• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dərin təsir oyadan (213 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sonrakı təsir aftereffect noun general
nifrət oyadan antipathy noun general
dərin hörmət awe noun general
dərin dərə canyon noun general
dərin qazan cauldron noun general
dərin dərə chasm noun general
dərin yarğan chasm noun general
əks-təsir counteraction noun general
əks-təsir counterwork noun general
təsir efficacy noun general
təsir efficiency noun general
dərin bilik erudition noun general
dərin kəsik gash noun general
dərin yara gash noun general
təsir impression noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
təsir influence noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
qarşılıqlı təsir interaction noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
qarşılıqlı təsir interplay noun general
təsir operability noun general
təsir qüvvəsi operability noun general
dərin ehtiram reverence noun general
dərin məhəbbət reverence noun general
təsir effectiveness noun general
eyici təsir abrasive action noun general
əks-təsir counteract noun general
dərin qac deep ditch noun general
yuyucy təsir detergent substance noun general
əks-təsir opposition noun general
dərin boşqab soup-plate noun general
təsir dairəsi sphere of influence noun general
təsir sferası sphere of influence noun general
dərin və dar qayalıq dərə gulch noun American
təsir action noun general
təsir etmə action noun general
dərin uçurum chasm noun general
dərin uçurum cliff noun general
dərin düşüncə contemplation noun general
dərin fikir contemplation noun general
qarşılıqlı təsir cooperation noun general
təsir dairəsi coverage noun general
dərin qırış furrow noun general
tez təsir altına düşmə give noun general
təsir impact noun general
qarşılıqlı təsir liaison noun general
təsir potency noun general
qarşılıqlı təsir reciprocity noun general
təsir sway noun general
torpağı dərin şumlayan kultivator növü extirpator noun agricultural
təsir authority noun general
dərin fərq chasm noun general
təsir effect noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
təsir hold noun general
təsir operation noun general
təsir reaction noun general
təsir repercussion noun general
təsir heft noun American
ehtiras oyadan foto cheesecake noun general
təsir credit noun general
təsir müddəti currency noun general
dərin qırış hack noun general
əks-təsir reaction noun general
təsir virtue noun general
çayın dərin yeri hole noun general
təsir etmək affect verb general
təsir göstərmək affect verb general
təsir altına salmaq bias verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
dərin etmək deepen verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
təsir etmək implant verb general
təsir etmək influence verb general
təsir göstərmək influence verb general
təsir etmək inspire verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
qarşılıqlı təsir etmək interact verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
dərin hörmət bəsləmək revere verb general
dərin hörmət etmək revere verb general
dərin hörmət bəsləmək reverence verb general
qarşılıqlı təsir göstərmək liaise verb general
dərin kök atmaq be deeply rooted verb general
dərin fikrə getmək be sunk in thought verb general
təsir altında olmaq be under the influence verb general
təsir dairəsini genəltmək extend the sphere of influence verb general
dərin fikrə getmək muse verb general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
təsir altına düşməmək stick out verb general
dərin düşünmək think deeply verb general
dərin düşünmək think profoundly verb general
daha dərin olmaq deepen verb general
dərin iz buraxmaq engrave verb general
təsir bağışlamaq glitter verb general
təsir etmək impress verb general
dərin iz buraxmaq imprint verb general
təsir göstərmək operate verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
təsir yaratmaq prepossess verb general
təsir etmək react verb general
təsir göstərmək react verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
təsir etmək redound upon verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
dərin iz buraxmaq seam verb general
dərin iz buraxmaq embed verb figurative meaning
dərin iz buraxmaq grave verb archaism
təsir etmək act verb general
təsir altına salmaq dispose verb general
təsir altına salmaq incline verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
dərin iz buraxmaq scar verb general
dərin yara vurmaq slash verb general
təsir etmək sway verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
qarşılıqlı təsir etmək cooperate verb general
pis təsir göstərmək disagree verb general
əks-təsir göstərmək react verb general
təsir göstərmək touch verb general
təsir etmək work verb general
təsir etmək tell verb general
təsir etmək have verb general
təsir göstərmək have verb general
nifrət oyadan antipathetic adjective general
çox dərin bottomless adjective general
yaxşı təsir edən charmlike adjective general
çox dərin chasmal adjective general
dərin chasmal adjective general
təsir göstərən coefficient adjective general
əks-təsir göstərən counteractive adjective general
dərin deep adjective general
dərin kök salmaq deep-rooted adjective general
nifrət oyadan detestable adjective general
nifrət oyadan displeasing adjective general
nifrət oyadan distasteful adjective general
məhəbbət oyadan endearing adjective general
sevgi oyadan endearing adjective general
bərk təsir edən energetic adjective general
həsəd oyadan enviable adjective general
qibtə oyadan enviable adjective general
çox dərin fathomless adjective general
ikrah hissi oyadan hateful adjective general
nifrət hissi oyadan hateful adjective general
ürəyin ən dərin guşəsində bəslənilmiş heartfelt adjective general
ciddi təsir yaradan imposing adjective general
dərin təsir bağışlayan impressive adjective general
dərin təsir oyadan impressive adjective general
dərin kök salmış ineradicable adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
ən dərin inmost adjective general
təsir göstərməyən inoperative adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
nifrət oyadan objectionable adjective general
nifrət oyadan obnoxious adjective general
hüsn-rəğbət oyadan prepossessing adjective general
dərin profound adjective general
dərin searching adjective general
təsir bağışlayan showy adjective general
fikir oyadan suggestive adjective general
nifrət oyadan uncongenial adjective general
təsir doğurmayan unimpressed adjective general
təsir oyatmayan unimpressed adjective general
təsir etməyən unimpressive adjective general
dərin yawning adjective general
tez təsir altına düşən manageable adjective general
dərin abstruse adjective general
nifrət oyadan accursed adjective general
dərin cordial adjective general
ehtiras oyadan desirable adjective general
həvəs oyadan desirable adjective general
tez təsir altına düşən ductile adjective general
dərin far adjective general
dərin great adjective general
dərin biliyi olan well-informed adjective general
təsir edən active adjective general
təsir qüvvəsi olan active adjective general
bərk təsir edən drastic adjective general
dərin feeling adjective general
çox güclü təsir edən potent adjective general
dərin düşüncəli wise adjective general
dərin mənalı wise adjective general
dərin keen adjective general
dərin penetrating adjective general
dərin quick adjective general
dərin dead adjective general
dərin solid adjective general
dərin deep adverb general
dərin deeply adverb general
dərin profoundly adverb general
təsir və əks-təsir action and reaction phrases general
dərin yuxu deep sleep phrases general
hüsn-rəğbət oyadan təbəssüm expansive smile phrases general
dərin yuxuya getmək fall into a deep slumber phrases general
dərin peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance phrases general
dərin təəssüf hissi keçirmək feel a quick repentance phrases general
nifrət oyadan adam forbidding person phrases general
dərin ürəklə from the bottom of one's heart phrases general
təsir etmək grow on smb. phrases general
təsir göstərmək grow on smb. phrases general
dərin kədər keen sorrow phrases general
təsir etmək leave an impression phrases general
dərin dekolte low neckline phrases general
güclü təsir edən dərman potent drug phrases general
üstünlüyə malik olan təsir preponderant influence phrases general
təsir dairəsi sphere of influence phrases general
təsir etmək weigh on phrases general
təsir etmək weigh upon phrases general
Sakit axan su dərin olar Still waters run deep phrases general