• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of double cross (250 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
xaç cross noun general
xaç gəzdirən cross-bearer noun general
ingilis parlamentində müstəqil deputatlar üçün skamya cross-bench noun general
parlamentin müstəqil deputatı cross-bencher noun general
calaq cross-breed noun general
hibrid cross-breed noun general
metis cross-breed noun general
mələs cross-breed noun general
ən qısa yol cross-cut noun general
dolaşıq sorğu-sual cross-examination noun general
çaşlıq cross-eye noun general
çəpgözlük cross-eye noun general
çəplik cross-eye noun general
ikinci sərlövhə cross-heading noun general
yarımsərlövhə cross-heading noun general
qarşıdan əsən külək cross-headwind noun general
yandan əsən külək cross-headwind noun general
çəpəki işıq cross-light noun general
çəpəki işıqla işıqlandırma cross-light noun general
köndələn atılan tir cross-piece noun general
mübahisəli məqsəd cross-purpose noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-road noun general
kəsişən yol cross-road noun general
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
şpal cross-tie noun general
iki magistralı birləşdirən yol cross-way noun general
kəsişən yol cross-way noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
kontrabas double-bass noun general
adamaldadan double-dealer noun general
ikiüzlü double-dealer noun general
riyakar double-dealer noun general
yalançı double-dealer noun general
ikiüzlülük double-dealing noun general
riyakarlıq double-dealing noun general
ikibaşlı qartal double-eagle noun general
iki ixtisas üzrə birinci dərəcəli diplom double-first noun general
ikibaşlı double-headed noun general
acıqlılıq being cross noun general
qoşalıq being double noun general
səlib cross noun general
ştanq cross-bar noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
kəsə yol cross-cut noun general
qıyıqgöz cross-eyed noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
eninə kəsik cross-section noun general
ikiyataqlı çarpayı double bed noun general
ikiyerli kupe double compartment noun general
qoşa qapı double doors noun general
ikibaşlı qartal double eagle noun general
mars double loss in the backgammon play noun general
ikitərəfli sətəlcəm double pneumonia noun general
ikiqat superfosfat double superphosphate noun general
ikilülə double-barrel noun general
qoşalülə double-barrel noun general
yezuit double-dealer noun general
dürənglik double-faced: being double-faced noun general
ikiüzlülük double-facedness noun general
ikisifətlilik double-facedness noun general
qoşasaat double-period noun general
razyezd double-track section noun general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç cəmiyyəti International Red Cross Organization noun general
ikiqat çərçivə window double window frame noun general
daim donquldayan qız cross-patch noun spoken language
deyingən qadın cross-patch noun spoken language
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
kross cross-country noun sport
çarpaz atəş cross-fire noun military
çarmıx cross noun general
çarmıxa çəkmə cross noun general
köndələn kəsik cross-cut noun general
kəsişən işıq şüaları cross-light noun general
dördyol ağzı cross-road noun general
dördyol ağzı cross-way noun general
iyirmi dollar dəyərində qədim amerikan qızıl pulu double-eagle noun general
çarpaz cross-piece noun technical
krestavina cross-piece noun technical
xaçşəkilli başdaşı cross noun general
həlledici an cross-road noun general
yolayrıcı cross-road noun general
həlledici an cross-way noun general
yolayrıcı cross-way noun general
xaç formasında orden cross noun general
xaçpərəstlik cross noun general
xristian dini cross noun general
xristianlıq cross noun general
kəsişmə cross noun computer
çarpaz istinad cross-reference noun computer
çarpaz qoymaq criss-cross verb general
kəsişmək criss-cross verb general
üstündən xaç çəkmək criss-cross verb general
keçmək cross verb general
pozmaq cross off verb general
qaralamaq cross off verb general
silmək cross off verb general
çıxarmaq cross off verb general
üstündən xətt çəkmək cross off verb general
pozmaq cross out verb general
qaralamaq cross out verb general
ikiqat artırmaq double verb general
ikiqat çoxaltmaq double verb general
iki dəfə boyamaq double-dye verb general
iki dəfə rəngləmək double-dye verb general
ikilətmək ask smb. to double verb general
acıqlanmaq be cross verb general
çarpazlatmaq cause smb. to cross verb general
kəsişmək cross verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qələm çəkmək cross out verb general
silmək cross out verb general
sərhədi addamaq cross the frontier verb general
iki dəfə böyütmək double verb general
qoşalanmaq double verb general
riyakarlıq etmək double-dealer: be a double-dealer verb general
ikiləşmək double-faced: become double-faced verb general
böyələkləndirmək make cross verb general
ayaq basmamaq never cross the threshold verb general
birə-iki vermək pay double verb general
ikiqat ödəmək pay double verb general
xaç qoymaq sign with a cross verb general
aldanmaq double-cross verb spoken language
aldatmaq double-cross verb spoken language
fırıldaq gəlmək double-cross verb spoken language
hiylə gəlmək double-cross verb spoken language
kələk gəlmək double-cross verb spoken language
tovlamaq double-cross verb spoken language
çarpazlaşdırmaq criss-cross verb general
üstündən xətt çəkmək cross verb general
iki dəfə artırmaq double verb general
iki dəfə çoxalmaq double verb general
aralanmaq cross verb general
ayrılmaq cross verb general
ikiqat bükmək double verb general
çarpazlamaq cross verb general
üst-üstə aşırmaq cross verb general
üst-üstə qoymaq cross verb general
bükülmək double verb general
əyilmək double verb general
qatlanmaq double verb general
iri addımlarla hərəkət etmək double verb general
iri addımlarla irəliləmək double verb general
qaçmaq double verb general
yüyürmək double verb general
əvəz etmək double verb general
çarpaz criss-cross adjective general
çarpazlaşan criss-cross adjective general
çarpaz cross adjective general
kəsişən cross adjective general
köndələn cross adjective general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
çarpaz cross-cut adjective general
bardaş cross-legged adjective general
yol arasında olan cross-road adjective general
yol arasında olan cross-way adjective general
iki hissədən ibarət double adjective general
ikili double adjective general
ikiqat double adjective general
qoşa double adjective general
ikiçarpayılı double-bedded adjective general
ikiçarpayısı olan double-bedded adjective general
iki tərəfdən düymələnən double-breasted adjective general
ikiyanlı double-breasted adjective general
ikiüzlü double-faced adjective general
ikidilli double-tongued adjective general
qeyri-səmimi double-tongued adjective general
yalançı double-tongued adjective general
ala-çarpaz cross adjective general
çəpgöz cross-eyed adjective general
en kəsiyi cross-section adjective general
xaçvarı cross-shaped adjective general
binar double adjective general
qoşasamitli double consonant adjective general
ikili xüsusiyyət double-character adjective general
dürəng double-faced adjective general
riyakar double-faced adjective general
ikisifətli double-faced adjective general
qoşahərfli double-lettered adjective general
ikiyanlı double-sided adjective general
ikixətli double-track adjective general
ikisəsli double-voiced adjective general
qoşasəsli double-voiced adjective general
yalınqat not double adjective general
aldanma double-cross adjective spoken language
aldatma double-cross adjective spoken language
biclik double-cross adjective spoken language
fırıldaq double-cross adjective spoken language
hiylə double-cross adjective spoken language
kələk double-cross adjective spoken language
tələ double-cross adjective spoken language
yalan double-cross adjective spoken language
əks cross adjective general
qarşı cross adjective general
tərəddüd edən cross-road adjective general
tərəddüd edən cross-way adjective general
iki double adjective general
iki cür double adjective general
ikitərəfli double adjective general
ikitərəfli double-faced adjective general
əlverişsiz cross adjective general
zidd cross adjective general
ikimənalı double adjective general
acıqlı cross adjective general
hirsli cross adjective general
qeyzli cross adjective general
qəzəbli cross adjective general
tündxasiyyət cross adjective general
ikiüzlü double adjective general
riyakar double adjective general
kəsişmə cross adjective computer
çoxləçəkli double adjective botanical
çal-çarpaz criss-cross adverb general
çarpaz şəkildə cross-wise adverb general
çəpəki şəkildə cross-wise adverb general
iki dəfə double adverb general
ikiqat double adverb general
ikiqat artıq double adverb general
ikiqat çox double adverb general
bərk-bərk double fast adverb general
birə-iki double the amount adverb general
çəpəki criss-cross adverb general
çəpinə criss-cross adverb general
cüt double adverb general
iki-iki double adverb general
əksinə criss-cross adverb figurative meaning
tərsinə criss-cross adverb figurative meaning
mübahisə eləmək be at cross-purpose phrases general
höcətləşmək be at cross-purpose phrases general
ağlına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
başına fikir gəlmək cross one's mind phrases general
rastlaşmaq cross one's path phrases general
qarşılaşmaq cross one's path phrases general
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting phrases general
ikirəqəmli ədədlər double figures phrases general
çox gərgin double tide phrases general
hiddətlə double tide phrases general
qəzəblə double tide phrases general
qoşalülə tüfəng double-barrelled gun phrases general
Böyük xaç ordeni Grand Cross phrases general
Beynəlxalq Qırmızı Xaç İnternational Red Cross phrases general
qarşılıqlı iddiaçı plaintiff in cross phrases general
Qırmızı Xaç Red Cross phrases general
bardaş qurmaq sit cross-legged phrases general
məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq to dot the i's and cross the t's phrases general
mane olmaq cross one's path phrases general
yol vermək cross one's path phrases general