• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dilə tutma yolu ilə əldə etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
giriş yolu access noun general
əldə etmə acquirement noun general
əldə etmə acquisition noun general
hava yolu airline noun general
hava yolu airway noun general
tutma apprehension noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
dilə tutma blandishment noun general
topa tutma bombardment noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal booty noun general
əldə edilən booty noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
od tutma burning noun general
kanat yolu cableway noun general
topa tutma cannonry noun general
tutma catch noun general
tutma checkage noun general
tutma checkoff noun general
yolu clue noun general
dilə tutma coaxing noun general
əldə bəslənən quzu cosset noun general
tutma deduction noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
tutma fit noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
öd yolu gall-pipe noun general
bərk tutma grasp noun general
bərk tutma grip noun general
möhkəm tutma grip noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
magistral avtomobil yolu highway noun general
vəhşicəsinə divan tutma lynch law noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
plan tərtib tutma planning noun general
giriş yolu porch noun general
üstün tutma precedence noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
üstün tutma preferableness noun general
üstün tutma preference noun general
üstün tutma preferment noun general
başqasından əvvəl yer tutma preoccupation noun general
əldə etmə procurement noun general
dəmir yolu railroad noun general
dəmir yolu railway noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
tutma snap noun general
tutma snap noun general
tutma snatch noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
tikiş yolu suture noun general
atıb-tutma sway noun general
tutma take noun general
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare noun general
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tramvay yolu tramway noun general
magistral dəmir yolu trunk-railway noun general
istifadə etmək utilisation noun general
geniş gediş-gəliş yolu walkway noun general
geniş piyada yolu walkway noun general
su yolu water-way noun general
qurşaq tutma wrestle noun general
tutma subjection noun general
tutma access noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qaçış yolu cinder-track noun general
torpaq yolu country-track noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption noun general
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
əldə hörülmə krujeva handmade lace noun general
qəsd etmək ill will noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
tutma paroxysm noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
cıdır yolu racecourse noun general
cıdır yolu racetrack noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
tutma recapture noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
tənəffüs yolu respiratory ducts noun general
tutma retention noun general
qaçış yolu running track noun general
sərf etmək spend noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path noun sport
qurşaq tutma wrestling noun sport
nəfəs yolu trachea noun anatomical
balalıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vulva noun anatomical
balalıq yolu vulva noun anatomical
süd yolu galaxy noun astronomical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
təkrar tutma reoccupation noun military
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
yanaşma yolu approach noun general
əldə etmə arrival noun general
tutma xəstəliyi bout noun general
həyat yolu career noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
bir-birini tutma clinch noun general
tutma clutch noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
əziz tutma consecration noun general
tutma cop noun general
tutma custody noun general
tutma detention noun general
istifadə etmək embrace noun general
bərabər tutma equation noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
qurşaq tutma fighting noun general
tutma grab noun general
tutma hold noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
çıxış yolu out noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
əldə etməyə çalışma persuit noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder noun general
eyni zamanda bir neçə vəzifə tutma pluralism noun general
tutma recapture noun general
bilik əldə etmə study noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
tutma seizure noun medical
tutma stroke noun medical
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
tutma kink noun figurative meaning
tutma onset noun figurative meaning
tutma access noun general
tutma attack noun general
arvasını tutma calibration noun general
təltif etmək decorate noun general
əziz tutma dedication noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
qurşaq tutma play noun general
həyat yolu track noun general
ömür yolu track noun general
əldə etmə winning noun general
ovçunun əldə etdiyi qənimət bag noun general
əl tutma blessing noun general
əldə etmə consummation noun general
tutma holdfast noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
tutma spell noun general
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll noun general
dəmir yolu rail noun spoken language
icad etmək manufacture noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
yüngül tutma touch noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general