• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dərman vermə (273 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəsihət vermə admonishment noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
ağrıkəsən dava-dərman assuagement noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
ürək fəaliyyətlərinə kömək edən dərman cordial noun general
dərman cure noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
dərman hazırlayan mütəxəssis dispenser noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
dərman drug noun general
zinət vermə embellishment noun general
qusuntu dərman emesis noun general
qaytarıcı dərman emetic noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
tüstü vermə fumigation noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
tüktəmizləyən dərman hair-remover noun general
əl vermə handgrip noun general
dərman otları toplayan herbalist noun general
dərman otları yığan herbalist noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
həşərat qırmaq üçün dərman insecticide noun general
təhsil vermə instruction noun general
icarəyə vermə let noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
dava-dərman medicament noun general
dərman medicament noun general
müalicə üçün dava-dərman medication noun general
dərman medicine noun general
qarışıq dərman melange noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
dərman üçün şüşə qab phial noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
dərman remedy noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
ağrıkəsici dərman sedative noun general
sakitləşdirici dərman sedative noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
ianə vermə subscription noun general
dərs vermə teaching noun general
həyat tonusunu qaldıran dərman tonic noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
maddi yardım vermə funding noun general
təsirsiz dərman placebo noun general
siqnal vermə alarm noun general
dava-dərman drug noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
dərman otları herbs noun general
dava-dərman medical means noun general
dava-dərman medical remedies noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
siqnal vermə signalling noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
ağrıkəsən dərman painkiller noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
dərman physic noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
dərman bəlğəmotu hollyhock noun botanical
sidikqovucu dərman diuretic noun medical
bəlğəm gətirən dərman expectorant noun medical
zəhər əleyhinə dərman mithridate noun medical
narkoz vermə narcotization noun medical
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
qusdurucu dərman vomitive noun medical
ifadə vermə deposition noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
ağrıkəsən dərman codeine noun pharmacological
dərman powder noun pharmacological
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
dərman balm noun general
ianə vermə benefaction noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
dərman hazırlama confection noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
dərman otları satan adam herbalist noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
əvəz vermə payment noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
sakitləşdirici dərman quieter noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
hər dərdə dərman panacea noun general
orqanizmdə dərman maddələrinin toplanması cumulation noun medical
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
dərman satan mağaza drugstore noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
şikayət vermə appeal noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
yuxugətirən dərman hypnotic noun general
ağrıkəsən dərman plaster noun general
söz vermə pledge noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
qusdurucu dərman vomit noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
dərman stuff noun spoken language
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
əvəzini vermə recovery noun general
artığı vermə change noun general
söz vermə faith noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
əhəmiyyət vermə weight noun general
dərman vermə exhibition noun medical
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
əmr vermə charge noun general
vermə extension noun general
dərman bitkiləri toplamaq herbalise verb general
dərman bitkiləri yığmaq herbalise verb general
Ehtiyatı əldən vermə! bax: Ehtiyatlı olun! verb general
dərman hazırlamaq make up a medicine verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
dərman içmək take medicine verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
dərman etmək treat medically verb general
dərman vurmaq treat with a mordant verb general
dərman verməklə atı korlamaq nobble verb jargon
dərman qəbul etmək dose verb general
çap olunmağa icazə vermə release verb general
dərman vermək exhibit verb medical
dərman xassəsinə malik officinal adjective general
dərman medicinal adjective general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
güclü təsir edən dərman potent drug phrases general
çox güclü dərman powerfull drug phrases general
dərman hazırlamaq prepare a medicine phrases general
su üçün haqq vermə water rate phrases general
suyu təmizləmək üçün dərman water softener phrases general
qarınağrısı vermə! Stop bellyaching! phrases general
qarın boşaldan dərman opening medicine phrases medical
artıq vermə extras plural general