• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of dizi altına basmaq (214 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əsarət altına alma enslavement noun general
mal-qaranı çardağın altına yığmaq hovel noun general
mal-qaranı talvarın altına yığmaq hovel noun general
paxır basmaq acidifier noun general
ağac başmaq clog noun general
paxır basmaq oxidizer; paxırı açılmaq noun general
söyüşə basmaq scold noun general
başmaq shoe noun general
qədəm basmaq visit noun general
əsarət altına alma captivity noun general
tez təsir altına düşmə give noun general
musiqi alətlərində simlərin altına qoyulan taxta bridge noun general
sual altına qoyma challenge noun general
damğa basmaq üçün alət brand noun general
basmaq press noun computer
başmaq seyri turn noun general
basmaq appose verb general
möhür basmaq appose verb general
çörəyə əl basmaq asseverate verb general
əsarət altına almaq beslave verb general
təsir altına salmaq bias verb general
fitə basmaq boo verb general
küyə basmaq boo verb general
damğa basmaq brand verb general
fıştırığa basmaq catcall verb general
fitə basmaq catcall verb general
basmaq coat verb general
basmaq deluge verb general
daşıb basmaq deluge verb general
içəri basmaq dent verb general
əsarət altına almaq depress verb general
basmaq dip verb general
şübhə altına almaq discredit verb general
şübhə altına almaq doubt verb general
basmaq douse verb general
basmaq dunk verb general
əsarət altına almaq enslave verb general
basmaq flood verb general
daşıb basmaq flood verb general
təhlükə altına qoymaq hazard verb general
bağrına basmaq hug verb general
basmaq immerse verb general
şübhə altına almaq impeach verb general
nəzarət altına almaq impound verb general
basmaq inundate verb general
daşıb basmaq inundate verb general
dizi üstə çökmək kneel verb general
yük altına girmək moil verb general
əsarət altına almaq oppress verb general
basmaq overrun verb general
özünü basmaq plump down verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
basmaq press verb general
basmaq souse verb general
əsarət altına almaq subjugate verb general
basmaq swamp verb general
ayaq basmaq tramp verb general
ayaq basmaq tread verb general
təhlükə altına qoymaq venture verb general
zəhmi basmaq awe verb general
kol basmaq be covered with bushes verb general
kir basmaq be covered with dirt verb general
kol-kos basmaq be covered with shrubs verb general
qar basmaq be covered with snow verb general
basmaq be overgrown verb general
ot basmaq be overgrown with grass verb general
paxır basmaq be oxidized; paxırlaşdırıcı verb general
hövsələsini basmaq be patient verb general
bədbəxtlik basmaq be unhappy verb general
saç-saqqal basmaq be unshaven verb general
saqqal basmaq be unshaven verb general
ətalət basmaq become inert verb general
kol-kos basmaq become shrubby verb general
bədbəxtlik basmaq become unhappy verb general
körük basmaq blow verb general
Gopa basmaq boast verb general
Gopa basmaq brag verb general
dağ basmaq brand verb general
qan-tər basmaq break into a sweat verb general
tər basmaq break into a sweat verb general
ətrafına kol basmaq bush verb general
qədəm basmaq call on verb general
aktyoru fitə basmaq catcall an actor verb general
gülləyə basmaq center fire verb general
kömür basmaq char verb general
kart basmaq cheat verb general
basmaq come over verb general
qədəm basmaq come to see verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
basmaq defeat verb general
qan-tər basmaq drip with sweat verb general
bağrına basmaq embrace verb general
keçə basmaq felt verb general
basmaq fight down verb general
su basmaq fill up with water verb general
gülləyə basmaq fire intensively verb general
su basmaq flood verb general
keçə basmaq full thick felt verb general
paxır basmaq get oxidized; paxırlanmaq verb general
bir kəsi suya basmaq give smb. a dip verb general
fışdırıqa basmaq hiss verb general
fışdırıqa basmaq hiss away verb general
zəhmi basmaq inspire dread verb general
təhlükə altına almaq jeopardize verb general
saç-saqqal basmaq let one's beard grow verb general
kömür basmaq make charcoal verb general
mamır basmaq moss-grown: be moss-grown verb general
basmaq overgrow verb general
nəzarət altına almaq oversee verb general
tər basmaq perspire verb general
basmaq print verb general
qanadının altına almaq protect verb general
basmaq push down verb general
düyməni basmaq push the button verb general
başının altına yastıq qoymaq relax one's vigilance verb general
ev basmaq rob a house verb general
basmaq run over verb general
qoltuğunun altına almaq shelter verb general
qoltuğunun altına çəkmək shelter verb general
paxır basmaq stand exposed verb general
kandara ayaq basmaq step over the threshold verb general
təsir altına düşməmək stick out verb general
bir kəsi sinəsinə basmaq strain smb. one's breast verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
əl basmaq swear verb general
tər basmaq sweat verb general
nəzarət altına almaq take the control verb general
nəzarət altına almaq take under control verb general
qanadının altına almaq take under protection verb general
təhlükə altına almaq threaten verb general
daşa basmaq throw stones verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
ayaq altına salmaq tread under foot verb general
kəsalət basmaq turn lazy verb general
kəsalət basmaq turn sloth verb general
yara basmaq ulcerate verb general
ayaq basmaq visit verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
basmaq assail verb general
pas basmaq corrode verb general
basmaq cram verb general
basmaq curb verb general
şübhə altına almaq dispute verb general
suyun altına girmək dive verb general
basmaq duck verb general
basmaq float verb general
daşıb basmaq float verb general
ot basmaq grass verb general
fıştırığa basmaq hoot verb general
fitə basmaq hoot verb general
dizi üstə durmaq kneel verb general
kif basmaq mould verb general
ot basmaq overgrow verb general
tük basmaq overgrow verb general
altına yumşaq bir şey qoymaq pad verb general
daşa basmaq pebble verb general
damğa basmaq poker verb general
basmaq pull verb general
şübhə altına almaq question verb general
damğa basmaq seal verb general
basmaq shower verb general
fitə basmaq barrack verb spoken language
səs basmaq barrack verb spoken language
damğa basmaq cauterise verb figurative meaning
naxış basmaq chisel verb general
basmaq crowd verb general
basmaq depress verb general
təsir altına salmaq dispose verb general
basmaq drift verb general
basmaq drown verb general
basmaq hail verb general
təhlükə altına almaq hang verb general
fışqırığa basmaq hiss verb general
fitə basmaq hiss verb general
təsir altına salmaq incline verb general
basmaq jam verb general
basmaq nestle verb general
basmaq overwhelm verb general
basmaq poke verb general
basmaq press verb general
basmaq clap verb general
basmaq cover verb general
basmaq overblow verb general
şəkil basmaq tool verb general
basmaq twist verb general
basmaq affect verb medical
basmaq choke verb general
basmaq push verb general
gopa basmaq gas verb spoken language
basmaq click verb computer
dağ basmaq burn verb general
basmaq set verb general
tez təsir altına düşən manageable adjective general
qanunun təsiri altına düşməyən extralegal adjective law
əsarət altına alınmış captive adjective general
altına mis örtük çəkilmiş copper-bottomed adjective general
tez təsir altına düşən ductile adjective general
dəri altına yeridilən hypodermic adjective general
şübhə altına alına bilən impeachable adjective general
... altına underneath preposition general
şübhə altına düşmək fall under suspicion phrases general
bir şeyi nəzarət altına almaq get smth. under control phrases general
əyləci basmaq put on the brake phrases general
hirsini basmaq quell one's fears phrases general
basmaq run wild phrases general
möhür basmaq set a seal phrases general
basmaq shower up phrases general
basmaq step on phrases general
kimisə öz qanadı altına almaq take smb. under one's wing phrases general
yatan itin ayağını basmaq wake a sleeping wolf phrases general
dizi altına basmaq wrestle down phrases general
ovcuna basmaq grease smb.'s palm phrases general
yarasına duz basmaq put salt on one's wound phrases general
quyruğunu basmaq twist smb.'s tail phrases general