
uzun rəndə trying-plane noun general
uzun palto ulster noun general
zamin olan underwriter noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
uzun sıxıcı nitq screed noun general
əlbir olan accomplice noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
üzün ifadəsi countenance noun general
olan existing noun general
üzün ifadəsi expression noun general
dəfn izdihamı funeral procession noun general
dəfn izdihami funeral procession noun general
dəfn mərasimi funeral rites noun general
dəfn izdihami funeral train noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzun interval major interval noun general
uzun interval minor interval noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
uzun-uzadı gəzinti hike noun spoken language
uzun-uzadı yürüş hike noun spoken language
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
çox uzun müzakirə talkathon noun American
çox uzun nitq talkathon noun American
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
dəfn mərasimində cənazə aparan bearer noun general
uzun nazik yarpaq blade noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
dəfn etmə burial noun general
təsadüfi olan chance noun general
uzun qəlyan church-warden noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
uzun müddət yaşama durability noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
üzün ifadəsi face noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
qumu olan gritty noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
uzun əhvalat Iliad noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
lazım olandan əlavə leeway noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
macəralarla dolu uzun sürən səyahət Odyssey noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
plaş şəklində qolsuz uzun geyim robe noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
uzun və yorucu piyada səfər tramp noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
dəfn mərasimi təşkil edən büronun sahibi undertaker noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
avarlı uzun qayıq whale-boat noun general
yelkənli uzun qayıq whale-boat noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
zamin olan bail noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
lazım şəkli subjunctive noun linguistic
felin lazım forması conjunctive noun grammatical
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
uzun müddət age noun general
uzun vaxt age noun general
yüksəkdə olan yarımşəffaf uzunsoz bulud cirrus noun general
yumurta olan yuva clutch noun general
üzün rəngi colour noun general
icma hüquqlarına sahib olan adam commoner noun general
dəfn mərasimi convoy noun general
zamin olan engager noun general
saxtakarlıqla məşğul olan forger noun general
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
zamin olan şəxs guarantee noun general
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness noun general
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron noun general
ən çox lazım olan şeylər necessity noun general
məntiqcə əks olan obverse noun general
məntiqcə zidd olan obverse noun general
iki hissədən ibarət olan əşyalar pair noun general
verilməli olan pulun məbləği payment noun general
qadına xas olan xasiyyət woman noun general
qadına xas olan xüsusiyyət woman noun general
uzun stəkan yard noun spoken language
keçilməsi çətin olan dolambaç küçə warren noun figurative meaning
yelkənli və avarlı uzun qayıq galley noun nautical
avarlı uzun qayıq whaler noun nautical
yelkənli uzun qayıq whaler noun nautical
içərisində mexanizm olan metal qutu casing noun technical
nəzarət altında olan xəstə case noun general
nəzarət altında olan şəxs case noun general
nəzarət altında olan yaralı case noun general
altı taxtadan olan ayaqqabı clog noun general
yataq yeri olan vaqon coach noun general
kolyaskası olan motosiklet combination noun general
evin ətrafında olan sahə ground noun general
mülkün ətrafında olan sahə ground noun general
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold noun general
dəfn tonqalı pile noun general