• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of danışmaq (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
danışmaq paraphrase verb general
danışmaq speak verb general
danışmaq tell verb general
danışmaq converse verb general
danışmaq narrate verb general
danışmaq mention verb general
danışmaq talk verb general
danışmaq relate verb general
danışmaq descant verb general
danışmaq say verb general
danışmaq recite verb general
danışmaq suggest verb general
danışmaq be on speaking terms phrases general
öz- özünə danışmaq throat verb general
uzun danışmaq enlarge verb general
pəltək danışmaq stutter verb general
eyhamla danışmaq riddle verb general
dürüst danışmaq tell precisely verb general
mif danışmaq mythologize verb general
təkrar danışmaq retell verb general
şayiə danışmaq rumour verb general
dalınca danışmaq calumniate verb general
cəfəng danışmaq mythologise verb general
nağıl danışmaq fable verb general
burnunun altında danışmaq gabble verb general
dalınca danışmaq backbite verb general
küfr danışmaq blaspheme verb general
aforizm ilə danışmaq aphorize verb general
çox danışmaq blab verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
qısa danışmaq speak briefly verb general
ətraflı şəkildə danışmaq recount verb general
təfərrüatı ilə danışmaq recount verb general
cinasla danışmaq quirk verb general
boş-boş danışmaq rant verb general
məcazla danışmaq parable verb general
tək danışmaq monologize verb general
öz-özünə danışmaq mussitate verb general
rabitəsiz danışmaq be incoherent verb general
yeknəsək danışmaq monotone verb general
öz-özünə danışmaq burble verb general
ətraflı danışmaq detail verb general
təngənəfəs danışmaq gasp out verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
yalan danışmaq tell lies verb general
dinib-danışmaq speak verb general
qırıq-qırıq danışmaq maunder verb general
kəkələyə-kəkələyə danışmaq maunder verb general
qırıq-qırıq danışmaq splutter verb general
inamla danışmaq speak with confidence verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
dağar-dağar danışmaq speak haughtily verb general
hədərən-pədərən danışmaq prate about verb general
biməsrəf danışmaq waste words verb general
səsini başına götürüb danışmaq monologize verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
kəskin danışmaq use sharp words verb general
ağır-ağır danışmaq gasp out verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
səsini başına götürüb danışmaq monologise verb general
dili dolaşa-dolaşa danışmaq prattle verb general
layiqsiz danışmaq use indecent language verb general
başıalovlu danışmaq speak with emotion verb general
hıçqıra-hıçqıra danışmaq hiccup out verb general
gic-gic danışmaq speak foolishly verb general
quru-quru danışmaq twaddle verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
duruxa-duruxa danışmaq stammer verb general
yalan danışmaq lie verb general
təngənəfəs danışmaq splutter verb general
ibarəli danışmaq rant verb general
cəfəngiyat danışmaq piffle verb spoken language
pıçıltı ilə danışmaq murmur verb general
kinayə ilə danışmaq parable verb general
cəfəngiyat danışmaq twaddle verb general
yuxarıdan danışmaq yaw-yaw verb general
böyükyana danışmaq speak haughtily verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
inandırıcı danışmaq speak convincingly verb general
düzünə danışmaq say frankly verb general
qaş-gözlə danışmaq coquet verb general
öz-özünə danışmaq gabble verb general
rabitəsiz danışmaq maunder verb general
yekə yerdən danışmaq brag verb general
nağıl danışmaq yarn verb general
məzəli danışmaq wisecrack verb general
yekə-yekə danışmaq brag verb general
boş-boş danışmaq blather verb general
bədahətən danışmaq say extempore verb general
qarğadili danışmaq cant verb general
pıçıltı ilə danışmaq whisper verb general
burnunun altında danışmaq throat verb general
uzada-uzada danışmaq drawl verb general
qaş-gözlə danışmaq flirt verb general
jarqonla danışmaq cant verb general
boş-boş danışmaq twaddle verb general
rabitəsiz danışmaq splutter verb general
tüpürərək danışmaq sputter verb general
kinayə ilə danışmaq quip verb general
burnunun altında danışmaq burble verb general
qiymət danışmaq bargain verb general
qiymət danışmaq higgle verb general
ətraflı danışmaq descant verb general
gic-gic danışmaq drivel verb general
müfəssəl danışmaq expand verb general
nağıl danışmaq tell tales verb general
dastan danışmaq tell tales verb general
yalan danışmaq perjure verb law
təmtəraqla danışmaq rant verb general
Azərbaycanca danışmaq speak Azerbaijani verb general
mif danışmaq mythologise verb general
rusca danışmaq speak Russian verb general
dodaqaltı danışmaq mutter verb general
cinasla danışmaq pun verb general
xorla danışmaq chorus verb general
hıqqına-hıqqına danışmaq hick verb general
açıb danışmaq blurt verb general
birnəfəsə danışmaq rattle off verb general
yeknəsəq danışmaq monotone verb general
yalan danışmaq bluff verb general
təmtəraqlı danışmaq declaim verb general
boş-boş danışmaq drivel verb general
ikimənalı tərzdə danışmaq equivocate verb general
bərkdən danışmaq ejaculate verb general
ağır danışmaq drawl verb general
bayağı danışmaq utter banalities verb general
tək danışmaq monologise verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
burnunun altında danışmaq mussitate verb general
acı danışmaq speak bitterly verb general
jarqonda danışmaq patter verb general
cəfəng danışmaq mythologize verb general
öz-özünə danışmaq mumble verb general
sirli danışmaq speak enigmatically verb general
hədyan danışmaq mutter verb general
qarğadili danışmaq speak cant verb general
yenidən danışmaq retail verb general
boğula-boğula danışmaq pant verb general
hirsindən boğula-boğula danışmaq hiss verb general
gic-gic danışmaq bleat verb general
kobud danışmaq coarsen verb general
ucadan boş-boş danışmaq clack verb general
tez-tez danışmaq blaze away verb general
cəld və rabitəsiz danışmaq sputter verb general
qaba danışmaq coarsen verb general
duruxa-duruxa danışmaq stumble verb general
boş-boş danışmaq ramble verb general
eyhamla danışmaq enigmatise verb general
boş-boş danışmaq chaffer verb general
tın-tın danışmaq twang verb general
gic-gic danışmaq yammer verb spoken language
qiymət danışmaq huckster verb general
üstüörtülü danışmaq enigmatise verb general
çətinliklə danışmaq flounder verb general
yalan danışmaq prevaricate verb American
boş-boş danışmaq prattle verb general
boğula-boğula danışmaq gasp verb general
duruxa-duruxa danışmaq hobble verb general
öz-özünə danışmaq babble verb general
burnunun altında danışmaq sputter verb general
yalan danışmaq fabulate verb general
burnunun altında danışmaq jabber verb general
axmaq-axmaq danışmaq bleat verb general
burnunda danışmaq twang verb general
içini çəkə-çəkə danışmaq groan verb general
ətraflı danışmaq dilate verb general
çeynəyə-çeynəyə danışmaq dodder verb general
sirri danışmaq spill verb general
uzada-uzada danışmaq dodder verb general
müfəssəl danışmaq dilate verb general
anlaşılmaz bir tərzdə danışmaq clutter verb general
boş-boş danışmaq vapour verb general
cingiltili səslə danışmaq tang verb general
küfür danışmaq swear verb general
yeknəsəq tərzdə danışmaq drone verb general
ucadan danışmaq thunder verb general
qırıq-qırıq danışmaq snap verb general
jarqon dilində danışmaq cant verb general
kəsik-kəsik danışmaq snap verb general
duruxa-duruxa danışmaq halt verb general
riyakarcasına danışmaq cant verb general
ikiüzlülüklə danışmaq cant verb general
riyakarlıqla danışmaq cant verb general
boş-boş danışmaq gas verb spoken language
yalan danışmaq cram verb general
dalınca danışmaq chatter verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
telefonla danışmaq call verb general
danışmaq iqtidarında olan speaking adjective general
aydın danışmaq speak out phrases general
cinasla danışmaq play upon words phrases general
uydurma danışmaq tell a fib phrases general
yalan danışmaq tell lie phrases general
yalan danışmaq tell fib phrases spoken language
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
doğru danışmaq tell the truth phrases general
açıq danışmaq speak out phrases general