• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of direct question (138 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məsələ question noun general
sual question noun general
sabit mürəkkəbə direct component noun general
vasitəsiz tamamlıq direct object noun general
vasitəsiz nitq direct speech noun general
sabit cərəyan generatoru direct-current generator noun general
sual cümləsi question noun general
sual-cavab question and answer noun general
sual işarəsi question mark noun general
həyati məsələ vital question noun general
müşkül məsələ question noun general
müzakirə olunan iş question noun general
müzakirə olunan məsələ question noun general
problem question noun general
çətinlik question noun general
etiraz question noun general
şəkk question noun general
şübhə question noun general
istintaq question noun general
sorğu-sual question noun general
istiqamət vermək direct verb general
istiqamətləndirmək direct verb general
tuşlamaq direct verb general
yol göstərmək direct verb general
yönəltmək direct verb general
dindirmək question verb general
istintaq etmək question verb general
sorğu-sual etmək question verb general
yönləndirmək direct verb general
sual vermək ask a question verb general
məsələni müzakirəyə qoymaq bring up a question for discussion verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
yönəltdirmək cause smb. to direct verb general
məsələni aydınlatmaq deal with the question verb general
aparmaq direct verb general
diqqətini istiqamətləndirmək direct one's attention verb general
baxışını yönəltmək direct one's eyes verb general
yollanmaq direct one's steps verb general
məsələni böyütmək magnify a question verb general
danışdırmaq question verb general
istintaq aparmaq question verb general
soraqlaşmaq question verb general
məsələ qaldırmaq raise a question verb general
məsələ qoymaq raise a question verb general
məsələdən yan keçmək sidestep the question verb general
məsələni həll etmək solve the question verb general
idarə etmək direct verb general
nəzarət etmək direct verb general
rəhbərlik etmək direct verb general
şübhə altına almaq question verb general
şübhə etmək question verb general
şübhələnmək question verb general
göstəriş vermək direct verb general
təklif etmək direct verb general
sual etmək question verb general
sual vermək question verb general
soruşmaq question verb general
məsləhət vermək direct verb general
öyüd vermək direct verb general
öyüd-nəsihət vermək direct verb general
adresə göndərmək direct verb general
göndərmək direct verb general
ünvana göndərmək direct verb general
ünvanlamaq direct verb general
dirijorluq etmək direct verb general
rejissorluq etmək direct verb general
düz direct adjective general
vasitəsiz direct adjective general
açıq-aydın direct adjective general
bilavasitə direct adjective general
birbaşa direct adjective general
şübhəsiz direct adjective general
açıq direct adjective general
aydın direct adjective general
düz üzünə direct adjective general
absolyut direct adjective general
mütləq direct adjective general
tam direct adjective general
düzünə direct adjective computer
sabit direct adjective electrical engineering
bilavasitə direct adverb general
birbaşa direct adverb general
düz direct adverb general
düzünə direct adverb general
bişübhə beyond all question adverb general
əlbəttə beyond question phrases general
şübhəsiz beyond question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq brighten a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək brighten a question phrases general
məsələ qaldırmaq bring a question phrases general
şübhələnmək call in question phrases general
şübhə doğurmaq call in question phrases general
bir kəsi istintaq etmək call smb. in question phrases general
bir kəsi sorğu-suala tutmaq call smb. in question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clarify a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clarify a question phrases general
məsələni aydınlaşdırmaq clear a question phrases general
məsələyə aydınlıq gətirmək clear a question phrases general
müzakirə obyekti olmaq come into question phrases general
məsələni dolaşdırmaq complicate a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək complicate a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq depart from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq depart from a question phrases general
məsələdən yayınmaq depart from a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq deviate from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq deviate from a question phrases general
məsələdən yayınmaq deviate from a question phrases general
məsələdən kənara çıxmaq digress from a question phrases general
məsələdən uzaqlaşmaq digress from a question phrases general
məsələdən yayınmaq digress from a question phrases general
vasitəsiz tamamlıq direct object phrases general
məsələni dolaşdırmaq entangle a question phrases general
məsələni mürəkkəbləşdirmək entangle a question phrases general
məsələ ilə məşğul olmaq go into the question phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
məsələni əməli olaraq nəzərdən keçirmək look at a question practically phrases general
əxlaq məsələsi moral question phrases general
məsələ qaldırmaq open a question phrases general
əlbəttə out of question phrases general
şübhəsiz out of question phrases general
əlbəttə past question phrases general
şübhəsiz past question phrases general
məsələni ətraflı düşünmək ponder a question phrases general
məsələni ətraflı götür-qoy eləmək ponder a question phrases general
sual işarəsi question mark phrases general
sual işarəsi question-mark phrases general
məsələ qaldırmaq raise a question phrases general
məsələni yoluna qoymaq set the question at rest phrases general
məsələni həll etmək solve a question phrases general
incə məsələ ticklish question phrases general
məsələyə baxmaq treat a question phrases general
əlbəttə without question phrases general
şübhəsiz without question phrases general
sual yağdırmaq fire question phrases general
vasitəsiz nitqdə sual oblique question phrases grammatical
bir kəsi məhkəməyə vermək call smb. in question phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
direct question vasitəli nitqdə sual phrases grammatical
indirect question vasitəsiz nitqdə sual phrases grammatical