• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dişlərini bir birinə sıxmaq (120 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir-birinə dolaşma basketry noun general
bir-birinə dəyən iki metaldan çıxan səs clangour noun general
sinəsinə sıxmaq embrace noun general
bir-birinə bağlanmış çör-çöp fagot noun general
bir-birinə təsir etmə interaction noun general
bir-birinə təsir interplay noun general
bir-birinə bağlama ligature noun general
hadisələrin bir-birinə qarışması contexture noun general
bir-birinə kömək mutuality noun general
bir-birinə yardım mutuality noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
sıxmaq üçün kəlbətin clip noun general
tamamilə bir-birinə zidd half-hearted noun general
bir-birinə atmaq bandy verb general
sıxmaq browbeat verb general
sıxmaq cave verb general
bir-birinə dəymək clash verb general
sıxmaq clench verb general
sıxmaq clip verb general
sıxmaq compress verb general
sıxmaq constrict verb general
küncə sıxmaq corner verb general
sıxmaq cramp verb general
sıxmaq crush verb general
dişlərini qıcırdatmaq gnash verb general
sıxmaq grasp verb general
möhkəm sıxmaq grip verb general
bir-birinə təsir göstərmək interact verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
sıxmaq jam verb general
kəlbətinlə sıxmaq pincer verb general
maqqaşla sıxmaq pincer verb general
sıxmaq press verb general
bir-birinə irad tutmaq recriminate verb general
səfeh-səfeh dişlərini ağartmaq simper verb general
sıxmaq squeeze verb general
sıxmaq tighten verb general
sıxmaq wring verb general
küncə sıxmaq bring bay verb general
yumruğunu sıxmaq clench one's fist verb general
dişlərini bir-birinə sıxmaq clench one's teeth verb general
dişlərini qıcımaq clench one's teeth verb general
küncə sıxmaq drive into a corner verb general
dişlərini qıcırdatmaq gnash one's teeth verb general
dişlərini xırçıldatmaq gnash one's teeth verb general
dişlərini xırçıldatmaq grind one's teeth verb general
məngənədə sıxmaq grip in a vice verb general
dişlərini qıcamaq grit one's teeth verb general
qucağına sıxmaq hug verb general
sıxmaq keep down verb general
pedalı sıxmaq pedal verb general
sıxmaq put down verb general
sıxmaq put pressure verb general
sıxmaq shake smb.'s hand verb general
sıxmaq sweat smb. verb general
sıxmaq flummox verb spoken language
məngənə ilə sıxmaq vice verb technical
bir-birinə söz atmaq bandy verb general
bir-birinə mane olmaq clash verb general
bir-birinə məktub yazmaq correspond verb general
sıxmaq fasten verb general
sıxmaq fold verb general
dişlərini qıcırdatmaq grin verb general
sıxmaq hoop verb general
bir-birini sıxmaq hustle verb general
bir-birinə göndərmək interchange verb general
bir-birinə keçmək intertwine verb general
sıxmaq lock verb general
bir-birinə yaraşmamaq mismatch verb general
bir-birinə dayanmaq occlude verb general
bir-birinə qarşı qoymaq oppose verb general
sıxmaq squash verb general
sıxmaq tread verb general
bir-birinə sarımaq truss verb general
əl sıxmaq wring verb general
sıxmaq clamp verb technical
bir-birinə sarmaşmaq canoodle verb general
bir-birinə sığınmaq canoodle verb general
bir-birinə bağlanmış conjugate verb general
sinəsinə sıxmaq embosom verb general
bir-birinə bağlamaq glue verb general
sıxmaq screw verb general
sıxmaq contract verb general
bir-birinə təsir göstərmək cooperate verb general
bir-birinə sarılmaq weave verb general
sıxmaq twist verb general
sıxmaq distil verb general
sıxmaq express verb general
sıxmaq set verb general
bir-birinə zidd antagonistic adjective general
bir-birinə düz gəlməyən contradictive adjective general
bir-birinə uymayan contradictive adjective general
bir-birinə zidd contradictive adjective general
bir-birinə zidd olan discordant adjective general
bir-birinə zidd discursive adjective general
bir-birinə yaxın frequent adjective general
bir-birinə uyuşmayan inadherent adjective general
bir-birinə təsir edən interrelated adjective general
bir-birinə uyuşmayan non-coherent adjective general
bir-birinə bənzəməyən unlike adjective general
bir-birinə oxşamayan unlike adjective general
bir-birinə tay assorted adjective general
bir-birinə uyğun gəlməyən dissonant adjective general
hər birinə apiece adverb general
bir-birinə each other pronoun general
bir-birinə one another pronoun general
qızışmaq üçün əllərini bir-birinə vurmaq beat the booby phrases general
dişlərini sıxmaq clench one's tooth phrases general
birinə əl-ayaq eləmək dance attendance upon phrases general
birinə vurulmaq feast one's eyes on smb. phrases general
birinə gözü düşmək feast one's eyes on smb. phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir şeyi yüngülcə sıxmaq give smth. a slight press phrases general
dişlərini qıcırdatmaq grind the teeth phrases general
dişlərini qıcırtmaq grit one's tooth phrases general
birinə qarşı iradı olmaq hold it against smb. phrases general
dodaqlarını sıxmaq prim one's lips phrases general
dişlərini qıcamaq set one's teeth phrases general
sıxmaq weigh on phrases general
sıxmaq weigh upon phrases general
vero