• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of draw (122 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
draw çəkib çıxartma noun general
draw dartıb çıxartma noun general
draw siyirmə noun general
draw qullab noun general
draw tiraj noun general
draw-bridge qalxan körpü noun general
draw fitnəkar edilən irad noun general
draw fitnəkar sual noun general
draw provokasiya məqsədilə edilən irad noun general
draw çöp atma noun general
draw lotereya noun general
draw püşk atma noun general
draw püşkə düşən şey noun general
draw uduş noun general
draw çəkmək verb general
draw dartıb sürümək verb general
draw dartmaq verb general
draw sürümək verb general
draw back geri çəkilmək verb general
draw back əl çəkmək verb general
draw in cəlb etmək verb general
draw off çıxarmaq verb general
draw off geri çəkmək verb general
draw on çəkmək verb general
draw on əlini çəkmək verb general
draw out uzanmaq verb general
draw up tərtib eləmək verb general
cause smb. to draw dartdırmaq verb general
draw cəlb etmək verb general
draw çıxarmaq verb general
draw cızmaq verb general
draw dəmə qoymaq verb general
draw qullablamaq verb general
draw rəsm çəkmək verb general
draw siyirmək verb general
draw sövq etmək verb general
draw cizgiləmək verb general
draw a bow kamanın yayını çəkmək verb general
draw a bow kamanın yayını dartmaq verb general
draw a cheque çek yazmaq verb general
draw a conclusion ibrətlənmək verb general
draw a line cızıq çəkmək verb general
draw a line xətt çəkmək verb general
draw a picture bəzək vermək verb general
draw a plan plan cızmaq verb general
draw an analogy analogiya tapmaq verb general
draw aside sapdırmaq verb general
draw away yayındırmaq verb general
draw awry əyri çəkmək verb general
draw back dartınmaq verb general
draw be drawn up yanaşdırılmaq verb general
draw closer qısılmaq verb general
draw down endirmək verb general
draw in length uzun çəkmək verb general
draw into oneself sükuta getmək verb general
draw lots püşk çəkmək verb general
draw near yan almaq verb general
draw near yaxınlaşmaq verb general
draw nearer yaxınlaşdırmaq verb general
draw nearer yaxınlaşmaq verb general
draw off uzaqlaşdırmaq verb general
draw off çıxarmaq verb general
draw oneself up qəddini düzəltmək verb general
draw oneself up düzləşmək verb general
draw out uzanmaq verb general
draw smoke into the lungs qullab vurmaq verb general
draw smth. with a bucket vedrələmək verb general
draw the mouth ağız büzmək verb general
draw the sword qılıncı qından çıxartmaq verb general
draw to a close sona yaxınlaşmaq verb general
draw up düzlənmək verb general
draw up düzülüşmək verb general
draw up tərtib eləmək (sənəd) verb general
draw up düzmək verb general
draw up a statement akt bağlamaq verb general
draw water su vermək verb general
draw with a pencil karandaşla çəkmək verb general
draw sürünmək verb general
draw yavaş-yavaş getmək verb general
draw in qısalmaq verb general
draw on gəlmək verb general
draw on yaxınlaşmaq verb general
draw up sıraya düzülmək verb general
draw qabağına çəkmək verb general
draw yaxına çəkmək verb general
draw yaxınlaşdırmaq verb general
draw up dayanmaq verb general
draw yaxınına gəlmək verb general
draw yaxınlaşmaq verb general
draw çəkib uzatmaq verb general
draw dartıb uzatmaq verb general
draw əyilmək verb general
draw sir-sifəti dəyişmək verb general
draw sir-sifəti əyilmək verb general
draw çıxartmaq verb general
draw dartıb çıxartmaq verb general
draw müəyyənləşdirmək verb general
draw seçmək verb general
draw heç-heçə qurtarmaq verb general
draw almaq verb general
draw götürmək verb general
draw ibrət dərsi almaq verb general
draw püşk atmaq verb general
draw püşk çəkmək verb general
draw şəkil çəkmək verb general
draw təsvir etmək verb general
draw tərtib etmək verb general
draw heç-heçə adverb general
draw a plan plan cızmaq phrases general
draw a plan plan tutmaq phrases general
draw bit cilovu çəkmək phrases general
draw the moral əxlaqi nəticə çıxarmaq phrases general
draw the moral tərbiyəvi dərs almaq phrases general
draw up a protocol protokol tərtib etmək phrases general
draw up a protocol protokol yazmaq phrases general
draw up a scheme plan cızmaq phrases general
draw up a scheme plan çəkmək phrases general
draw up a scheme proyekt cızmaq phrases general
draw up a scheme proyekt çəkmək phrases general
draw water in a sieve səmərəsiz işlə məşğul olmaq phrases general
draw water in a sieve xəlbirlə su daşımaq phrases general
draw bit sürəti azaltmaq phrases general