• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of direct current generator (81 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
axın current noun general
enerji mənbəyi generator noun general
generator generator noun general
istehsal edən generator noun general
preyskurant price-current noun general
hava axarı air current noun general
axar current noun general
cari hesab current account noun general
cərəyan nizamlayıcısı current regulator noun general
cari təmir current repairs noun general
cari il current year noun general
sabit mürəkkəbə direct component noun general
vasitəsiz tamamlıq direct object noun general
vasitəsiz nitq direct speech noun general
sabit cərəyan generatoru direct-current generator noun general
qaz generatoru gas generator noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
xərclik money for current expenses noun general
iti axar rapid current noun general
cərəyan şiddəti strength of the current noun general
iti axın swift current noun general
gediş current noun general
inkişaf current noun general
elektrik cərəyanı current noun physics
istiqamət vermək direct verb general
istiqamətləndirmək direct verb general
tuşlamaq direct verb general
yol göstərmək direct verb general
yönəltmək direct verb general
yönləndirmək direct verb general
yönəltdirmək cause smb. to direct verb general
aparmaq direct verb general
diqqətini istiqamətləndirmək direct one's attention verb general
baxışını yönəltmək direct one's eyes verb general
yollanmaq direct one's steps verb general
idarə etmək direct verb general
nəzarət etmək direct verb general
rəhbərlik etmək direct verb general
göstəriş vermək direct verb general
təklif etmək direct verb general
məsləhət vermək direct verb general
öyüd vermək direct verb general
öyüd-nəsihət vermək direct verb general
adresə göndərmək direct verb general
göndərmək direct verb general
ünvana göndərmək direct verb general
ünvanlamaq direct verb general
dirijorluq etmək direct verb general
rejissorluq etmək direct verb general
bugünkü current adjective general
cari current adjective general
hazırkı current adjective general
indiki current adjective general
düz direct adjective general
vasitəsiz direct adjective general
geniş işlənən current adjective general
geniş yayılmış current adjective general
açıq-aydın direct adjective general
bilavasitə direct adjective general
birbaşa direct adjective general
şübhəsiz direct adjective general
dövriyyədə olan current adjective general
işlənən current adjective general
açıq direct adjective general
aydın direct adjective general
düz üzünə direct adjective general
absolyut direct adjective general
mütləq direct adjective general
tam direct adjective general
düzünə direct adjective computer
sabit direct adjective electrical engineering
bilavasitə direct adverb general
birbaşa direct adverb general
düz direct adverb general
düzünə direct adverb general
axına qarşı against the current adverb general
cari ildə in the current year adverb general
vasitəsiz tamamlıq direct object phrases general
cari xərc mühasibatı current cost accounting phrases general
dəyişən cərəyan alternating current phrases electrical engineering
vasitəli nitqdə sual direct question phrases grammatical